Direct naar paginainhoud

Schadevergoeding aanvragen

Vindt u dat de gemeente Almere verantwoordelijk is voor door u geleden schade, dan kunt u een schadevergoeding aanvragen. U stelt dan de gemeente aansprakelijk en dient een verzoek tot schadevergoeding in. U moet een schadeclaim altijd via internet of per post indienen.

Wanneer kan ik een schadevergoeding aanvragen?

Een schadevergoeding bij de gemeente vraagt u aan wanneer u schade heeft geleden door iets dat de gemeente verkeerd heeft gedaan. Denk aan: stoeptegels die (ver) omhoog staan, verstopte rioleringen (op gemeentelijk terrein), schade veroorzaakt door een gemeentelijke aannemer bij groenonderhoud, schade veroorzaakt door een vuilniswagen, etc. Soms verwijst de gemeente u door naar haar aannemer.

Hoe vraag ik een schadevergoeding aan?

Direct uw claim insturen (DigiD verplicht)

Via bovenstaande button kunt u via een online formulier uw schadeclaim indienen. U kunt deze ook indienen via een email aan aansprakelijkheid@almere.nl of per post. Stuur uw brief dan aan Gemeente Almere, afdeling Stadsruimte, Postbus 200, 1300 AE Almere. Vermeld op de envelop ‘Aansprakelijkheid’. Vergeet niet uw contactgegevens in de brief te zetten, dan kunnen wij u bereiken als we vragen of een reactie hebben.

Welke gegevens heb ik nodig om een schadevergoeding aan te vragen?

Voor het indienen van een schadeclaim hoeft de hoogte van de schade nog niet bekend te zijn. Om de behandeling van uw verzoek goed te laten lopen, stuurt u ons deze informatie toe:

  • datum van het voorval;
  • tijdstip;
  • locatie;
  • toedracht (wat en hoe is het gebeurt), en;
  • gevolgen.

Stuur ons ook zo veel mogelijk bewijsstukken toe. Denk dan aan foto’s van de locatie en van de schade en zo mogelijk getuigenverklaringen. In een getuigenverklaring beschrijft iemand, die het ongeluk heeft zien gebeuren, wat hij of zij gezien heeft.

Wat doet de gemeente met de toegestuurde schadeclaim?

De gemeente of haar schadeverzekeraar beoordeelt uw claim en de aansprakelijkheid. Wanneer nodig, stellen we aanvullende vragen aan u. U ontvangt vanzelfsprekend bericht over een afwijzing of toekenning.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening