Skip to content

Middelbare scholen

Leerling in klaslokaal

Almere heeft verschillende scholengemeenschappen. Deze bieden onderwijs aan op vmbo-, havo- en vwo-niveau. Ieder stadsdeel in Almere heeft minimaal één scholengemeenschap.

Groenhorst Almere in Almere Poort biedt alleen vmbo-onderwijs aan. In de lessen op deze middelbare school is er veel aandacht voor groen en natuur. Daarnaast is er PrO Almere, dat praktijkonderwijs aanbiedt. Dit is onderwijs voor kinderen die moeite hebben om een diploma op de middelbare school te halen. Op de International School Almere wordt alleen vwo-onderwijs gegeven in het Engels.

Heeft uw kind speciale onderwijsbehoeften, bijvoorbeeld vanwege een handicap. Kijk dan eens op de website van Passend Onderwijs Almere. Dit is een samenwerkingsverband van alle basisscholen, middelbare scholen, mbo's en speciale scholen in Almere. De organisatie heeft als doel om scholen te helpen om alle kinderen de ondersteuning en begeleiding te bieden die ze nodig hebben.

Almere Haven

Veelbezocht

Schoolvakanties

Wat vindt u van onze website?