Direct naar paginainhoud
menu

Heeft u schade ondervonden en vindt u dat de gemeente deze veroorzaakt heeft? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een verzoek tot schadevergoeding indienen. U moet uw claim altijd schriftelijk indienen.

Direct uw claim insturen (DigiD verplicht)

Hoe regel ik het?

Om een standpunt in te kunnen nemen over het wel of niet erkennen van aansprakelijkheid aan de zijde van de gemeente Almere, zijn de volgende gegevens nodig: 

  • Een bewijs van het voorval (datum, tijdstip, locatie, toedracht, gevolgen, foto schade locatie etc.);
  • Verklaring(en) van het voorval (bijv. getuigenverklaring(en) en/of proces-verbaal van de politie);
  • Bewijzen van de opgelopen schade (bijv. aankoopgegevens, herstelnota of taxatierapport, foto's).

Houd u er rekening mee, dat de foto of het bestand dat u gaat uploaden maximaal 500KB groot mag zijn. Eventueel kunt u de bijlagen ook later per post opsturen. Hierover ontvangt u schriftelijk bericht. De verjaringstermijn is vijf jaar.

Werkwijze

Nadat wij uw claim ontvangen hebben, zullen wij deze zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Wij streven naar een behandeltermijn van 8 weken.

Oneens met gemeentelijke beslissing

U kunt opnieuw een schriftelijk verzoek indienen met de vraag om de genomen beslissing te herzien, maar dit kan alleen bij nieuwe feiten. De gemeente beoordeelt de zaak dan opnieuw. Als er geen nieuwe feiten zijn kunt u alleen nog naar de civiele rechter gaan.

Wat vindt u van onze website?