Direct naar paginainhoud
menu

Almere vraagt u mee te doen aan het volgende onderzoek

Selecteer hieronder het onderzoek waar u aan wilt deelnemen.


Parkeerenquête

De gemeente Almere werkt aan een nieuwe parkeervisie. Op basis van deze visie gaan we keuzes maken over het parkeerbeleid dat we als gemeente willen voeren. Daarom willen we graag ook uw mening weten over een aantal onderwerpen die te maken hebben met parkeren. Zoals over het autogebruik, de parkeerdrukte in de stad/uw wijk, parkeeroverlast, betaald parkeren. De parkeervisie wordt voor de zomer 2021 aan de gemeenteraad aangeboden.
Dan wordt besproken wat er met de resultaten gedaan gaat worden. Via deze oranje knop komt u direct in de enquête:

Start enquête

Het beantwoorden van de vragen duurt circa 10 minuten. U kunt meedoen t/m zondag 14 maart.

Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Wat vindt u van onze website?