Direct naar paginainhoud

Extra elektriciteitshuisjes

Om ervoor te zorgen dat inwoners en bedrijven stroom kunnen blijven gebruiken, moeten er in Almere meer elektriciteitshuisjes komen.

We gebruiken met elkaar steeds meer elektriciteit. Voor onder andere de verlichting en verwarming van onze woningen, elektrisch koken en het opladen van elektrische auto´s. Ook maken we steeds meer elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Daardoor belasten we het stroomnet steeds meer. 

Klaarmaken voor de toekomst

Om nu en in de toekomst veilig en op elk moment stroom te kunnen gebruiken is het nodig om het elektriciteitsnet uit te breiden, te versterken en klaar te maken voor de toekomst. Er zijn meer kabels onder de grond nodig én meer elektriciteitshuisjes, ook in bestaande wijken en buurten. 

Netbeheerders moeten in heel Nederland dag en nacht zorgen voor veilig transport van gas en/of elektriciteit. Ook zorgen zij voor het onderhoud en de uitbreiding van het energienet. Bijvoorbeeld door extra elektriciteitskabels aan te leggen en meer elektriciteitshuisjes te plaatsen. Liander is een van de 6 netbeheerders in Nederland en is onder andere verantwoordelijk voor het elektriciteitsnet voor Flevoland. 

Komende jaren 

Liander heeft voor Almere onderzocht wat er de komende jaren in bestaande wijken nodig is om aan de groeiende vraag van energie te voldoen. Ook bekeek Liander hoeveel elektriciteitshuisjes er de komende jaren bij moeten komen. Als er niks gebeurt kunnen we namelijk steeds vaker te maken krijgen met stroomstoringen in onze wijken. 

De gemeente Almere is met Liander in gesprek over het per buurt plaatsen van de extra elektriciteitshuisjes die nodig zijn voor het grotere elektriciteitsgebruik in de toekomst. Met deze aanpak zal in 2025 gestart worden.

Wat doet Liander nu al?

Liander zorgt ervoor dat het bestaande elektriciteitsnet goed en veilig blijft werken. Dat betekent dat zij inspelen op storingen of klachten over de stroomvoorziening in wijken of buurten. Dit kan aanleiding zijn om nu al op plekken waar dat nodig is extra elektriciteitshuisjes te plaatsen. Liander kondigt de werkzaamheden altijd aan in een brief naar mensen die in de buurt wonen. 
 

Plek van een elektriciteitshuisje

Elektriciteitshuisjes zijn nodig om in ons huis stroom te kunnen gebruiken. In deze huisjes wordt stroom omgezet van hoogspanning naar het spanningsniveau dat we in onze huizen gebruiken. Omdat voor iedere groep gebouwen een elektriciteitshuisje nodig is, staan deze vaak midden in een wijk. Lees meer over elektriciteitshuisjes op Liander.nl.

Liander en de gemeente kijken van tevoren goed naar wat de beste plek is om een elektriciteitshuisje te plaatsen. Als beheerder van het elektriciteitsnet rekent Liander uit waar een extra huisje nodig is. Dit gebied geven zij aan met een zoekcirkel van ongeveer 50 meter. De gemeente bepaalt daarna op welke plek binnen die zoekcirkel het elektriciteitshuisje het best kan worden gebouwd. Hierbij kijken we naar heel veel zaken, zoals: komt het niet in of te dichtbij iemands tuin of op de weg, blijft er genoeg ruimte over op de stoep om erlangs te lopen en is het veilig voor het verkeer. Ook willen we liever niet dat er bomen worden gekapt of speeltuinen verdwijnen. 

Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met zaken onder de grond. Een elektriciteitshuisje bouwen boven op een riool of kabels en leidingen kan niet. Je kunt er dan niet bij wanneer hier reparatie nodig is. Ook moet er rondom het huisje genoeg ruimte overblijven zodat reparatie op een veilige manier mogelijk is en er bijvoorbeeld ook een vrachtwagen bij kan. Er blijven dan ook maar weinig opties over om een elektriciteitshuisje te bouwen binnen de zoekcirkel. Vaak is er maar één echte optie. Lees meer over de plek van elektriciteitshuisjes op liander.nl.

Geen bezwaar mogelijk bij electriciteitshuisjes

Voor het plaatsen van een elektriciteitshuisje is in Nederland door de elektriciteitswet geen vergunning nodig. Bezwaar maken kan alleen in gevallen wanneer er een besluit is genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester. Zo'n besluit is bij vergunningsvrije bouwwerken niet aanwezig, dus is het niet mogelijk bezwaar te  maken.

Veiligheid en elektromagnetische velden 

Het kan zijn dat jij vragen hebt over de gezondheidsgevolgen van elektriciteitshuisjes. Omdat de netbeheerder verantwoordelijk is voor het stroomnet, is de gemeente hierin geen partij. Voor meer informatie verwijzen we daarom naar de website van Liander. Lees meer over de veiligheid en elektromagnetische straling bij een elektriciteitshuisje op liander.nl

Illustratie Almere skyline
Jouw mening