Direct naar paginainhoud

Woonlastenfonds

Als je een laag inkomen hebt en een sociale huurwoning huurt, heb je misschien recht op extra geld uit het Woonlastenfonds. Je kunt de bijdrage één keer per jaar aanvragen. De gemeente Almere betaalt het bedrag in één keer uit. 

Aanvraag Woonlastenfonds

  • Aanvragen kan vanaf 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 bij de gemeente Almere.
  • Aanvragen ingeleverd na 31 december 2023 worden niet in behandeling genomen. 
  • Heb je vorig jaar een bijdrage uit het Woonlastenfonds gekregen? Dan krijg je het aanvraagformulier automatisch thuisgestuurd.

Voorwaarden 

Om een bijdrage uit het Woonlastenfonds te krijgen, moet je aan al deze voorwaarden voldoen: 

  • Je woonde op 1 januari 2023 in een sociale huurwoning in Almere. 
  • Je hebt over het hele jaar 2021 huurtoeslag gekregen. Dit mag ook voor een andere huurwoning zijn geweest, ook in een andere gemeente. 
  • De huur van de woning waarvoor je over 2021 huurtoeslag hebt gekregen, was hoger dan € 442.46. 
  • Het huishoudinkomen, dat ook wel het gezamenlijk geregistreerd jaarinkomen wordt genoemd, was in 2019, 2020 en 2021 lager dan het bedrag voor jouw gezinssituatie in de tabel hieronder. Het huishoudinkomen is het totale inkomen van alle personen die bij jouw huishouden horen. Het huishoudinkomen mag in één jaar maximaal 20 procent hoger zijn geweest dan het bedrag dat in de tabel staat. Je vindt het huishoudinkomen bij het kopje belastbaar inkomen in de beschikking huurtoeslag of de aanslag inkomstenbelasting die je van de Belastingdienst hebt gekregen. 

Gezamenlijke geregistreerd jaarinkomen

Gezinssituatie

2019

2020

2021

Eenpersoonshuishouden

€ 16.300

€ 16.650

€ 16.950

Eenpersoonshuishouden (>65jr)*

€ 17.875

€ 18.350

€ 18.775

Meerpersoonshuishouden

€ 21.100

€ 21.575

€ 22.000

Meerpersoonshuishouden (>65jr)*

€ 23.900

€ 24.475

€ 25.025

* = Ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 bereikt hebben op 1 januari van het berekeningsjaar.

Hoe wordt de bijdrage berekend?

Mensen met een laag inkomen kunnen huurtoeslag krijgen van de Belastingdienst. Als hun huur hoger is dan een bepaald bedrag, krijg je minder huurtoeslag. Zo moedigt de overheid mensen aan om naar een goedkopere huurwoning te verhuizen. In Almere is dat niet gemakkelijk, omdat er niet veel goedkope huurwoningen zijn. Daarom vult de gemeente Almere de huurtoeslag aan uit het Woonlastenfonds. 

Aanvullen huurtoeslag

De gemeente Almere vult ook dit jaar de huurtoeslag weer aan met geld uit het Woonlastenfonds. Er is voor dit jaar een bepaald bedrag beschikbaar voor alle aanvragen. Steeds meer mensen vragen een bijdrage uit het Woonlastenfonds aan. Om alle aanvragers die recht hebben op de toeslag ook echt een bijdrage uit het Woonlastenfonds te geven, moeten we iedereen een lagere bijdrage geven. Daarom is de bijdrage met 43% verlaagd. Dit betekent dat als je in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Woonlastenfonds, je na de verlaging minimaal € 68,40 en maximaal € 273,60 ontvangt. 

De gemeenteraad beslist ieder jaar opnieuw

De regeling voor het Woonlastenfonds wordt ieder jaar opnieuw door de gemeenteraad bekeken en dan wordt besloten of het Woonlastenfonds weer wordt uitgevoerd.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening