Naamgeving

Naamgeving openbare ruimte

Het is een gemeentelijke taak om openbare ruimten te voorzien van namen. Niet alleen straten, maar alle onderdelen van de openbare ruimte komen voor naamgeving in aanmerking, dus ook bijvoorbeeld bruggen of tunnels en fietspaden. Deze taak is gedelegeerd aan de Naamgevingscommissie openbare ruimte Almere. 

Naamgevingscommissie

De naamgevingscommissie bestaat uit elf leden, zowel inwoners als ambtenaren. Eén commissielid heeft zitting namens de hulpdiensten en één lid namens Post.nl. De commissie onderzoekt de mogelijkheden van namen en komt op basis daarvan met een voorstel aan het college van burgemeester en wethouders. Het college bekrachtigt de naamgeving, in opdracht van de gemeenteraad, door een naamgevingsbesluit. Alle naamgevingsbesluiten worden gepubliceerd via het gemeenteblad van de gemeente Almere. De commissie neemt dus zelf geen beslissingen over definitieve namen. 

Criteria

Omdat het toekennen van een naam een besluit is voor lange termijn, gebeurt dit heel zorgvuldig. Daarom moeten namen aan een aantal criteria voldoen. De belangrijkste criteria zijn: 

  • Namen van openbare ruimte zijn uniek binnen de stad.
  • Naamgeving van openbare ruimten vindt plaats op basis van samenhangende naamcategorieën.
  • De naam moet duidelijk genoeg zijn voor de hulpverlening.
  • De naam mag geen ongewenste associaties oproepen of verbasterd kunnen worden.
  • Bij het vernoemen van personen wordt er extra zorgvuldigheid betracht.

In bijgaand document vindt u meer informatie over de samenstelling, werkwijze en de criteria die de naamgevingscommissie hanteert.

Meedenken

Ook inwoners en initiatiefnemers kunnen meedenken over namen voor nieuwe straten. Daarvoor kunt u een suggestie doen bij de naamgevingscommissie, die deze vervolgens in overweging neemt. Bovengenoemde criteria zijn daarbij in elk geval van toepassing. Als u wilt meedenken over de naamgeving van openbare ruimten is het van belang dat u dit tijdig doet. Het wijzigen van eenmaal vastgestelde namen is, vanwege de verstrekkende gevolgen, in principe niet mogelijk. U kunt uw voorstel kenbaar maken door een bericht (met naamvoorstel en locatie) te sturen naar onderstaand (mail-)adres.

Contact

Heeft u vragen over of suggesties voor naamgeving in Almere? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met:

Naamgevingscommissie openbare ruimte Almere
Postbus 200, 1300 AE  Almere
Of via het e-mailadres naamgevingverberg dit@almere.nl