Kinderopvangtoeslag-affaire

De belastingdienst heeft lange tijd regelmatig onterecht kinderopvangtoeslag teruggevorderd, of een huishouden onterecht geen persoonlijke betalingsregeling gegeven. Dit wordt de kinderopvangtoeslagaffaire (KOT-affaire) genoemd. Hierdoor is een groot aantal Nederlandse huishoudens in (grote) financiële problemen gekomen. Deze problemen hebben in sommige gevallen weer geleid tot problemen op het gebied van wonen, werk, gezondheid en gezinsrelaties. De Belastingdienst probeert dit nu recht te zetten.

Hersteloperatie Belastingdienst

Als je denkt dat je gedupeerde bent van de kinderopvangtoeslagaffaire, dan is het heel belangrijk dat je dit meldt bij de Belastingdienst. Dit kan bij het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag op telefoonnummer 0800-2358358 (gratis) of via de website van de Belastingdienst.

Voor meer informatie zie de website van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen.

Aanvullende ondersteuning

Heb je door de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst problemen op het gebied van financiën, zorg, wonen en/of opvoeding? Een team van maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden van De Schoor staat voor jou klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

Mail naar toeslagenverberg dit@deschoor.nl of bel met 06-13 49 69 26.

Je kunt het meldpunt bellen op:

  • Maandag tussen 08.30 - 11.30 uur en 13.30 - 16.30 uur
  • Dinsdag tussen 13.30 - 16.30 uur
  • Woensdag tussen 08.30 - 11.30 uur 
  • Donderdag tussen 08.30 - 11.30 uur en 13.30 - 16.30 uur

Slachtofferhulp toeslagenaffaire

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis emotionele en praktische ondersteuning aan ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland bieden (telefonisch) een luisterend oor omdat ouders lange tijd niet serieus zijn genomen en geen gehoor vonden. De praktische ondersteuning bestaat uit samen overzicht maken van de impact van de toeslagenaffaire en je de weg te wijzen of te helpen met contact leggen met andere instanties.

Meer informatie en aanmelden: slachtofferhulp.

Gratis juridische bijstand voor gedupeerde ouders

Gedupeerde ouders kunnen vanaf 15 maart gratis hulp krijgen van een advocaat. Dat gaat via de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad koppelt ouders die dat willen aan een onafhankelijke advocaat. Deze kan hen tijdens het hele herstelproces helpen en begeleiden. Je betaalt zelf niets. Als je gebruik wilt maken van de gratis juridische hulp, meld je dan bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Meer informatie over de gratis juridische hulp vanuit de Rijksoverheid.