Direct naar paginainhoud

Aanvulling kosten kinderopvang

Voor de kosten van kinderopvang kun je een toeslag krijgen via de Belastingdienst. In sommige gevallen kun je ook een aanvulling van de gemeente aanvragen.

Kinderopvangtoeslag Belastingdienst

Gaat jouw kind naar de kinderopvang? Ouders die werken, een traject of een opleiding volgen, kunnen een toeslag krijgen van de Belastingdienst. Dat is de kinderopvangtoeslag. Je kunt deze toeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Aanvulling van de gemeente

Heb je een uitkering van de gemeente Almere? En volg je een traject naar werk of inburgering? Dan kun je een aanvulling op de kinderopvangtoeslag aanvragen. Die aanvulling vult de kinderopvangtoeslag aan tot 100% van de kosten van kinderopvang.

Voor wie?

De volgende ouders komen voor de tegemoetkoming van de gemeente in aanmerking:

  • Je ontvangt een bijstandsuitkering of een ANW-, IOAW- of IOAZ-uitkering en volgt een re-integratietraject en/of een inburgeringstraject.
  • Je bent tienermoeder, ontvangt een bijstandsuitkering en volgt een opleiding.
  • Je hebt inkomen uit arbeid, aangevuld met een bijstandsuitkering of ANW-, IOAW- of IOAZ-uitkering.

Hoogte van de aanvulling

Schuld bij Belastingdienst/Toeslagen

Wanneer je een schuld hebt bij de Belastingdienst/Toeslagen en je hebt niets geregeld voor de aflossing van die schuld, dan word jouw kinderopvangtoeslag verrekend met de openstaande schuld. De belastingdienst doet dat totdat jouw schuld is afgelost. Om dit te voorkomen moet je zo snel mogelijk een regeling treffen met de Belastingdienst. Je kunt hiervoor contact opnemen met 0800-0543. Zolang je de afgesproken regeling nakomt, wordt de nieuwe kinderopvangtoeslag aan je overgemaakt. Je vindt hierover meer informatie de kinderopvangtoeslag.

Uurtarief

Als je een kinderopvang uitkiest, let dan op het uurtarief. Als het uurtarief te hoog is, dan betaalt de gemeente Almere niet alle kosten. Het uurtarief dat maximaal wordt vergoed is in 2024: € 10,25 voor een kinderdagverblijf, € 9,12 voor buitenschoolse opvang en € 7,53 voor gastouderopvang. Heeft de door jou gekozen kinderopvang een hoger uurtarief, dan moet je het verschil zelf betalen.

Hoogte van de aanvulling van de gemeente

Ouders die werken, een traject of een opleiding volgen, kunnen kinderopvangtoeslag krijgen via de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag dekt niet alle kosten van kinderopvang, maar voor ouders met minimuminkomen wel een groot deel. 

Heb je een uitkering van de gemeente Almere en volg je een traject naar werk of inburgering? Dan kun je een aanvulling op de kinderopvangtoeslag aanvragen. Die aanvulling vult de kinderopvangtoeslag aan tot 100% van de kosten van kinderopvang.

Soort opvang

Je sluit zelf een overeenkomst met een kinderdagverblijf of gastouderbureau. Dit moet formele kinderopvang zijn als je in aanmerking wilt komen voor een aanvulling in de kosten. Of jouw kinderdagverblijf of het gastouderbureau tot de officiële kindercentra behoort, kun je controleren met het overzicht van alle geregistreerde kindercentra.

Volg je een inburgeringscursus, dan moet de cursusaanbieder het Keurmerk Inburgeren hebben om voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen. Zie hiervoor de website van Blik op werk.

Informele opvang

Informele kinderopvang, zoals opvang door buren, vrienden en kennissen, valt niet onder de Wet kinderopvang. In principe wordt deze vorm van opvang niet vergoed. Daarom raden wij je aan vooral gebruik te maken van formele opvang.

Tussenschoolse opvang

Ook tussenschoolse opvang (lunchpauze) valt niet onder de Wet kinderopvang. Als deze vorm van opvang noodzakelijk is om een re-integratietraject te volgen, dan kun je hiervoor een vergoeding aanvragen bij jouw klantmanager van Sociale Zaken.

Aanvragen

Je kunt de aanvulling in de kosten van kinderopvang aanvragen met het aanvraagformulier:

  Aanvragen aanvulling kosten kinderopvang (pdf, 0,08 Mb) 

Je kunt dit formulier ook opvragen bij Sociale Zaken via 14 036 of bij de balie. Het ingevulde formulier lever je in bij de balie Sociale Zaken of opsturen naar:

Gemeente Almere
T.a.v. Kinderopvang
Antwoordnummer 600
1300 VB Almere

De aanvraag geldt voor maximaal een kalenderjaar. Je moet dus ieder jaar opnieuw een aanvraag indienen. Vraag de aanvulling op tijd aan. Je kunt hem namelijk niet achteraf aanvragen.

Bijlagen bij aanvraag

Bij de aanvraag moet je een offerte of overeenkomst van het kinderdagverblijf of gastouderbureau meesturen. De offerte of overeenkomst moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • naam van het kind,
  • geboortedatum van het kind,
  • naam, adres en registratienummer van het geregistreerde kinderdagverblijf of gastouderbureau, zie het landelijk register kinderopvang.
  • soort kinderopvang,
  • begin- en einddatum van de opvang,
  • schatting van het aantal opvanguren per maand (max. 230 uur),
  • gemiddelde kosten per uur.

Daarnaast vraagt de gemeente soms een bewijsstuk dat inzicht geeft in jouw persoonlijke situatie. Dit staat aangegeven op het aanvraagformulier.

Beslissing

De gemeente bekijkt of je recht hebt op de aanvulling. Je krijgt hierover binnen acht weken schriftelijk bericht via een beschikking.

Betaling

De gemeente maakt de aanvulling in maandelijkse termijnen aan jou over. Je hoeft niet iedere maand een nota op te sturen. Je moet aan het eind van het jaar of wanneer de kinderopvang eindigt, wel een kopie van de eindafrekening opsturen naar Sociale Zaken.

Wijziging van omstandigheden

In de loop van het jaar kunnen er wijzigingen zijn in jouw persoonlijke omstandigheden of re-integratietraject. Deze wijzigingen moet je binnen vijf werkdagen aan Sociale Zaken en aan de Belastingdienst doorgeven.

Meer informatie

Meer informatie over kinderopvang kun je opvragen bij Postbus 51. Bij toeslagen van de Belastingdienst vind je meer informatie over kinderopvangtoeslag. Meer informatie kun je krijgen bij de balie van Sociale Zaken. Je vindt de balie Sociale Zaken in het stadhuis. De openingstijden zijn op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Wetgeving

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Illustratie Almere skyline
Jouw mening