Direct naar paginainhoud

Kinderopvangtoeslag-affaire

Lange tijd is door de belastingdienst onterecht kinderopvangtoeslag teruggevorderd of kreeg een huishouden onterecht geen persoonlijke betalingsregeling. Dit is de kinderopvangtoeslagaffaire (KOT-affaire) genoemd.

Een groot aantal Nederlandse huishoudens is hierdoor in (grote) financiële problemen gekomen. De Belastingdienst probeert dit nu op te lossen. Op deze pagina staat wat je kunt doen als je slachtoffer bent van de kindertoeslagaffaire of iemand helpt die slachtoffer is.

Hersteloperatie Belastingdienst

Als je gedupeerde bent van de kinderopvangtoeslagaffaire, kun je je aanmelden op de website van de Belastingdienst of bel het gratis telefoonnummer 0800 – 2358 358.

Kijk voor meer informatie bij Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen.

Hulp van de De Schoor bij alle leefgebieden

Heb je door de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst problemen op het gebied van financiën, zorg, wonen en/of opvoeding? Een team van maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden van De Schoor staat voor jou klaar om samen naar een oplossing te zoeken. De hulp die je krijgt, is wat jij nodig hebt en wat de gemeente hier voor je kan doen. Dit komt in een plan van aanpak, waarin de afspraken staan.

De afspraken die jij maakt, kunnen dus anders zijn dan de afspraken die anderen maken. Het draait om wat jij nodig hebt om een nieuwe start te kunnen maken. De gemeente kan spullen of middelen geven, maar dat hoeft niet per se. Soms heb je meer behoefte aan andere hulp. Dat spreken we samen af. Je krijgt dus wat jij nodig hebt, afgestemd op jouw situatie. Dat kan anders zijn dan iemand anders krijgt.

Stuur een e-mail naar toeslagen@deschoor.nl of bel met 06 3085 2982. Als je een e-mail stuurt, zet dan in het onderwerp van het mailtje: "Hulp op leefgebieden" en geef je naam, telefoonnummer en adres door. Dan kan Stichting De Schoor je zo goed mogelijk helpen.

Je kunt het meldpunt bellen op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Hulp voor kinderen (16 jaar en ouder) van gedupeerde ouders

Ben je 16 jaar of ouder en is je vader of moeder gedupeerde van de Toeslagenaffaire? En heb je hulp nodig? Wil je met iemand praten over de Toeslagenaffaire, of heb je andere vragen? Bel ons gerust. Je kunt ook gewoon je verhaal vertellen. We kijken hoe we je het beste kunnen helpen. Dit kan voor iedereen weer anders zijn.

Stuur een e-mail naar toeslagen@deschoor.nl of bel met 06 3085 2982. Als je een e-mail stuurt zet dan in het onderwerp van het mailtje: "Hulp op leefgebieden" en geef je naam, telefoonnummer en adres door. We kijken samen met jou hoe we je het beste kunnen helpen.

Als je vader of moeder erkend gedupeerde ouder van de Toeslagenaffaire is, krijg je een brief van de Belastingdienst. In de brief staat met informatie over de Kindregeling en welk geldbedrag je krijgt. Dit bedrag hangt af van je leeftijd. Op kindregelingvoorjou.nl staat wanneer je de brief van de Belastingdienst krijgt.

Private schulden doorgeven aan SBN

Ben je door de Belastingdienst een erkende gedupeerde ouder of toeslagpartner van de kinderopvangtoeslagaffaire? Dan vraagt de Belastingdienst in een brief om je private schulden door te geven. Dan ontvang je 2 maanden voordat de pauzeknop (moratorium) eindigt, een brief van de Belastingdienst. In deze brief staat dat je je private schulden moet doorgeven.

Private schulden zijn schulden bij organisaties die geen overheid zijn. Dat kan een huurachterstand zijn, een niet-betaalde tandartsrekening of een schuld bij een postorderbedrijf als bol.com.

Doorgeven van je schulden

Het is erg belangrijk dat je je private schulden vóór het einde van de pauzeknop (moratorium) doorgeeft. Geef je de private schulden  niet op tijd door, dan kunnen schuldeisers (opnieuw) je openstaande schulden gaan vorderen.

Om zo snel mogelijk je schuldenlijst in te dienen is het handig om alle documenten van openstaande private schulden en achterstallige betalingen te verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan facturen, factuurnummers, bonnetjes of aanmaningen.

Je geeft je private schulden door bij het online loket private schulden van SBN (Sociale Banken Nederland).

Hulp bij doorgeven private schulden

Je kunt hulp krijgen bij:

 • het verzamelen van documenten
 • het invullen van het schuldenlijstformulier
 • het doorgeven van je schulden bij het online loket Private Schulden

Heb je hulp nodig, stuur dan een e-mailtje naar toeslagen@deschoor.nl of bel 06 - 3085 2982. Als je een e-mail stuurt, zet dan in het onderwerp van het mailtje: "Ondersteuning private schulden" en geef je naam, telefoonnummer en adres door. Dan kan Stichting De Schoor je zo goed mogelijk helpen.

Je kunt ook bellen met het serviceteam van SBN: 088-1410560.

Loket betaalde schulden

Het kabinet heeft een compensatiebedrag betaald aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Dit bedrag was bedoeld voor een nieuwe start en niet om schulden mee af te betalen. Met de regeling ‘al betaalde schulden’ kun je schulden indienen die je (deels) al zelf betaald hebt met de compensatie die je van de Belastingdienst ontvangen hebt. Je kunt als gedupeerde een aanvraag indienen. SBN beoordeelt dan of de betaalde schulden in aanmerking komen voor een vergoeding. De eerste groep ouders die een aanvraag kunnen doen bij het nieuwe loket, zijn de ouders die voor 1 maart 2021 de compensatie van € 30.000 hebben ontvangen. Eind november gaat het loket voor de rest van de ouders open. Je geeft schulden die je al betaald hebt door bij albetaaldeschulden.loketprivateschulden.nl

Meer informatie over de regeling: albetaaldeschulden.sbn.nl/veelgestelde-vragen

Hulp bij doorgeven reeds betaalde private schulden

Je kunt hulp krijgen bij:

Al een contactpersoon bij de Schoor/Verder

Als je al een maatwerker KOT-affaire hebt, óf eerder bent geholpen bij het indienen van de private schulden via De Schoor/Verder, bel je of stuur je een e-mail naar je contactpersoon dat je ook ondersteuning wilt bij het indienen van al betaalde schulden.

Nog geen contactpersoon bij de Schoor

Heb je hulp nodig, en nog geen contactpersoon bij De Schoor, stuur dan een e-mailt naar toeslagen@deschoor.nl of bel 06 - 3085 2982. Als je een e-mail stuurt, zet dan in het onderwerp: "Ondersteuning al betaalde schulden" en geef je naam, telefoonnummer en adres door. Dan kan Stichting De Schoor je zo goed mogelijk helpen.

Je kunt ook bellen met het serviceteam van SBN: 088 - 14 10 560.

(Gelijk)waardig Herstel (faciliteren emotioneel en financieel herstel)

Wat fijn dat je interesse hebt in (Gelijk)waardig Herstel. De vier kernwoorden zijn eigen regie, vertrouwen, neutraliteit en collectiviteit. Jij hebt regie én we doen het samen.

Deze informatie is voor iedereen in de Kinderopvangtoeslagaffaire die:

 • Zijn of haar beschikking van Integrale Beoordeling (IB) heeft ontvangen en daartegen geen bezwaar of beroep heeft lopen.
 • Aanvullende schade heeft.
 • Zich afvraagt of er aanvullende schade is.
 • Zich wil aanmelden bij de herstelroute (Gelijk)waardig Herstel.
 • Meer wil weten over de herstelroute (Gelijk)waardig Herstel.
 • Wil weten wat de verschillen zijn met de andere herstelroutes.

Stichting (Gelijk)waardig Herstel is onafhankelijk en we doen alles voor en mét ouders en gezinnen. Ons team bestaat uit ouders, jongeren, professionals, bekwame vrijwilligers en experts.

In onze herstelroute faciliteren we de verschillende stappen van jouw eigen emotioneel en financieel herstel. We staan los van de overheid en gebruikelijke (hulp)instanties. Vanuit neutraliteit begeleiden we jou zodat je een afgewogen keuze kan maken of je een Vaststellingsovereenkomst (VSO) met de Staat wil afsluiten. Als je kiest voor een afronding via een Vaststellingsovereenkomst, dan ontvang je deze via de overheid. De overheid doet ook de uitbetaling. Voor ouders en gezinnen die dat willen, organiseren we vanuit (Gelijk)waardig Herstel een verbindend moment om de VSO te tekenen samen met een vertegenwoordiger van de overheid.

Je wordt in alle stappen gezien, gehoord en bejegend als mens. Zonder oordeel of beoordeling. Jij bepaalt steeds zélf wanneer je klaar bent voor de volgende stap. Ook de beslissing om af te ronden ligt bij jou. Jij bepaalt.

Uit welke stappen bestaat (Gelijk)waardig Herstel:

 1. Al jouw gebeurtenissen, feiten, situaties en gevoelens worden door een onafhankelijk luisterend schrijver opgeschreven in een feitenrelaas.
 2. Een onafhankelijke Schade Analist berekent je schadeposten op basis van het Feitenrelaas en ons Schademodel.
 3. Je maakt een afgewogen keuze of je een VSO met de Staat wil afsluiten of niet.

Aanmelden

Heb je besloten dat (Gelijk)waardig Herstel bij jou past, dan kun je je aanmelden via ikdoemee@gelijkwaardigherstel.nl.

Meer weten

Zie gelijkwaardigherstel.nl

Contact

 • Digitale Informatie Sessie (DIS)

Je bent iedere maandag en/of dinsdag welkom om aan te sluiten bij de Digitale Informatiebijeenkomst. De link werkt op:

- Elke maandag (start op 27 november). De bijeenkomst duurt van 19:00 tot 20:30 uur
- Elke dinsdag (start op 21 november). De bijeenkomst duurt van 15:30 tot 17:00 uur

 • Fysieke ontmoetingen

Iedere donderdag van 15:30 tot 17:00 uur bij number 90, Louis Armstrongweg 90, Almere. Je kunt je aanmelden via flevoland@gelijkwaardigherstel.nl.

 • Mail

Je kunt alles vragen via vragen@gelijkwaardigherstel.nl. We doen ons uiterste best zo snel mogelijk te antwoorden. Ons team is klein. Dus dank voor je begrip wanneer het niet meteen gebeurt.

Gratis juridische hulp

Juridische hulp herstelregelingen Belastingdienst

Gedupeerde ouders kunnen gratis hulp krijgen van een advocaat voor herstelregelingen kinderopvangtoeslag. Dat gaat via de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad helpt je dan aan een onafhankelijke advocaat. Deze begeleidt je tijdens het hele financiële herstelproces. Je betaalt zelf niets. Als je gebruik wilt maken van de gratis juridische hulp, meld je dan bij Raad voor de Rechtsbijstand.

Meer informatie over de gratis juridische hulp vanuit de Rijksoverheid.

Juridische hulp uithuisplaatsingen

Ben je aantoonbaar gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire en heb je een kind (of kinderen) dat uit huis is geplaatst, waarvoor een machtiging tot uithuisplaatsing ligt of waarover het gezag is beëindigd? Dan heb je recht op gratis rechtsbijstand door een gespecialiseerde advocaat. We toetsen inkomen en vermogen niet en je betaalt geen eigen bijdrage.

Vanaf 1 juni 2022 kun je gratis rechtsbijstand aanvragen. Dit kun je doen voor gestarte uithuisplaatsing en gezagsbeëindiging vanaf 1 januari 2022. De regeling geldt óók voor al eerder lopende uithuisplaatsingen en gezagsbeëindigingen waar nog juridische werkzaamheden voor gedaan moeten worden na 1 januari 2022. Verder kun je gratis rechtsbijstand krijgen bij vrijwillige uithuisplaatsing (namelijk bij procedures rondom het blokkaderecht van pleegouders) vanaf 1 januari 2022 en als je in deze zaken in bezwaar of hoger beroep wilt gaan.

Meer informatie: Uithuisplaatsing Kinderopvangtoeslag - Rechtsbijstand

Overige juridische hulp

De regeling van gratis rechtsbijstand geldt niet voor andere procedures bij de Belastingdienst of Toeslagen, gemeente of andere instanties. Ook niet als dit een relatie heeft met problemen die je hebt op het gebied van bijvoorbeeld schulden, huisvesting of werk. De advocaat die de Raad voor Rechtsbijstand aan je toewijst kan wel helpen bij andere zaken, maar die diensten zijn dan niet gratis. Wel is in sommige gevallen gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk.

Meer informatie: Wat is gesubsidieerde rechtsbijstand? - Rechtsbijstand

Landelijk Ondersteuningsteam (OT) Uithuisplaatsingen

Bij sommige gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire zijn hun kinderen uithuisgeplaatst. Is dit bij jou gebeurt, dan kun je gebruikmaken van het landelijk ondersteuningsteam (OT) uithuisplaatsingen toeslagenaffaire.

Het Ondersteuningsteam

 • helpt het verhaal en vragen over de uithuisplaatsing in kaart te brengen;
 • helpt wensen en mogelijkheden voor jou en je kind helder te krijgen;
 • biedt hulp in het proces naar herstel van contact of herstel van de gezinssituatie;
 • Schakelt instanties en deskundigen in die daarvoor nodig zijn en begeleid ouders en kinderen in de contacten met deze instanties en deskundigen.

Je kan je rechtstreeks aanmelden bij het OT. Stuur dan een e-mail met je naam en telefoonnummer naar contact@hetondersteuningsteam.nl. Ook mag je je Maatwerker van De Schoor, de Lotgenotengroep KOT Almere, de jeugdbescherming of een andere hulpverlener vragen dit voor je te doen. Hiervoor moet je dan wel eerst toestemming geven. Het OndersteuningsTeam gaat veilig en goed met je privacy en je gegevens om.

Lotgenotengroep KOT Almere

KOT Almere biedt lotgenoten een luisterend oor, het delen van ervaringen en hulp waar nodig is. Het (h)erkennen van elkaars verhaal en het delen van ervaringen is hopelijk het startpunt van het persoonlijke en emotionele herstel van ouders. Op de lotgenotenavonden kun je je verhaal vertellen, luisteren naar anderen en vragenstellen. Ook zijn er maandelijkse activiteiten zoals gastsprekers..

Zou je graag andere ouders willen ontmoeten die hetzelfde is overkomen? Je bent van harte welkom. Het is iedere woensdag van 18.30 - 21.30 uur bij Number 90, Louis Armstrongweg 90, 1311 RL Almere. E-mail: kotalmere@outlook.com

Stichting Lotgenotencontact

De Stichting Lotgenotencontact, een initiatief van BOinK en het Ouderpanel, ondersteunt gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslagaffaire. De Stichting is onafhankelijk maar is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Financiën.

De Stichting Lotgenotencontact heeft de Lotgenotenlijn (een landelijke telefoonlijn) waar je in contact kunt komen met mensen die hetzelfde is overkomen. Daarnaast ondersteunen Lotgenotencontact individuele ouders in contacten met instanties, zoals bij de driegesprekken van gemeenten en UHT. Tenslotte neemt Stichting Lotgenotencontact deel gemeentelijke bijeenkomsten en denkt mee met gemeenten over de hulp die ze aan ouders kunnen bieden.

Lotgenotenlijn

De lotgenotenlijn is open van maandag tot en met zaterdag van 9.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 21.00 uur. Bel 030 4420 000. Of stuur een e-mailtje naar contact@lotgenotencontact.info of vul het contactformulier in op lotgenotencontact.info/contact

Illustratie Almere skyline
Jouw mening