Zelfrijdend vervoer

Veel Europese steden zijn al begonnen met het experimenteren met zelfrijdend vervoer. Met autonome voertuigen kunnen we gebieden waar we naartoe en doorheen reizen verder ontwikkelen. Almere is één van de steden die gaat experimenteren met zelfrijdende voertuigen.Almere zet zich in op een mobiliteitsbeleid dat de ruimtelijke ontwikkeling van de stad faciliteert, op een wijze die duurzaam, slim, gezond en inclusief is. De integratie van zelfrijdend vervoer is hier onderdeel van. Technisch gezien kan er al heel veel, maar er zijn nog wel veel uitdagingen. Er is nog veel te doen op het gebied van toepassing in een complex stedelijke omgeving. Zowel op juridisch terrein als maatschappelijke acceptatie.

Project PAV

In 2019 startte de gemeente Almere met het project Planning for Autonomous Vehicles (PAV). Dit project wordt gefinancierd door Interreg North Sea Region. Het doel van Interreg is om steden te helpen bij de ontwikkeling van beleid waarin autonoom vervoer is opgenomen.
In de Noordzeeregio worden vier pilots uitgevoerd met autonome voertuigen. Eén van deze pilots zal in Almere plaats vinden. De ervaringen die we opdoen met de pilot zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van autonoom vervoer in Europa. Dit zodat ook andere steden in Europa steden kunnen klaarmaken voor zelfrijdende voertuigen. Het PAV-partnerschap bestaat uit de volgende partijen:

  • De gemeente Varberg (Zweden), de gemeente Almere (Nederland) en de regio Hannover (Duitsland),
  • Vier lokale en regionale (vervoers)overheden (HiTrans Highlands and Islands Transport Partnership (het VK)),
  • Vier kennisinstellingen (Robert Gordon University (het VK), Universiteit Gent (België), Halmstadt University (Zweden), The Oslo School of Architecture and Design (Noorwegen), en vier netwerkorganisaties (CLEAN Denemarken), Clean Tech Delta (Nederland), POLIS (België), Rupprecht Consult (Duitsland)).

Het totale budget van het project bedraagt € 4,0 miljoen, waarvan € 1,9 miljoen wordt gefinancierd door het Interreg NSR-programma.

De rol van de gemeente Almere

De gescheiden busbanen in Almere bieden een uitstekende mogelijkheid voor experimenteren met zelfrijdende bussen of shuttles. Het unieke bussysteem met grotendeels vrijliggende busbanen biedt kansen voor slimme toepassingen. Zo kunnen we de businfrastructuur wellicht nog beter benutten door de mogelijkheden van autonoom vervoer verder te onderzoeken.

In het PAV project zal de gemeente Almere een pilot ontwikkelen om lokale impact van autonome mobiliteit op de stad, het openbaar vervoer systeem en de inwoners te onderzoeken. De pilot zal onderzoeken welke voorwaarden nodig zijn voor de integratie  van AV in het huidige openbaar vervoer om de mobiliteit/verbinding in de stad te verbeteren. Daarnaast zal de pilot een real-life demonstratie van korte duur bevatten die zal helpen om de (sociale) acceptatie van het zelfrijdend vervoer in het OV te testen/meten. De resultaten van de pilot worden opgenomen in de stedenbouwkundige strategieën en andere relevante beleidsvisies. De kennis die we opdoen in de pilot, kunnen we gebruiken voor de toekomstige ontwikkeling van busbanen in bijvoorbeeld Almere Pampus en voor het vervoer over de bestaande busbanen.

Meer informatie over het PAV-project?

PAV is een Europees project, onder de leiding van HI-TRANS en gefinancierd door het Europese subsidieprogramma Interreg North Sea Region. Het project loopt van september 2019 tot september 2022. Bezoek de website van het PAV-project voor meer informatie.