Direct naar paginainhoud

Algemene voorwaarden Fietsenstalling Baltimoreplein

  1. Gemeente Almere beheert de fietsenstalling aan het Baltimoreplein in Almere Buiten. De fietsenstalling is alleen bedoeld voor het stallen van fietsen en scooters in de daarvoor bestemde vakken of fietsenrekken.
  2. De fietsenstalling is met een fietspas 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk. De fietspas is verkrijgbaar via het e-loket tegen betaling van een borg. Bij inlevering van de fietspas krijg je de borg terug. Voor het stallen brengen we geen kosten in rekening.
  3. Een fiets of scooter mag maximaal 21 dagen aaneengesloten in de fietsenstallingen staan. Daarna is het een weesfiets en eindigt de stalling (volgens Artikel 5:6 derde lid van het Burgerlijk Wetboek) en wordt de fiets of scooter verwijderd en afgevoerd naar het fietsdepot. Tegen betaling van het geldende tarief kun je de fiets of scooter ophalen. We houden de fiets of scooter minimaal 13 weken in bewaring, daarna volgt verkoop. Raadpleeg de website verlorenofgevonden.nl om te zien of jouw fiets of scooter al is afgevoerd.
  4. De gemeente Almere sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor schade aan, verlies en/of vermissing van jouw fiets of scooter en de in fietstassen of bij de fiets achtergelaten goederen.
  5. Neem contact op met de gemeente Almere via 14 036 bij constatering van:
    a. incidenten of onveilige situaties,
    b. vermissing, diefstal of schade; doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie.
  6. Je mag niet verblijven in de fietsenstalling, alleen voor het halen en brengen van je fiets of scooter.

Contactgegevens

Gemeente Almere
Telefoon: 14 036
E-mail: info@almere.nl

Illustratie Almere skyline
Jouw mening