Direct naar paginainhoud

Almere in de Peiling

Eens in de twee jaar verstuurt de gemeente de inwonersenquête ‘Almere in de Peiling’. Met de resultaten van dit onderzoek bekijkt de gemeente welke veranderingen in het beleid of de uitvoering nodig zijn.

Almere in de Peiling is een van de langstlopende onderzoeken van de gemeente Almere. Al 24 jaar lang krijgen telkens een andere groep Almeerders een uitnodiging om mee te doen met dit onderzoek. Sommige onderwerpen veranderen nauwelijks, zoals de vragen over de dienstverlening van de gemeente, het imago van Almere en over het beheer van de stad. 

Het is niet meer mogelijk om de enquête voor 2024 in te vullen.

Privacy

Om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij passende maatregelen. Omdat de gegevens en meningen die tijdens deze onderzoeken verzameld worden vaak persoonlijk zijn, verstrekken wij nooit persoonlijke informatie. De afdeling Onderzoek & Statistiek verwerkt de gegevens op het niveau van onderzoeksrapporten met tabellen, grafieken en kaarten. Wanneer een partner een onderzoek uitvoert, in dit geval Research 2Evolve, controleren medewerkers van Onderzoek & Statistiek of informatie die wij vragen voldoende jouw persoonsgegevens beschermt. Jouw persoonsgegevens worden dus niet beschikbaar gesteld. Daarnaast worden antwoorden anoniem verwerkt. Wij weten niet wie wat geantwoord heeft.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening