Direct naar paginainhoud

Grote voertuigen en caravans

Het is in Almere verboden om grote voertuigen langer dan 2 uur op de weg te parkeren. Dit in verband met parkeerdruk, verkeersveiligheid en om overlast te voorkomen. Er zijn plaatsen aangewezen waar het wel toegestaan is.

Dit verbod geldt niet tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, waarvoor het voertuig ter plaatse nodig is. Onder grote voertuigen verstaan wij voertuigen langer dan 6 meter en/of hoger van 2,4 meter. Voor recreatievoertuigen of aanhangwagens en dergelijke gelden andere regels.

Parkeergelegenheid grote voertuigen

Er is een aantal bedrijventerreinen aangewezen waar het parkeren van grote voertuigen wel is toegestaan. Dit zijn de volgende terreinen:

Almere Haven:

  • bedrijventerrein de Steiger
  • bedrijventerrein de Paal
  • parkeerterrein Schoolstraat

Almere Stad:

  • bedrijventerrein Gooisekant (ten oosten van de Camerastraat en Tunerstraat)
  • bedrijventerrein Hollandsekant
  • bedrijventerrein Markerkant
  • bedrijventerrein Veluwsekant-West (met uitzondering van Veluwezoom 2-62, de noordkant van de Veluwezoom tussen de Veluwsedreef en de busbaan)

Almere Buiten:

  • bedrijventerrein de Vaart

In het centrum van Almere Stad kunnen grote voertuigen betaald parkeren op de parkeerplaats aan de Landdroststraat en op de Odeonplaats. Hiervoor geldt het reguliere tarief voor kort parkeren op straat. Het parkeerterrein aan de Odeonplaats wordt op marktdagen ook gebruikt voor het parkeren van grote marktvoertuigen (speciale marktparkeervergunning) en bij de kermisevenementen (5x per jaar) als standplaats voor de salonwagens.

Ontheffing parkeren grote voertuigen

In uitzonderlijke gevallen kan een ontheffing worden verleend voor het parkeren van een groot voertuig. Vanwege de parkeerdruk, verkeersveiligheid en het voorkomen van overlast voor de omgeving, worden ontheffingen in principe niet verleend. Je zult nut en noodzaak van je aanvraag daarom goed moeten motiveren en onderbouwen. Je kunt een ontheffing aanvragen door een mail te sturen naar info@almere.nl. Vermeld bij onderwerp: afdeling VTH, parkeerontheffing groot voertuig.

Parkeren van aanhangwagens, caravans en dergelijke

Caravans, campers, aanhangwagens, keten en dergelijke mogen  binnen de bebouwde kom niet langer dan drie opeenvolgende dagen op de weg worden geplaatst (artikel 5:5 APV).

Parkeer je je aanhanger in betaaldparkerengebied, dan is hiervoor ook een geldig parkeerrecht (op kenteken) nodig. Is je aanhanger gekoppeld aan de auto, en hebben beide hetzelfde kenteken, dan geldt één parkeerrecht voor beide auto’s.

Ontheffing parkeren aanhangwagens, caravans en dergelijke

Als je je caravan, camper, aanhangwagen, keetwagen en dergelijke toch langer dan drie dagen op de weg wilt plaatsen, dan heb je een ontheffing nodig. Ook deze worden alleen in uitzonderlijke gevallen verleend. Een ontheffing kun je aanvragen door een mail te sturen naar info@almere.nl. Vermeld bij onderwerp: afdeling VTH parkeren recreatievoertuig/aanhangwagen/overig. Vanwege de parkeerdruk, verkeersveiligheid en het voorkomen van overlast voor de omgeving, worden ontheffingen in principe niet verleend. Je zult nut en noodzaak van je aanvraag daarom goed moeten motiveren en onderbouwen.

APV

De regelgeving rondom het parkeren van grote voertuigen, caravans en aanhangwagens en dergelijke is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening

Illustratie Almere skyline
Jouw mening