Direct naar paginainhoud

Stikstof

Sommige natuurgebieden zijn beschadigd door te veel stikstof. Om de natuur te laten herstellen moeten we minder stikstof uitstoten. Ondernemers, gemeenten, waterschap en provincie leveren hier allemaal een bijdrage aan door duurzamer en innovatiever te werken. De gemeente werkt nauw samen met de Provincie Flevoland die in opdracht van het Rijk de regie voert om te zoeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld door het verlenen van vergunningen voor de bouw van huizen, uitbreiding van bedrijven en belangrijke economische projecten zonder dat kwetsbare natuur daaronder lijdt.

Natura 2000-activiteit

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024, na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heb je voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij jouw aanvraag volgens de oude regelgeving van voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Een Natura 2000-gebied is een natuurgebied dat deel uitmaakt van een Europees netwerk aan beschermde natuurgebieden.

Als je iets wilt doen dat een belangrijke impact kan hebben op een Natura 2000-gebied, dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Dat kan gaan om activiteiten in het gebied zelf, maar het kan ook gaan om activiteiten in de buurt van een Natura 2000-gebied (als door jouw activiteit stikstof vrijkomt).

Je hoeft geen vergunning aan te vragen als jouw activiteit:

  • maar een kleine, onbelangrijke impact heeft op een Natura 2000-gebied;
  • nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied.

Heeft jouw activiteit mogelijk impact op een Natura 2000-gebied? Vraag dan in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de Natura 2000-activiteit.

Regels Natura 2000-activiteit

Voor een Natura 2000-activiteit gelden een aantal voorwaarden. Je moet:

  • vooraf onderzoek doen naar hoeveel impact jouw activiteit heeft op een Natura-gebied;
  • maatregelen nemen om de negatieve impact te voorkomen of in ieder geval zo klein mogelijk te houden;
  • het direct melden als er iets onverwachts gebeurt tijdens jouw activiteit met negatieve impact op het Natura 2000-gebied.

Actuele informatie

Vragen

Heb je vragen? In het Omgevingsloket vind je veel informatie. Of neem contact op met de gemeente.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening