Direct naar paginainhoud

Parkeren gehandicapten

Ben je gehandicapt, dan kun je een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Een parkeerkaart wordt verstrekt aan mensen die door aantoonbare beperkingen loopproblemen hebben. 

De gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders is bedoeld voor inwoners met een langdurige beperking die (met of zonder loophulpmiddelen) minder dan 100 meter zelfstandig kunnen lopen. Je komt mogelijk ook in aanmerking voor een bestuurderskaart als je andere ernstige beperkingen hebt die een parkeerkaart rechtvaardigen. Daarnaast kom je mogelijk in aanmerking als je naast bovenstaande criteria continu afhankelijk bent van de bestuurder voor vervoer van deur tot deur.

Met een originele gehandicaptenparkeerkaart mag je gratis op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen staan, maar ook op de betaald parkeerplaatsen. Je dient in beide gevallen altijd de originele gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar op het dashboard te plaatsen zodat het vergunningsnummer en de geldigheidsduur volledig zichtbaar zijn. Is dit niet het geval dan voldoe je niet aan de vergunningsvoorwaarden en krijg je een naheffingsaanslag opgelegd conform het beleid in Almere.

In de parkeergarages (achter de slagboom) zijn speciale parkeervakken voor gehandicapten aangebracht. Voor het parkeren achter de slagboom moet betaald worden.

Steeds meer parkeerproducten digitaliseren. Voor de gehandicaptenparkeerkaart komt er een gehandicaptenparkeervergunning op kenteken.  Alle houders van een GPK-kaart krijgen hierover nog bericht.

Kosten

Om te bepalen of je in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, is er een medisch onderzoek nodig. Voor het medisch onderzoek betaal je € 69,60. Voor de gehandicaptenparkeerkaart zelf betaal je € 70,80.

Heb je een kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen? Dan krijg je mogelijk een vrijstelling van de medische onderzoekskosten. Stuur een kopie van de kwijtschelding mee met het aanvraagformulier. Je kunt de kopie van de kwijtschelding ook langs brengen bij de balie Sociaal Domein in het stadhuis. Oude kwijtscheldingen van voorgaande jaren zijn niet geldig.

Gehandicaptenparkeerplaats

Als je een gehandicaptenparkeerkaart hebt, kun je een gehandicaptenparkeerplaats bij je huis aanvragen

Illustratie Almere skyline
Jouw mening