Direct naar paginainhoud

Vindplaatsen scheepswrakken

Scheepswrakken in Almere

Op het grondgebied van Almere liggen 27 onderzochte scheepswrakken en -fragmenten. Het oudste wrak in Almere komt uit de 15de eeuw, het jongste uit begin 20ste eeuw. Er liggen er nog veel meer; meestal worden de wrakken pas gevonden bij het ploegen, het graven van greppels of de uitvoering van grondwerkzaamheden. Ze liggen onder meer bij:

Almere Pampus

Langs de Oostvaardersdijk, tegen de grens met Almere Poort, zijn in 1983 drie scheepswrakken ontdekt bij het diepploegen. Een van de wrakken was een kleine 17de-eeuwse Amsterdamse modderschouw. Die zorgde voor de afvoer van uitgebaggerd slib en modder uit de haven van Amsterdam. Het schip is na het onderzoek uit de grond gehaald. De twee andere vondsten waren een laatmiddeleeuws rechthoekig vaartuig en een 18de-eeuwse praam.

Almere Poort

In Almere Poort, langs de IJmeerdijk, zijn drie vrachtschepen en een vissersschip gevonden. Dit laatste schip is een 'Hollandse boot', een werk- of visboot uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. De vrachtschepen zijn een 17de-eeuwse platbodem (in het Olympiakwartier), een klein 17de-eeuws schip (in het Pampushoutkwartier) en een laat 16de-eeuws schip (in het Europakwartier). In de buurt van dit laatste wrak werd een laatmiddeleeuwse kerkkap gevonden.

Almere Haven

Tijdens het aanleggen van een weg aan de rand van De Meenten in Almere Haven werd begin 1980 een klein houten vrachtscheepje gevonden uit de eerste helft van de 16de eeuw. Het wrak is afgedekt met aarde en herkenbaar als verhoging die het talud langs de weg.

Almere Stad

Al in 1975 kwam ten westen van de Noorderplassen een ‘waterschip’ aan het licht; een vissersschip van eind 16de eeuw. In Stad vonden archeologen later nog twee vrachtschepen. In 1981 kwam bij het graven van een greppel in Sallandsekant een wrak van een degelijk gebouwd 16de-eeuws vrachtschip tevoorschijn. Het vaartuig was zo goed als compleet met roer en grote delen van voor- en achtersteven. 
Een zeer bijzondere ontdekking was het wrak van een kogge, in 1986 in Kruidenwijk. Het dateert uit het begin van de 15de eeuw en is het oudste schip dat in Almere is ontdekt. Het wrak kon niet ter plaatse worden bewaard, vanwege een woonwijk in aanbouw. Er volgde een noodonderzoek, demontage en herbegraving op het kerkhof voor scheepswrakken in Zeewolde.

Almere Hout

In Almere Hout zijn eind jaren zeventig een vrachtschip en twee vissersschepen gevonden. Pal langs het talud van de A27, ter hoogte van de Hoge Vaart, ligt het wrak van een 16de-eeuws waterschip, vermoedelijk van 1519. Toen het in 1978 werd ontdekt, staken de houten delen van het schip boven het maaiveld uit. Aan de Paradijsvogelweg ligt het wrak van het oudst bekende exemplaar van een 16de-eeuws waterschip.
Op 10 maart 1987 werden aan de Tureluurweg in Almere Hout de resten gevonden van een tjalk- of praamachtig vrachtschip. De lading bestond waarschijnlijk uit turven, die destijds dienden als brandstof. Op basis van twee wandtegels, het hout en de constructie van het schip is aangenomen dat het schip uit de late 18de of vroege 19de eeuw stamt. Sinds 2009 staat bij dit schip een kunstwerk van Ellen Palsgraaf.

Naar boven

Illustratie Almere skyline
Jouw mening