Skip to content

Informatie zakelijke netwerken en netwerkpartners

Zakelijke netwerken en netwerkpartners

Organisaties als de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA), Kamer van Koophandel, Almere City Marketing (ACM), Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) en de Business Club Almere City vormen het lokale netwerk van bedrijven en organisaties in Almere. Zij zijn allemaal op hun eigen terrein belangrijk voor gevestigde en nieuwe bedrijven:

Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA)

De VBA is een zakelijk netwerk in Almere, voor zowel gevestigde bedrijven als bedrijven die van plan zijn zich in Almere te vestigen. Het is een vereniging van ondernemers die de belangen van haar leden behartigt. Het is een platform om kennis en kennissen op te doen. De VBA brengt onder meer samen met ACM vier keer per jaar het Zakenmagazine Almere uit. Ze organiseert de Almere Business Contact Dagen, het Miljoenennota-ontbijt, Zakenuurtjes en de Nieuwjaarsreceptie (in samenwerking met de gemeente Almere).

Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland (KvK) 

De Kamer van Koophandel wil ondernemers verder laten komen met ondernemen. Niet alleen met een up-to-date Handelsregister waarin u informatie over alle ondernemingen in Nederland vindt. Maar ook door het aanbieden van seminars, online informatie en adviesgesprekken. De Kamer van koophandel houdt voor afspraken kantoor op het Ondernemersplein in het stadhuis van Almere.

Almere City Marketing (ACM) 

ACM is een zelfstandige stichting die, in nauwe samenwerking met de gemeente en marktpartijen, tot doel heeft om de voorkeur voor de stad Almere te vergroten. ACM richt zich op 3 kerntaken:
- beheer en versterking van het merk en stadslogo van Almere in eigen uitingen en die van de gemeente en marktpartijen;
- het stimuleren en initiƫren van samenwerking met en tussen partijen in de stad om de marketing van Almere te versterken. Zo organiseert ACM twee maal per jaar een netwerkbijeenkomst waarbij alle partners en stakeholders van ACM te gast zijn;
- het bevorderen van investeringen en werkgelegenheid in Flevoland en het stimuleren van economische samenwerking ;
- stadspromotie door het genereren van (vrije) publiciteit over Almere, uitvoering van de VVV functie en de regie over grootstedelijke evenementen.

Horizon, ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) 

Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Horizon zet zich in om ondernemers te laten groeien en tegelijkertijd maatschappelijke opgaven te realiseren. Horizon richt zich op financiering, business development en internationalisering.

Flevolandse Zakenvrouwen

Het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen richt zich op vrouwelijke ondernemers en ondernemende vrouwen: vrouwelijke ondernemers die in Flevoland wonen en/of werken en vrouwelijke ondernemende managers bij Flevolandse bedrijven, organisaties of instellingen, die op strategisch of beleidsniveau werkzaam zijn

VNO-NCW Midden

VNO-NCW Midden is het regionale ondernemersnetwerk van de landelijke ondernemersvereniging VNO-NCW. De afdeling Midden is actief in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht.

MKB-Nederland Midden

MKB-Nederland Midden is de regionale afdeling van ondernemersverenging MKB-Nederland en treedt op als de belangenbehartiger voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland.

OVSA

OVSA is de Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere. De vereniging treedt op als belangenbehartiger van de ondernemers in Almere Centrum.

EBA

De Economic Board Almere houdt zich bezig met het stimuleren van de bedrijvigheid in Almere door projecten en evenementen te organiseren.

AEB

De Amsterdam Economic Board wil de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de grootstedelijke regio Amsterdam verbeteren. Dat doet de AEB door partijen samen te brengen en initiatieven aan te jagen.

 

 

 

Wat vindt u van onze website?