Direct naar paginainhoud

Naamgeving

Het is een gemeentelijke taak om openbare ruimten namen te geven. Zowel straten als andere onderdelen van de openbare ruimte kunnen een naam krijgen. Dus ook bruggen, tunnels en fietspaden. Dat is de taak van de Naamgevingscommissie openbare ruimte Almere. 

Naamgevingscommissie

De naamgevingscommissie bestaat uit elf leden, zowel inwoners als ambtenaren. Eén commissielid zit er namens de hulpdiensten en één lid namens Post.nl. De commissie onderzoekt de mogelijkheden van namen en komt op basis daarvan met een voorstel aan het college van burgemeester en wethouders. Het college bekrachtigt de naamgeving, in opdracht van de gemeenteraad, door een naamgevingsbesluit. Alle naamgevingsbesluiten worden gepubliceerd via overheid.nl. De commissie neemt dus zelf geen beslissingen over definitieve namen.

Meer informatie over de samenstelling en de werkwijze vind je op de pagina Naamgevingscommissie

Criteria

Omdat het toekennen van een naam een besluit is voor lange termijn, gebeurt dit heel zorgvuldig. Daarom moeten namen aan een aantal criteria voldoen. De belangrijkste criteria zijn: 

  • Namen van openbare ruimte zijn uniek binnen de stad.
  • Naamgeving van openbare ruimten gebeurt op basis van samenhangende naamcategorieën.
  • De naam moet duidelijk genoeg zijn voor de hulpverlening.
  • De naam mag geen ongewenste associaties oproepen of verbasterd kunnen worden.
  • Bij het vernoemen van personen zijn we extra zorgvuldig.

Meedenken

Ook inwoners en initiatiefnemers kunnen meedenken over namen voor nieuwe straten. Daarvoor kun je een suggestie doen bij de naamgevingscommissie. Als je wilt meedenken over de naamgeving van openbare ruimten, dan moet je dit op tijd doen. Het wijzigen van eenmaal vastgestelde namen is, vanwege de verstrekkende gevolgen, in principe niet mogelijk. Stuur je voorstel (met naamvoorstel en locatie) naar onderstaand (mail)adres.

Contact

Heb je vragen over of suggesties voor naamgeving in Almere? Of wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met:

Naamgevingscommissie openbare ruimte Almere
Postbus 200, 1300 AE  Almere
Of mail naar naamgeving@almere.nl

Illustratie Almere skyline
Jouw mening