Direct naar paginainhoud

Beschermde dieren

In Almere komen 2 beschermde diersoorten voor: de bever en de steenmarter. We houden deze dieren goed in de gaten. Als je overlast ervaart, ga dan niet zelf aan de slag, maar maak dan een melding.

Bevers in Almere

Almere is een groene en waterrijke omgeving. Daar zijn bevers gek op. De populatie bevers in de stad wordt steeds groter. De bever staat helaas op de rode lijst voor bedreigde zoogdieren en is daarom beschermd in de Wet natuurbescherming. Niet alleen de bever zelf is beschermd, ook voor de burcht en het leef- en voedselgebied van de bever geldt deze bescherming.

Goed voor de natuur 

De kans om een bever te zien is niet zo groot. Ze zijn namelijk voornamelijk 's nachts actief. Het is het grootste knaagdier van Europa. De bever brengt afwisseling in ons landschap waar veel andere dieren en planten weer van profiteren, zoals vlinders, libellen, amfibieën en kruiden. Zelfs de vissen profiteren van meer diverse structuren onder water, doordat er meer schuilplaatsen voor ze ontstaan. Knagend, etend en bouwend maakt de bever nieuwe leefgebieden met nieuwe soorten en nieuwe voedselketens. Omdat er nu niet meer op bevers gejaagd wordt, laten ze zich steeds meer zien. Soms ook overdag en in de schemering en zelfs in de stad. 

Wat eet een bever? 

Op het menu van de bever staan bladeren, twijgen en bast van bomen (wilg en populier zijn favoriet) en wortelstokken. De bever laat door zijn eetgedrag duidelijke sporen na. Zo worden bomen vooral in het winterseizoen om geknaagd voor het aanleggen van een wintervoorraad. Bevers gaan niet in winterslaap en leggen een voorraadje aan voor het geval het hard gaat vriezen en veel ijs komt. Doordat er op dat moment geen kruiden aanwezig zijn, vallen de beversporen extra goed op. 

Aangeknaagde bomen

We houden de situatie rond de aangeknaagde bomen zorgvuldig in de gaten voor de veiligheid. In sommige situaties treffen we maatregelen, in andere niet. Dat ligt aan de omstandigheden en de locatie.

Steenmarter

De Nederlandse populatie van de steenmarter groeit. Ook blijkt de soort zich steeds meer in stedelijke gebieden te vestigen. Zo ook in Almere. 

De steenmarter is een zoogdier uit de familie marterachtigen. Hij is qua formaat net zo groot als een huiskat maar dan met kortere poten. De steenmarter is heel goed in het aanpassen aan zijn omgeving. Dit maakt ook dat wij hem zien in diverse omgevingen, zoals in de woonwijk.

Beschermd dier 

De steenmarter is een beschermd dier, zelfs als ze in jouw huis opduiken. De dieren mogen dus ook niet worden gevangen of gedood; zelfs niet als ze je schade geven. Alleen mensen die daarvoor opgeleid zijn mogen maatregelen nemen.

De steenmarter zoekt zijn schuilplaats op warme plekken in een huis, een schuur of de tuin. Hij kan dus voor overlast zorgen wanneer hij in jouw huis schuilt. Steenmarters kunnen in huis geluids- en stankoverlast veroorzaken. Ook knagen ze kabels in auto’s door. Hou je kippen? Dan kan het gebeuren dat de steenmarter eieren of kuikens steelt. Aan de andere kant ruimen ze ook ongedierte, zoals ratten en muizen, op. 

Wat kan je zelf doen?

Wat kan je zelf doen als je ze liever niet in huis of in de auto hebt?

 • Voorkom dat steenmarters in huis kunnen komen door overhangende takken en plantengroei tegen de gevel te verwijderen.
 • Maak het huis dicht door dakbeschot aan te brengen en de eerste twee rijen dakpannen vast te zetten. 
 • Om te verhinderen dat de steenmarter überhaupt de boom in kan klimmen om het huis te bereiken, kunnen er ook boomkragen rondom de bomen bevestigd worden. Dit soort kragen kun je ook rondom een regenpijp bevestigen.
 • Aangezien een steenmarter zonder problemen een ruwe bakstenen muur met diepe voegen kan beklimmen is het verstandig deze muur glad te maken met bijvoorbeeld een gladde plaat. Schrikdraad aanbrengen kan ook een eventuele oplossing zijn.
 • Een vuilnisbak, een plantenbak of een klimplant aan de muur van het huis kunnen ook zorgen dat de steenmarter naar het dak van het huis kan komen. Verwijder deze om dit te voorkomen.
 • Heb je een steenmarter in huis gehad? Probeer na te gaan door welke opening hij binnen is gekomen. Steenmarters kunnen door nauwe openingen kruipen. De steenmarter kan al door openingen van 5 tot 6 centimeter kruipen om bij een schuilplaats te komen.
 • Misschien kan je kieren afsluiten met kippengaas, zodat de steenmarter niet nog eens kan inbreken.
 • Is er aan leidingen geknaagd in jouw auto? Bekijk of jouw auto voortaan op een andere plek kan staan, wanneer mogelijk bijvoorbeeld in een afgesloten garage.
 • Je kan de leidingen in jouw auto van speciale kunststof hoezen voorzien of een anti-martershock in de motor laten aanbrengen.
 • Sluit het kippenhok goed af met bijvoorbeeld stevig gaas.

Wat werkt niet

 • Apparaatjes die (ultrasone) geluiden produceren (ook vervelend voor huisdieren!) en sterk ruikende middeltjes (wc-blokjes en ‘anti-martersprays’) blijken in de praktijk niet of hooguit voor korte tijd te werken.
 • Het heeft geen zin om een steenmarter met veel lawaai weg te jagen, of om een anti-marterspray te gebruiken. Als de kust weer veilig is, komt de marter namelijk gewoon terug.

Steenmarters zijn territoriaal en hebben maar 1 paartijd per jaar. Dit zorgt ervoor dat er nooit een plaag kan ontstaan zoals bij knaagdieren. Vangen van de steenmarter helpt niet, een vrijgekomen territorium wordt snel of direct ingenomen door een andere steenmarter.

Melding doen van overlast 

Overlast door een steenmarter geef je door met een melding openbare ruimt (MOR).

Heb je een steenmarter in jouw omgeving en heb je vragen, ga dan in gesprek met onze deskundigen. Via het contactformulier op almere.nl/contactformulier kom je met hen in contact. Ze adviseren bijvoorbeeld maatregelen die je kunt nemen om overlast van de steenmarter te voorkomen. Op onderstaande websites vind je meer informatie.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening