Skip to content

Basisscholen

In Almere heeft u een ruime keus aan basisscholen. Er zijn openbare scholen en bijzondere scholen.

Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen. Bijzondere scholen geven les vanuit een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing. Zo zijn er bijvoorbeeld rooms-katholieke, protestants-christelijke, islamitische, hindoeïstische en vrijescholen. Er zijn ook scholen die lesgeven vanuit een bepaalde onderwijstheorie. Bijvoorbeeld Montessori, Dalton of Jenaplan.

Almere heeft ook brede scholen. Dat zijn scholen die het onderwijs combineren met kinderopvang, zorg, welzijn, sport en cultuur.

Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de verschillende soorten scholen. Ook leest u waar u het beste op kunt letten als u een school gaat uitkiezen voor uw kind.

Wat vindt u van onze website?