Direct naar paginainhoud

Iconen van Almere

Monumentenverordening Almere 2016

De raad heeft op 9 februari 2017 de ‘Monumentenverordening Almere 2016’ vastgesteld. De Monumentenverordening is het instrument dat het mogelijk maakt om waardevolle gebouwen en plekken wettelijk te beschermen. De eerste feitelijke aanwijzing van monumenten vereist een apart besluit en zal naar verwachting in 2017 of 2018 plaatsvinden.

In het voorstel zijn, op basis van een eerdere raadsconsultatie, de wensen van de raad verwerkt. Ook is op verzoek van de raad, naar aanleiding van de discussie rond kleurbehoud in de Regenboogbuurt, het  instrument ‘beschermd gemeentelijk stadsgezicht’ opgenomen. Er is zoveel mogelijk gekozen voor een “light” beleid waarbij wordt uitgegaan van zo min mogelijk beperkingen. De monumentencommissie zal vooral informeren over de bestaande waarden en in haar adviezen eventueel alternatieven aanreiken om deze te behouden.

Monumentenverordening Almere 2016

‘Villa voor een Trompettist’ voorkeur publiek ‘Iconen van Almere’

Almeerders hebben met in totaal 1786 stemmen hun stem uitgebracht en daarmee aangegeven wat voor hen de meest bijzondere en waardevolle ‘Iconen van Almere’ zijn. ‘Villa voor een Trompettist’ (ARC2 Architecten, 2010) aan het Grootzeil in Noorderplassen is daarbij met 230 stemmen als winnaar uit de bus gekomen. Gevolgd door de regenboogbuurt met 201 stemmen en Kerkcentrum Goede Rede met 145 stemmen. Naast de publieksinventarisatie is er ook een inventarisatie door deskundigen van de Kunstlinie Almere Flevoland geweest, waarbij is gekeken naar meer traditionele criteria als ouderdom, architectuurhistorische waarde en historisch-geografische waarde.

Wethouder Huis: “We zijn blij met deze uitslag! Nu gaan we verder met het proces. Wij werken momenteel aan een verordening voor Monumentenzorg. Als de raad de verordening heeft vastgesteld, dan kan een multidisciplinaire en onafhankelijke monumentencommissie op basis van beide inventarisaties voordrachten doen voor een gemeentelijke monumentenlijst. Vervolgens neemt het college hierover een besluit.”

Iconen van Almere

Het cultuurhistorisch erfgoed vormt mede het verhaal van de stad en biedt aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen. Naast aandacht voor de archeologische vindplaatsen in de stad wil de gemeente ook bovengronds bijzondere plekken en gebouwen aanwijzen die behouden zouden moeten blijven, de zogenaamde ‘Iconen van Almere’. De mening van de bewoners van Almere is daarbij belangrijk.

Almere is een dynamische, ondernemende, jonge stad en is gegroeid tot één van de grootste steden van het land. Almere biedt kansen op het gebied van wonen, studeren en werken. De stad is volwassen, heeft in korte tijd historie opgebouwd en juist omdat de stad nog relatief jong is, biedt dit een unieke kans om hier alvast richting aan te geven.

Resultaten

Stemronde 'Iconen van Almere' gesloten

De gemeente is trots op haar mooie stad en wil haar unieke kwaliteiten behouden en verstevigen. Nu de stad volwassen wordt, is de gemeente van mening dat het ook tijd is om te bedenken wat wij aan de volgende generaties na willen laten. Naast aandacht voor de archeologische vindplaatsen in de stad wil de gemeente ook bovengronds bijzondere plekken en gebouwen aanwijzen die behouden zouden moeten blijven.

In de voorgaande nominatieronde zijn veel verschillende objecten genomineerd, van klein tot groot en van oud tot jong. Op basis van deze nominatie volgt een stemronde om te komen tot een Top 25 van publieksfavorieten. De genomineerde objecten zijn gegroepeerd in verschillende thema’s: Pionierstijd in Almere Haven, Pionierstijd overig, Groen/Blauw, Experimenteel wonen, Beeldbepalende architectuur en Kunstobjecten. Binnen elke thema kon op één object gestemd worden. De stemronde is gesloten op 22 januari.

Naast deze publieksinventarisatie is er ook een inventarisatie door deskundigen van de Kunstlinie Almere Flevoland geweest, waarbij is gekeken naar meer traditionele criteria als ouderdom, architectuurhistorische waarde en historisch-geografische waarde. De publieksfavorieten en de resultaten van de inventarisatie door deskundigen worden binnenkort op deze website bekendgemaakt. Daarna worden ze aan een, nog op te richten, onafhankelijke commissie voorgelegd. De samenstelling en taak van deze commissie zal in een monumentenverordening geregeld worden. Deze zal begin 2016 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Indien de gemeenteraad met de verordening instemt, zal de commissie op basis van beide inventarisaties voordrachten doen voor een gemeentelijke monumentenlijst. Op basis van die voordracht neemt het college een besluit.

Wethouder Huis: “De Iconen van Almere vertellen het verhaal van de stad en bieden aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen eromheen. We richten ons met deze inventarisaties en de eerste aanwijzingen vooral op het vergroten van de bekendheid van het bovengrondse erfgoed. Een aanwijzing zal zeker niet betekenen dat een gebouw of plek moet blijven zoals het is. Maar we willen de eigenaren wel informeren over de betekenis ervan voor de stad, en adviseren over hoe die betekenis behouden kan blijven. 

De beschrijvingen van de iconen zijn ontleend aan de commentaren uit de nominatieronde, en geven dus niet het officiële standpunt van de gemeente weer.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening