Direct naar paginainhoud

Informatie zakelijke netwerken en netwerkpartners

Organisaties als de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA), Kamer van Koophandel, Almere City Marketing (ACM), Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) en de Business Club Almere City vormen het lokale netwerk van bedrijven en organisaties in Almere. Zij zijn allemaal op hun eigen terrein belangrijk voor gevestigde en nieuwe bedrijven.

Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA)

De VBA is een zakelijk netwerk in Almere, voor zowel gevestigde bedrijven als bedrijven die van plan zijn zich in Almere te vestigen. Het is een vereniging van ondernemers die de belangen van haar leden behartigt. Het is een platform om kennis en kennissen op te doen. De VBA brengt onder meer samen met ACM vier keer per jaar het Zakenmagazine Almere uit. Ze organiseert de Almere Business Contact Dagen, het Miljoenennota-ontbijt, Zakenuurtjes en de Nieuwjaarsreceptie (in samenwerking met de gemeente Almere).

Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland (KvK) 

De Kamer van Koophandel wil ondernemers verder laten komen met ondernemen. Niet alleen met een up-to-date Handelsregister waarin u informatie over alle ondernemingen in Nederland vindt. Maar ook door het aanbieden van seminars, online informatie en adviesgesprekken. De Kamer van koophandel houdt voor afspraken kantoor op het Ondernemersplein in het stadhuis van Almere.

Almere City Marketing (ACM) 

ACM is een zelfstandige stichting die, in nauwe samenwerking met de gemeente en marktpartijen, tot doel heeft om de voorkeur voor de stad Almere te vergroten. ACM richt zich op volgende kerntaken:

  • beheer en versterking van het merk en stadslogo van Almere in eigen uitingen en die van de gemeente en marktpartijen;
  • het stimuleren en initiëren van samenwerking met en tussen partijen in de stad om de marketing van Almere te versterken. Zo organiseert ACM twee maal per jaar een netwerkbijeenkomst waarbij alle partners en stakeholders van ACM te gast zijn;
  • het bevorderen van investeringen en werkgelegenheid in Flevoland en het stimuleren van economische samenwerking ;
  • stadspromotie door het genereren van (vrije) publiciteit over Almere, uitvoering van de VVV functie en de regie over grootstedelijke evenementen.

Horizon, ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) 

Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Horizon zet zich in om ondernemers te laten groeien en tegelijkertijd maatschappelijke opgaven te realiseren. Horizon richt zich op financiering, business development en internationalisering.

Flevolandse Zakenvrouwen

Het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen richt zich op vrouwelijke ondernemers en ondernemende vrouwen: vrouwelijke ondernemers die in Flevoland wonen en/of werken en vrouwelijke ondernemende managers bij Flevolandse bedrijven, organisaties of instellingen, die op strategisch of beleidsniveau werkzaam zijn

VNO-NCW Midden

VNO-NCW Midden is het regionale ondernemersnetwerk van de landelijke ondernemersvereniging VNO-NCW. De afdeling Midden is actief in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht.

MKB-Nederland Midden

MKB-Nederland Midden is de regionale afdeling van ondernemersverenging MKB-Nederland en treedt op als de belangenbehartiger voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland.

OVSA

OVSA is de Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere. De vereniging treedt op als belangenbehartiger van de ondernemers in Almere Centrum.

AEB

De Amsterdam Economic Board wil de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de grootstedelijke regio Amsterdam verbeteren. Dat doet de AEB door partijen samen te brengen en initiatieven aan te jagen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De RVO heeft als taak het stimuleren van ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. RVO biedt voorlichting, advies en financiering. RVO stelt regelingen op, voert ze uit en zorgt voor de naleving van wetten en regels.

Hiswa / Recron

Per 1 januari 2020 zijn HISWA Vereniging (ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport) en RECRON (branchevereniging voor recreatieondernemers) gefuseerd tot de nieuwe ondernemersvereniging HISWA-RECRON.

Koninklijke Horeca Nederland Almere

Koninklijke Horeca Nederland (244 afdelingen in Nederland) vertegenwoordigen de horecaondernemers die lid zijn van KHN. De bestuurders zijn dé gesprekspartner voor de gemeente waar het gaat om horecagerelateerde wetten en regels in de stad. Zij zorgen voor een goede relatie met de lokale wethouders, ambtenaren en politici en komen op voor de belangen van de lokale horeca.

Stichting Leisure Belang Almere

De Stichting Leisure Belang Almere is de belangenbehartiging van de vrijetijdssector met als doel de groei en verbetering van deze sector in Almere en bevorderen van een goede promotie en samenwerking.

Mooi Zo Goed Zo

MooiZoGoedZo is dé maatschappelijke matchmaker en MVO-partner voor bedrijven. Zij ondersteunen vragen vanuit bewoners, verenigingen en stichtingen, die bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in Almere. En brengt de vraag naar mankracht, expertise en materialen en het aanbod daarvan bij elkaar. Hierin werken ze samen met veel bedrijven, non-profit organisaties, bewoners(groepen) en gemeentelijke afdelingen. 

VMCA/Vrijwilligers en mantelzorg centrale Almere (MBO-partner voor bedrijven)

De VMCA richt zich op het informeren, adviseren en betrekken van vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties en o.a. op het voorkomen van eenzaamheid.
Bedrijven kunnen samen met de VMCA echt iets betekenen voor anderen. Door bijvoorbeeld als teamuitje een schoolplein op te knappen, samen te koken met ouderen of zieke kinderen een bijzondere dag bezorgen.

Fempreneur in the City

Fempreneur in the City is een kennis- en netwerkevent dat zich focust op ondernemen, inspireren en empowerment en ondernemende vrouwen in de spotlight zet.

RVO Startup Officer Network

Het RVO Startup Officer Network helpt startups die kansen zien voor samenwerking met de overheid. En helpt overheidsorganisaties om leer- en innovatieplek te worden door middel van een startup-mentaliteit.

Amsterdam Trade & Innovate

Amsterdam Trade & Innovate verbindt ondernemers en innovaties uit de Amsterdamse metropoolregio met het buitenland. Ze leggen contacten tussen delegaties vanuit allerlei landen en sectoren met ondernemers uit Amsterdam en omstreken. En organiseren handelsmissies naar het buitenland.

(Young)Business Club Almere City FC

De Business Club Almere City FC is een actieve en groeiende businessclub. ACFC organiseert naast de thuiswedstrijden Almere City FC wekelijks activiteiten voor de businessclubleden, waarbij centraal staan: plezier, zakendoen, functioneel en andere businessclubleden leren kennen. De Young Business Club Almere City FC is een businessclub voor ondernemers en managers tot max. 30 jaar oud, met verbinding met de businessclub van Almere City FC. Deze organiseert voor hen maandelijks thema-sessies over bijvoorbeeld positionering, ontwikkelen van management processen, creëren bedrijfscultuur en andere relevante onderwerpen.

Flevocampus Almere

De Flevocampus Almere is dé wetenschappelijke verzamelplek voor innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken voor de toekomst. In de Flevo Campus brengt Almere studenten, onderzoekers en bedrijven samen om te onderzoeken en te testen hoe we voedselvoorziening in groeiende steden kunnen veranderen en vernieuwen.

Flevo Campus is een samenwerkingsverband tussen Aeres Hogeschool Almere, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute), de Gemeente Almere en de Provincie Flevoland. De Flevo Campus is de verbinder tussen onderzoek, onderwijs en ondernemen, om te komen tot nieuwe slimme ontwikkelingen.

Floriade Business Club

De Floriade Business Club is een netwerkorganisatie voor ondernemers die hun business willen laten groeien én duurzaam en verantwoord (willen) ondernemen en graag een bijdrage leveren aan Floriade Expo 2022. En die hun netwerk willen uitbreiden met gelijkgestemde ondernemers en met hen van gedachten willen wisselen. Dit kennisdelen wordt gestimuleerd door o.a. presentaties bij netwerkbijeenkomsten, beurzen en brancheverenigingen. Ook kunnen ondernemers zelf hun eigen netwerken en bijeenkomsten verbijzonderen, door Floriade Almere 2022 bij eigen relaties onder de aandacht te brengen tijdens diverse netwerkactiviteiten.

WTC Almere Community

WTC Almere Community is dé netwerkhub van de metropoolregio Amsterdam en wil ondernemend Almere op de kaart zetten voor lokaal, nationaal en internationaal zakendoen. Bij de WTC Almere community. wisselen ondernemende collega’s van gedachten of doen nieuwe inspiratie op via o.a. ondernemersontbijten, netwerkborrels en kennissessies van ervaringsdeskundigen.

MKB Schakelteam

Het MKB Schakelteam biedt kleine mkb-bedrijven in Flevoland één loket voor alle subsidies, regelingen en ondersteuning. Een team van zes adviseurs biedt bedrijven tot tien werknemers kosteloos advies en de optie voor een vitaliteitsscan (om te verkennen hoe het gaat met de onderneming). Er wordt geadviseerd vanuit de expertises strategie, organisatie, personeel, uitvoering, financiering en marketing.

Cultuurfonds Almere

Het Cultuurfonds Almere makers en organisaties verschillende vormen van ondersteuning aan, meer dan alleen financiële hulp. Ze denken graag op andere manieren met je mee, geven workshops en zijn betrokken bij Almeerse culturele initiatieven die jou verder kunnen helpen. Je kunt bij hen terecht tijdens het maandelijkse inloopspreekuur of een telefonisch, digitaal of een persoonlijke gesprek aanvragen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening