Direct naar paginainhoud

Beter lezen en schrijven

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven willen vaak wel bijleren. Je kunt helpen door de signalen te herkennen en het gesprek aan te gaan. Deze mensen kunnen op verschillende manieren hulp krijgen.

In Almere is een flink aantal mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, spreken, luisteren, rekenen en met de computer omgaan. Het gaat om ruim 15% van de Almeerders. Het zijn mensen die een andere moedertaal hebben, maar ook mensen die Nederlands als moedertaal hebben. Veel van deze Almeerders redden zich heel goed in het dagelijks leven. Toch willen ze vaak wel wat bijleren. Bijvoorbeeld om de (klein)kinderen te kunnen voorlezen, een rijbewijs te halen, zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen of om (digitale) werkbriefjes te kunnen invullen. 

Iedereen kan helpen 

Stap 1: herken de signalen.

Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen zeggen bijvoorbeeld ‘ik ben mijn bril vergeten’, ‘kun je dat even voor mij invullen?’ of ‘dat formulier vul ik thuis wel in’. Ook iemand die moeilijk met de computer overweg kan of die uitleg vraagt over schriftelijke informatie kan moeite hebben met lezen of rekenen. 

Stap 2: Ga het gesprek aan.

Wanneer iemand aangeeft moeite te hebben met lezen en schrijven, vertel deze persoon dan: 

  • dat hij/zij zich niet hoeft te schamen; 

  • dat hij/zij nooit te oud is om te leren; 

  • dat er speciale cursussen voor volwassenen zijn (in kleine groepen of zelfs één-op-één). 

Stap 3: Wijs de persoon op de taalspreekuren.

In de nieuwe bibliotheek of op een van de andere les- en oefenmogelijkheden (zie hieronder). 

Als volwassene beter leren lezen, rekenen en computeren 

Je hebt als volwassene in Almere veel mogelijkheden om beter te worden in taal, rekenen en computeren. Daarvoor is het nooit te laat. Het is mogelijk om zelf te oefenen, samen met iemand anders of om een cursus te volgen.

Samen oefenen

Samen met iemand anders oefenen is leerzaam en leuk. Vrijwilligers van verschillende organisaties helpen je graag. Of ga naar het digiTaalhuis in de bibliotheek in Almere Stad voor meer informatie.

  • HUMANITAS: Taalent, taalondersteuning van een vrijwilliger (een ‘maatje’)
  • De nieuwe bibliotheek: taalinloopspreekuur, voor alle vragen van iemand die zelf wil leren of die iemand kent die naar een cursus wil
  • De Schoor Taal in de wijk: oefenen met lezen, schrijven en spreken in kleine groepen in de wijk
  • VMCA: project Taal in Huis, taalondersteuning van een vrijwilliger (een ‘maatje’)
  • Het Gilde Almere/Samenspraak: oefenen met een vrijwilliger 
  • Stichting Prago: praktisch onderwijs gericht op volwassenen

Een cursus volgen om een diploma of certificaat te halen

IVIO-opleidingen en NLtraining bieden taalcursussen aan. Dit is niet met vrijwilligers, maar met gediplomeerde docenten voor mensen met Nederlands als moedertaal en voor mensen met een andere moedertaal.

Het is ook mogelijk om thuis aan de slag te gaan om beter te leren lezen en schrijven. Bijvoorbeeld op de website van Oefenen.nl.

De wijkteams weten meestal heel goed welke mogelijkheden er nog meer in een bepaalde buurt of wijk zijn.

Voor bijna al deze organisaties geldt dat iedereen mee kan doen die niet inburgeringsplichtig is of de inburgering achter de rug heeft. Alleen bij Gilde Almere/Samenspraak en bij de bibliotheek kunnen ook Almeerders die nog moeten inburgeren terecht.

Stichting Lezen en Schrijven

Kijk ook eens op de website van Stichting Lezen en Schrijven voor meer informatie en advies over laaggeletterdheid.

Taalinformatiepunt

Het Taalinformatiepunt biedt persoonlijk advies en uitleg over het aanbod aan taalonderwijs in de buurt. Bij het Taalpunt zijn computers en er is lesmateriaal om te oefenen. Ook zijn er leesboeken, woordenboeken en taalspellen. Ook Taalvrijwilligers kunnen hier terecht voor tips, informatie en lesmateriaal. Meer informatie staat op de website van Het Informatiepunt.

LocatieDag/Tijdstip
Buurtcentrum De BazuinDinsdag 10.00 - 12.00
Buurtcentrum De DraaikolkWoensdag 13.00 - 15.00
Wijkteam Almere HavenMaandag 10.00 - 12.00
Wijkteam Almere Buiten WestDinsdag 13.00 - 15.00
De Nieuwe Bibliotheek Almere-StadMaandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00
Illustratie Almere skyline
Jouw mening