Kinderopvangtoeslag-affaire

Lange tijd is door de belastingdienst onterecht kinderopvangtoeslag teruggevorderd of kreeg een huishouden onterecht geen persoonlijke betalingsregeling. Dit is de kinderopvangtoeslagaffaire (KOT-affaire) genoemd.

Een groot aantal Nederlandse huishoudens is hierdoor in (grote) financiële problemen gekomen. De Belastingdienst probeert dit nu op te lossen. Op deze pagina staat wat je kunt doen als je slachtoffer bent van de kindertoeslagaffaire of iemand helpt die slachtoffer is.

Hersteloperatie Belastingdienst

Als je gedupeerde bent van de kinderopvangtoeslagaffaire, meld je dit bij de Belastingdienst. Doe dit op de website van de Belastingdienst of bel het gratis telefoonnummer 0800 – 2358 358.

Kijk voor meer informatie bij Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen.

Hulp van de De Schoor bij alle leefgebieden

Heb je door de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst problemen op het gebied van financiën, zorg, wonen en/of opvoeding? Een team van maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden van De Schoor staat voor jou klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

Stuur een e-mail naar toeslagenverberg dit@deschoor.nl of bel met 06 1349 6926. Als je een e-mail stuurt zet dan in het onderwerp van het mailtje: "Hulp op leefgebieden" en geef je naam, telefoonnummer en adres door. Dan kan Stichting De Schoor je zo goed mogelijk helpen.

Je kunt het meldpunt bellen op:

 • Maandag tussen 08.30 - 11.30 uur en 13.30 - 16.30 uur
 • Dinsdag tussen 13.30 - 16.30 uur
 • Woensdag tussen 08.30 - 11.30 uur 
 • Donderdag tussen 08.30 - 11.30 uur en 13.30 - 16.30 uur

Private schulden doorgeven aan SBN

Ben je door de Belastingdienst een erkende gedupeerde ouder of toeslagpartner van de kinderopvangtoeslagaffaire? Dan vraagt de Belastingdienst in een brief om je private schuldendoor te geven. Dan ontvang je 2 maanden voordat de pauzeknop (moratorium) eindigt, een brief van de Belastingdienst. In deze brief staat dat je je private schulden moet doorgeven.

Private schulden zijn schulden bij organisaties die geen overheid zijn. Dat kan een huurachterstand zijn, een niet-betaalde tandartsrekening of een schuld bij een postorderbedrijf als bol.com.

Doorgeven van je schulden

Het is erg belangrijk dat je je private schulden vóór het einde van de pauzeknop (moratorium) doorgeeft. Geef je de private schulden  niet op tijd door, dan kunnen schuldeisers (opnieuw) je openstaande schulden gaan vorderen.

Om zo snel mogelijk je schuldenlijst in te dienen is het handig om alle documenten van openstaande private schulden en achterstallige betalingen te verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan facturen, factuurnummers, bonnetjes of aanmaningen.

Je geeft je private schulden door bij het online loket private schulden van SBN (Sociale Banken Nederland).

Hulp bij doorgeven private schulden

Je kunt hulp krijgen bij:

 • het verzamelen van documenten
 • het invullen van het schuldenlijstformulier
 • het doorgeven van je schulden bij het online loket Private Schulden

Heb je hulp nodig, stuur dan een e-mailtje naar toeslagenverberg dit@deschoor.nl of bel 06 -1349 6926. Als je een e-mail stuurt, zet dan in het onderwerp van het mailtje: "Ondersteuning private schulden" en geef je naam, telefoonnummer en adres door. Dan kan Stichting De Schoor je zo goed mogelijk helpen.

Je kunt ook bellen met het serviceteam van SBN: 088-1410560.

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis emotionele en praktische ondersteuning aan ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Naast een luisterend oor, kun je ook praktische hulp vragen, zoals het maken van een overzicht of helpen bij het in contact komen met andere instanties.

Gratis juridische hulp

Gedupeerde ouders kunnen gratis hulp krijgen van een advocaat. Dat gaat via de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad helpt je dan aan een onafhankelijke advocaat. Deze begeleidt je tijdens het hele herstelproces. Je betaalt zelf niets. Als je gebruik wilt maken van de gratis juridische hulp, meld je dan bij Raad voor de Rechtsbijstand.

Meer informatie over de gratis juridische hulp vanuit de Rijksoverheid.

Landelijk Ondersteuningsteam (OT) Uithuisplaatsingen

Bij sommige gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire zijn hun kinderen uithuisgeplaatst. Is dit bij jou gebeurt, dan kun je gebruikmaken van het landelijk ondersteuningsteam (OT) uithuisplaatsingen toeslagenaffaire.

Het Ondersteuningsteam

 • helpt het verhaal en vragen over de uithuisplaatsing in kaart te brengen;
 • helpt wensen en mogelijkheden voor jou en je kind helder te krijgen;
 • biedt hulp in het proces naar herstel van contact of herstel van de gezinssituatie;
 • Schakelt instanties en deskundigen in die daarvoor nodig zijn en begeleid ouders en kinderen in de contacten met deze instanties en deskundigen.

Je kan je rechtstreeks aanmelden bij het OT. Stuur dan een e-mail met je naam en telefoonnummer naar contactverberg dit@hetondersteuningsteam.nl. Ook mag je je Maatwerker van De Schoor, de Lotgenotengroep KOT Almere, de jeugdbescherming of een andere hulpverlener vragen dit voor je te doen. Hiervoor moet je dan wel eerst toestemming geven. Het OndersteuningsTeam gaat veilig en goed met je privacy en je gegevens om.

Lotgenotengroep KOT Almere

KOT Almere biedt lotgenoten een luisterend oor, het delen van ervaringen en hulp waar nodig is. Het (h)erkennen van elkaars verhaal en het delen van ervaringen is hopelijk het startpunt van het persoonlijke en emotionele herstel van ouders. Op de lotgenotenavonden kun je je verhaal vertellen, luisteren naar anderen en vragenstellen. Ook zijn er maandelijkse activiteiten zoals gastsprekers.

Zou je graag andere ouders willen ontmoeten die hetzelfde is overkomen? Je bent van harte welkom. Het is iedere woensdag van 18.30 - 21.30 uur in Buurtcentrum Parkwijk, Haagbeukweg 42, 1326 CP Almere.

Stichting Lotgenotencontact

De Stichting Lotgenotencontact, een initiatief van BOinK en het Ouderpanel, ondersteunt gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslagaffaire. De Stichting is onafhankelijk maar is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Financiën.

De Stichting Lotgenotencontact heeft de Lotgenotenlijn (een landelijke telefoonlijn) waar je in contact kunt komen met mensen die hetzelfde is overkomen. Daarnaast ondersteunen Lotgenotencontact individuele ouders in contacten met instanties, zoals bij de driegesprekken van gemeenten en UHT. Tenslotte neemt Stichting Lotgenotencontact deel gemeentelijke bijeenkomsten en denkt mee met gemeenten over de hulp die ze aan ouders kunnen bieden.

Lotgenotenlijn

De lotgenotenlijn is open van maandag tot en met zaterdag van 9.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 21.00 uur. Of stuur een e-mailtje naar contactverberg dit@lotgenotencontact.info of vul het contactformulier in op lotgenotencontact.info/contact