Direct naar paginainhoud

Parkeren bewoner

Voor iedereen die in een blauwe zone of betaaldparkeergebied woont zijn vergunningen, abonnementen en ontheffingen beschikbaar. Voor mensen met een auto die bij je op bezoek komen kun je gebruik maken van de bezoekersregeling.

Betaaldparkeergebied: bewonersvergunning of -abonnement

Woon je in een betaaldparkeergebied, dan kun je een parkeervergunning of een parkeerabonnement aanvragen voor jouw auto(‘s). De vergunning is bij parkeren op straat geldig in de zone waar je woont. Je kunt jouw straatnaam en zone vinden op de zone-indeling Almere Stad en Almere Buiten. De vergunning wordt op kenteken afgeven en het voertuig moet geregistreerd staan op naam van de aanvrager.  Heb je een leaseauto? Dan heb je een berijdersverklaring nodig.
Parkeer je liever in een parkeergarage? Dan kun je een bewonersabonnement aanvragen.

Via onderstaande knop kun je een aanvraag doen, maar ook een vergunning of abonnement opzeggen.

Houd bij het aanvragen van je vergunning of abonnement de volgende gegevens/documenten bij de hand: 

Benodigde documenten

 • Als het gaat om een leaseauto:
 1. Een leaseovereenkomst op naam van de aanvrager, of
 2. Een leaseovereenkomst op naam van het bedrijf én een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de auto voor het gebruik exclusief aan de aanvrager ter beschikking is gesteld.
 • Als het motorvoertuig niet op jouw eigen naam staat, heb je een berijdersverklaring nodig, waarin de kentekenhouder je machtigt gebruik te maken van het voertuig.

Je kunt de vergunning of het abonnement ook aanvragen aan de balie bij Parkeerservice. Vergeet niet om bovenstaande documenten en je DigiD-code mee te nemen.

Blauwe zone: parkeerontheffing bewoners

De blauwe zonegebieden vind je op de kaart Blauwe zones Almere Buiten. Woon je in een blauwe zone dan kun je voor jouw eigen auto(‘s) een parkeerontheffing aanvragen. Met deze ontheffing kun je zonder parkeerschijf parkeren in het aangegeven gebied. Ontheffingen in blauwe zones worden uitsluitend op kenteken uitgegeven.

Tarieven parkeerontheffing

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing in de blauwe zone, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Jij (de aanvrager) woont in een blauwe zone en staat ingeschreven op het adres waarop de ontheffing wordt aangevraagd
 • Het voertuig staat op jouw naam (naam aanvrager) geregistreerd

Houd bij het aanvragen van je ontheffing de volgende gegevens/documenten bij de hand: 

  Benodigde documenten

  • Als het gaat om een leaseauto:
  1. Een leaseovereenkomst op naam van de aanvrager, of
  2. Een leaseovereenkomst op naam van het bedrijf én een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de auto voor het gebruik exclusief aan de aanvrager ter beschikking is gesteld.
  • Als het motorvoertuig niet op jouw eigen naam staat, heb je een berijdersverklaring nodig, waarin de kentekenhouder je machtigt gebruik te maken van het voertuig.

  Je kunt de parkeerontheffing ook aan de balie bij  Parkeerservice aanvragen. Vergeet dan niet bovenstaande documenten en je DigiD-code mee te nemen.

  Bezoekersregeling

  Woon je in een betaaldparkeergebied, dan kun je jouw bezoek tegen gereduceerd tarief laten parkeren. Bewoners van een gebied met parkeerontheffingen blauwe zone kunnen met de bezoekersregeling hun bezoek langer dan de toegestane parkeerduur in de eigen zone laten parkeren. Parkeert je bezoek op straat, dan gaat dit het makkelijkst digitaal met de BezoekersApp (aanschaffen in e-loket). 

  Het is nu ook mogelijk om je bezoek aan en af te melden via de 'Bezoekersapp P1'. Deze kun je downloaden via de Play Store (Android) of de App Store (iOS).

  Woon je in het centrum van Almere Stad of Almere Buiten, dan kan je ook bezoekerskaarten aanvragen voor de parkeergarage. Kijk voor de kosten bij parkeertarieven. 

  Digibetenregeling

  Informatie bezoekersregeling, voor bewoners zonder smartphone, tablet of computer

  Met deze alternatieve bezoekersregeling kun je jouw bezoek telefonisch aan – en afmelden. Voor het aanvragen van deze bezoekersregeling kun je bellen met Parkeerservice (P1) via telefoonnummer: 036-5343202. Je krijgt dan een brief thuisgestuurd met een persoonlijke code, het zonenummer en uitleg over het telefonisch aan- en afmelden van jouw bezoek.

  Bezoekers telefonisch aan- en afmelden

  Om je bezoekers telefonisch te kunnen aan- en afmelden heb je het volgende nodig:

  • Jouw persoonlijke code
  • Het kenteken van de auto van jouw bezoeker
  • Het zonenummer

  Machtiging?

  Heb je bij jouw aanvraag bezoek gemachtigd? Zij kunnen hier kijken voor de handleiding bezoekersregeling.

  Verhuizen en opzeggen

  De bezoekersregeling is afgestemd op jouw huidige woonadres. Als je verhuist of als je jouw bezoekersregeling om een andere reden wilt opzeggen dan geef je dit door via het E-loket.

  Heb je nog vragen over het gebruik van de bezoekersregeling, neem dan gerust contact op via 036-5343202.

  Parkeren caravans en grote voertuigen

  Het is in Almere verboden om grote voertuigen langer dan twee aaneengesloten uren op de weg te parkeren. Dit in verband met parkeerdruk, verkeersveiligheid en om overlast te voorkomen. Er zijn locaties waar grote voertuigen wel geparkeerd mogen worden.

  Dynamische stadsafsluiting

  Het centrumgebied van Almere Stad is afgesloten door dynamische palen. Om het gebied met een auto in te kunnen rijden heb je een pas nodig. Bewoners en bedrijven die wonen of gevestigd zijn in dit gebied komen in aanmerking voor een pas.

  De pas kan worden opgehaald aan de balie van Parkeerservice

  Wat heb je nodig voor een pas?

  • Bewoners: je kunt aantonen dat je in het gebied woont met een huur- of koopcontract of uittreksel uit het BRP (basisregistratie personen) én een geldig identiteitsbewijs.
  • Bedrijven: uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 3 maanden en een geldig identiteitsbewijs van de contactpersoon van het bedrijf.

  Parkeervergunning bij langdurige opname Flevoziekenhuis

  Als een patiënt 7 dagen of langer in het Flevoziekenhuis verblijft, kunnen partners of ouders van de patiënt een '31 dagen parkeerkaart/patiëntenvergunning' kopen bij de Parkeerservice Almere. De kosten voor het parkeren zijn met deze kaart lager. Hiervoor moet je het volgende doen:

  1. haal een formulier op de verpleegafdeling van de patiënt;
  2. vul het formulier in;
  3. lever het formulier in bij de Parkeerservice Almere.
  Illustratie Almere skyline
  Jouw mening