Direct naar paginainhoud
menu

De belastingdienst heeft lange tijd regelmatig onterecht kinderopvangtoeslag teruggevorderd, of een huishouden onterecht geen persoonlijke betalingsregeling gegeven. Dit wordt de kinderopvangtoeslagaffaire (KOT-affaire) genoemd. Hierdoor is een groot aantal Nederlandse huishoudens in (grote) financiële problemen gekomen. Deze problemen hebben is sommige gevallen weer geleid tot problemen op het gebied van wonen, werk, gezondheid, en gezinsrelaties. De Belastingdienst probeert dit nu recht te zetten. Als u denkt dat u gedupeerde bent van de kinderopvangtoeslagaffaire dan is het heel belangrijk dat u dit meldt bij de Belastingdienst. Dit kan bij het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag op telefoonnummer 0800-2358358 (gratis) of via de website: https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/aanmelden-voor-herstel.

Uitnodiging webinar voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag

Op 19 januari 2021, van 20.00 tot 21.30 uur, organiseert de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen van de Belastingdienst weer een online bijeenkomst (webinar) voor ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire. Tijdens dit webinar wordt teruggekeken naar wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Ook wordt vooruit gekeken naar wat er nog gaat komen. Ouders kunnen vragen stellen die in de studio worden behandeld. Het webinar is vooral bedoeld voor betrokken ouders. Maar iedereen kan zich aanmelden.

Voor meer informatie en/of aanmelden, zie de website van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen.

Slachtofferhulp toeslagenaffaire

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis emotionele en praktische ondersteuning aan ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland bieden (telefonisch) een luisterend oor omdat ouders lange tijd niet serieus zijn genomen en geen gehoor vonden.  De praktische ondersteuning bestaat uit samen overzicht maken van de impact van de toeslagenaffaire en u de weg te wijzen of te helpen met contact leggen met andere instanties.

Meer informatie en aanmelden: slachtofferhulp.nl/toeslagenaffaire

Betrouwbare juridische bijstand voor gedupeerde ouders

Er wordt gewerkt aan een regeling om gedupeerde ouders de mogelijkheid te geven om gratis juridische ondersteuning te krijgen bij het hersteltraject Kinderopvang Toeslagen. Begin februari is meer duidelijk over de inhoud van deze regeling en hoe en waar ouders zich kunnen aanmelden.
 
Ouders kunnen dan voor gratis juridische bijstand terecht bij advocaten die gespecialiseerd zijn in en ervaring hebben met dit soort problemen, de zgn sociale advocatuur.  Deze regeling is belangrijk voor ouders omdat er soms advocaten zijn die ouders benaderen en onder druk zetten om hun hulp te accepteren (tegen hoge kosten).  Om in aanmerking te komen voor de aangekondigde vergoeding van 30.000 euro is juridische bijstand niet nodig. Een aanmelding bij het serviceteam is voldoende.
 
Over de regeling voor juridische bijstand wordt binnenkort meer bekendgemaakt.

Wat vindt u van onze website?