Direct naar paginainhoud

Buitenzwembad

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om 2 plekken aan te wijzen als geschikte locaties voor het realiseren van een buitenzwembad. Deze locaties zijn achter zwembad Almere Stad en in het Schakelgebied, tussen snelweg A6 en Stedenwijk-Zuid. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad of deze locaties verder onderzocht mogen worden.

In Almere is er behoefte aan een openbaar buitenzwembad. Daarom is er in het coalitieakkoord afgesproken dat we een buitenzwembad gaan realiseren. In overleg met de gemeenteraad wordt er onderzocht wat de beste locatie voor dit buitenzwembad is en hoe het eruit moet komen te zien. Dit onderzoek gaat in kleine stapjes. De afgelopen jaren zijn 20 mogelijke locaties en gebieden besproken. Uiteindelijk zijn er in 2021 3 voorkeursgebieden aangewezen: bij zwembad Almere Stad, in het Schakelgebied bij Stedenwijk-Zuid en in het Kasteelgebied, in de buurt van Kasteel Almere.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad nu voor om 2 gebieden aan te wijzen als geschikte gebieden voor een buitenzwembad. De gebieden zijn:

  • De sportvelden achter het Optisport zwembad Almere Stad
  • Schakelgebied, tussen de snelweg A6 en Stedenwijk Zuid

Het college stelt dus voor om het derde gebied, het Kasteelgebied, niet aan te wijzen als geschikte locatie voor een buitenzwembad. 

Voorstel naar gemeenteraad

De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit, niet het college van burgemeester en wethouders. Dit kan leiden tot 3 uitkomsten:

  • De raad keurt het voorstel goed.
  • De raad keurt het voorstel af.
  • De raad besluit de andere locaties, die eerder zijn afgevallen, alsnog te onderzoeken.

Wanneer de raad instemt met het voorstel, geeft zij het college daarmee de opdracht om voor de aangewezen locaties een zogeheten projectopdracht voor te bereiden. Dat is een onderzoek dat kijkt naar de haalbaarheid én een begroting maakt om de grondkosten en -opbrengsten van ruimtelijke ontwikkelingen in kaart te brengen. De projectopdracht moet ook door de raad worden vastgesteld.  

Zodra de projectopdracht is vastgesteld, start de ruimtelijke verkenning. Op basis daarvan wordt in het ontwikkelingsplan de definitieve locatie voorgesteld.  Dit plan wordt vervolgens naar de raad gestuurd. Indien gewenst is de politieke behandeling van dit onderwerp (ook digitaal) te volgen. Het is nog niet bekend wanneer dit door de gemeenteraad wordt behandeld, de raad gaat namelijk over haar eigen agenda. Besprekingen van de gemeenteraad worden vooraf aangekondigd op raadvanalmere.nl.

Geen participatie over locatiekeuze, ruime participatie bij de realisatie

Iedere locatie kent voor- en nadelen en vaak ook voor- en tegenstanders. Dat maakt dat een keuze voor een locatie een belangenafweging is en daarmee een politieke keuze op stadsniveau. Het algemeen belang, in dit geval een buitenzwembad voor de hele stad, wordt hierin meegewogen. Zowel de directe omgeving als de toekomstige bezoekers beslissen niet mee over de locatiekeuze. Het is voor belanghebbenden wel mogelijk om zich uit te spreken over deze politieke keuze. Op de website van de Raad van Almere is te lezen hoe belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen.

De participatie is gericht op meedenken over de inpassing en moet ervoor zorgen dat zorgen, bezwaren, ideeën en kansen rond een project zo goed mogelijk meegenomen worden in het uiteindelijke plan. De bewoners in de buurt waar het buitenzwembad uiteindelijk komt, worden na definitieve besluitvorming hiervoor uitgenodigd. Zij kunnen samen met de gemeente meedenken over de specifieke inrichting van de locatie. Indien wordt gekozen voor zwembad Almere Stad, zal de ontsluiting rond het terrein zonder meer belangrijk zijn om samen met omwonenden naar te kijken. In het geval van het ruimere Schakelgebied, worden omwonenden ook betrokken bij de preciezere locatie van het buitenzwembad in dat gebied.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening