Direct naar paginainhoud

Evaluatie LEA 2019-2023

Op maandag 10 juli hebben we de evaluatie van de LEA 2019-2023 (Lokaal Educatieve Agenda) uitgevoerd in een glossy magazine uitgereikt aan raadsleden, (voor)schoolbesturen en andere betrokken organisaties uit het werkveld. In dit magazine blikken we terug op de periode 2019-2022.

Dankzij de inzet van velen zijn de resultaten positief. En dat terwijl het vanwege de coronapandemie voor het onderwijs een moeilijke tijd was. Corona heeft veel gevraagd van leerlingen, ouders, docenten en instellingen.

De samenwerking tussen alle betrokken partijen heeft geleid tot een versterking van het onderwijs in Almere, met speciale aandacht voor drie programmalijnen: voorschoolse educatie, het verminderen van voortijdig schoolverlaten en het bevorderen van gelijke kansen voor alle kinderen.

Er is een basis gelegd waarop we verder kunnen bouwen en in het najaar gaan we een nieuwe LEA periode opstarten waarin we blijven werken aan kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen.

Nieuwsgierig naar het magazine? Stuur dan een mail naar pvkerkwijk@almere.nl en wij sturen je een exemplaar.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening