Direct naar paginainhoud

Energietoeslag

Inwoners met een laag inkomen kunnen extra geld krijgen voor de hoge energiekosten: de energietoeslag van 1.300 euro. Je kunt de energietoeslag van 2023 vanaf 2 januari 2024 aanvragen. 

Wij zijn nu bezig met de laatste stappen om ervoor te zorgen dat de betaling straks soepel verloopt. 

 • Heb je in 2022 energietoeslag gehad en is je situatie niet veranderd, dan krijg je de toeslag deze keer automatisch uitbetaald. Dit gebeurt voor 31 december.
 • Heb je in 2022 geen energietoeslag ontvangen en heb je er in 2023 wel recht op, dan kun je vanaf 2 januari 2024 een aanvraag doen voor de energietoeslag 2023.

Automatische uitbetaling energietoeslag

Aan deze inwoners wordt de energietoeslag automatisch overgemaakt: 

 • Als je in 2022 energietoeslag hebt gekregen en als je volgens de regels nog steeds recht hebt op de energietoeslag. Dit kan veranderd zijn als bijvoorbeeld je inkomen hoger is geworden of als je niet meer aan een van de voorwaarden voldoet. 
 • Als je op 1 september 2023 een van de volgende uitkeringen ontving: 
  • Bijstandsuitkering
  • IOAW-, IOAZ- of BBZ-uitkering
  • AIO-aanvulling (ouderen)

Gewijzigd rekeningnummer

Als je de energietoeslag in 2022 hebt ontvangen en je wilt jouw rekeningnummer wijzigen voor de energietoeslag van 2023, dan kan je dat eenvoudig doen door je nieuwe rekeningnummer door te geven via ons online portaal, Mijn Inkomen, of door een e-mail te sturen naar info@almere.nl.

Wie kan energietoeslag vanaf 2 januari 2024 aanvragen?

In 2022 had iedereen met inkomen onder de 120% van de bijstandsnorm recht op de energietoeslag. In 2023 hebben we dit verhoogd naar 125% van de bijstandsnorm. Het kan daarom zijn dat je in 2022 geen recht had op de energietoeslag maar in 2023 wel.

Voor de energietoeslag wordt er gekeken naar je netto inkomen op 1 september 2023.

Leefsituatie(Gezamenlijk) Inkomen (exclusief vakantietoeslag) moet minder zijn dan:
Alleenstaande van 21 jaar tot AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen) 1.445 euro netto per maand
Alleenstaande vanaf AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen)1.643 euro netto per maand
Getrouwden/samenwonenden 21 jaar tot AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen)2.064 euro netto per maand
Getrouwden/samenwonenden vanaf AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen)2.250 euro netto per maand

Heb je een inkomen lager dan de bedragen in de tabel en krijg je de toeslag niet automatisch, dan kun je de toeslag zelf aanvragen.

Studenten krijgen vergoeding via DUO

Als student kon je onder bepaalde voorwaarden in 2022 de energietoeslag aanvragen. In 2023 krijgen de studenten een eenmalige tegemoetkoming van 400 euro via DUO. Je kunt daarom als student in 2023 geen energietoeslag aanvragen. Dit geldt alleen voor studenten die recht hebben op een aanvullende beurs.

Voorwaarden

Naast de inkomensvoorwaarden moet je op peildatum 1 september 2023 aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Je bent 21 jaar of ouder
 • Je woont in de gemeente Almere
 • Je hebt een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning

Je krijgt maximaal 1 energietoeslag per huishouden. Woon je met meerdere mensen met een uitkering op 1 adres, dan is alleen aan de hoofdbewoner de energietoeslag uitbetaald. De hoofdbewoner is de persoon die het langst ingeschreven staat op het adres.

Wanneer heb je geen recht op de energietoeslag?

Je hebt geen recht op de energietoeslag als je op 1 september 2023:

 • In een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd wonen)
 • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres hebt
 • Een woning deelt en geen hoofdbewoner bent van de woning
 • Staat ingeschreven op de volgende adressen (maatschappelijke opvang): Spoordreef 14b, Markt 122, Schoutstraat 41, Brouwerstraat 4B, Brasemstraat 15.

De energietoeslag telt niet mee als inkomen

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. De energietoeslag telt ook niet mee voor de toeslagen die je van de Belastingdienst ontvangt. Door het krijgen van energietoeslag gaan andere toeslagen of uitkeringen dus niet omlaag. 

Er is één situatie waarin de energietoeslag wel gevolgen kan hebben: als je de toeslag op een spaarrekening zet. Dan heb je meer spaargeld. De overheid noemt dat vermogen. Als je vermogen boven een bepaald bedrag komt, kan dat gevolgen hebben voor toeslagen en uitkeringen. Het is daarom verstandig om de energietoeslag ook echt uit te geven aan de kosten die je voor energie moet betalen.

Zelf energie besparen

Zelf kun je ook je energierekening verlagen. Bijvoorbeeld door korter te douchen of de verwarming lager te zetten. Op het Regionaal energieloket vind je bespaartips voor zowel huurders als huiseigenaren.

Andere maatregelen rond energie

De Rijksoverheid neemt verschillende maatregelen om te voorkomen dat mensen in de problemen komen door de hoge energieprijzen. Bijvoorbeeld het prijsplafond: tot een bepaald gebruik betaal je niet meer dan een maximale prijs voor gas, stroom en stadsverwarming. Hierdoor krijgen de meeste huishoudens korting op hun energierekening. Niemand is duurder uit. Je hoeft er niets voor te doen om hiervan gebruik te maken. De korting wordt automatisch verrekend.

Hulp bij geldzaken

Als je in de (financiële) problemen komt door de hoge energiekosten, neem dan contact met ons op voor advies of hulp. Dit kan via het telefoonnummer 14 036 of info@almere.nl
Als je moeite hebt om je rekeningen te betalen, of schulden hebt, dan kunnen we je helpen. Kijk op almere.nl/schulden, of neem contact op met onze partner PLANgroep via 036 539 59 50 of almere@plangroep.nl.
Voor meer inzicht in je geldzaken kun je kijken op Startpunt Geldzaken. Hier staan geldplannen voor gezinnen in verschillende situaties.
 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening