Direct naar paginainhoud

Regels gebruik bodemenergie Almere Centrum en Randstad

Bij bodemenergie gebruik je de van nature aanwezige energie uit de bodem voor het verwarmen en koelen van gebouwen. De bodem in Almere ligt al erg vol met bijvoorbeeld kabels en leidingen, vooral in de binnenstad. Om de ruimte goed te verdelen, zijn er regels opgesteld. 

Gelijke kansen 

Inwoners, bedrijven en instellingen; iedereen kan een bodemenergiesysteem in de ondergrond plaatsen. Op dit moment geldt: ‘Wie het eerst komt, wie het eerst pompt’. Hierdoor ontstaat een wildgroei aan bodemenergiesystemen in de ondergrond. Het wordt steeds drukker in de grond. Daarom is deze aanpak niet langer te gebruiken in de binnenstad van Almere.

Op bepaalde plekken verwacht de gemeente in de komende jaren een snelle toename van het aantal bodemenergiesystemen. Bijvoorbeeld in de gebieden Randstad en Almere Stad Centrum. Daarom zijn er regels opgesteld voor het gebruik van bodemenergie in deze gebieden.

Voor wie?  

De regels gelden voor aanvragen in het plangebied Almere Centrum en Randstad. Zie de kaart. De gebruiksregels zijn te lezen op overheid.nl.

Omschrijving van het gebied in tekst

De noordkant van het gebied begint in de Staatsliedenwijk. De grens loopt verder langs de Spoordreef en de Randstaddreef. De oostgrens van het gebied is de Charlie Chaplinweg in Filmwijk en de Cinemadreef. Vervolgens volgt het gebied de Stadswetering tot de noordkant van het Weerwater. De westkant van het gebied volgt de grens tussen Almere Stad Centrum en Stedenwijk.

Er zijn zoekgebieden:

Warme bronnen

  • Gebied van Cinemadreef tot Coevordensingel
  • De zuidkant van het Flevoziekenhuis aan de Meeresteinkade. 
  • Deventerpad
  • Gebied ten noorden van het station, in de Staatsliedenwijk

Koude bronnen

  • Hospitaaldreef ten noorden van het Flevoziekenhuis
  • Busbaan er hoogte van de Kruierstraat
  • Esplanade
  • Stedenwijkstrand
  • Stationsgebied
  • Gebied ten noorden van het station, in de Staatsliedenwijk

Open bodemenergiesystemen

Er zijn open bodemenergiesystemen op de Meeresteinkade (warme bron), Esplanade (warme en koude bron), Wisselweg (warme en koude bron), Carlton (warme bron) en Martinez (warme bron), noordkant Flevoziekenhuis (koude bron) en 2 koude bronnen in het Mandelapark. Er is een gesloten bodemenergiesysteem bij het gebouw Hermes op de Randstad.

Bodemenergie

Bij bodemenergie gebruikt men de van nature aanwezige energie uit de bodem voor het verwarmen en koelen van gebouwen Hierbij wordt gebruik gemaakt van warmte en koude die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater tot een diepte van 500 meter. Er wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten bodemenergiesystemen. De open systemen (warmte-koudeopslag oftewel WKO) circuleren grondwater om warmte en koude uit de bodem uit te wisselen. In de zomer wordt uit de koude bron koud grondwater opgepompt, waarmee gekoeld wordt. Het opgewarmde water wordt teruggepompt in de warme bron (grondwater). In de winter wordt dit proces omgedraaid. De gesloten systemen wisselen warmte en koude uit via een gesloten buizenstelsel in de ondergrond.

Het belang van bodemenergie

Het gebruik van bodemenergie in Almere neemt toe. Dit is ook wenselijk in de transitie naar duurzame energie. Het gebruik van bodemenergie levert een belangrijke bijdrage aan energiebesparing. Een warmte- en koudeopslag in de bodem in combinatie met een warmtepomp bespaart ongeveer 50% op energie voor het verwarmen en koelen van gebouwen in vergelijking met klassieke installaties, zoals een cv-ketel of een airco.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening