Direct naar paginainhoud

Energietoeslag

Voor huishoudens met een laag inkomen is er een eenmalige energietoeslag van 1.300 euro om te helpen bij de hoge energiekosten.

 • Heb je in 2022 energietoeslag gehad en is je situatie niet veranderd, dan krijg je de toeslag deze keer automatisch uitbetaald. Dit is in de week van 27 november 2023 gedaan.
 • Niet iedereen die vorig jaar de toeslag heeft ontvangen heeft de 1.300 euro automatisch uitbetaald gekregen. Als je in 2022 recht had op de toeslag en je denkt dat je in 2023 er ook recht op hebt, dan kan je een aanvraag doen.  
 • Heb je in 2022 geen energietoeslag ontvangen en heb je er in 2023 wel recht op, dan kun je een aanvraag doen.

Stap 1: Kijk of je recht hebt op de energietoeslag

Aan deze inwoners wordt de energietoeslag automatisch overgemaakt: 

 • Als je in 2022 de energietoeslag automatisch hebt gekregen en als je situatie niet veranderd is. 
 • Als je op 1 september 2023 een van de volgende uitkeringen ontving: 
  • Bijstandsuitkering
  • IOAW-, IOAZ- of BBZ-uitkering
  • AIO-aanvulling (ouderen)

Inkomen

In 2022 had iedereen met inkomen onder de 120% van de bijstandsnorm recht op de energietoeslag. In 2023 hebben we dit verhoogd naar 125% van de bijstandsnorm. Het kan daarom zijn dat je in 2022 geen recht had op de energietoeslag maar in 2023 wel. Je hebt ook recht met een hoger inkomen en een lopende schuldenregeling WSNP, MSNP en OSS.  

Voor de energietoeslag wordt er gekeken naar je netto inkomen op 1 september 2023.
 

Leefsituatie(Gezamenlijk) Inkomen (exclusief vakantietoeslag) moet minder zijn dan:
Alleenstaande van 21 jaar tot AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen)1.445 euro netto per maand
Alleenstaande vanaf AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen)1.643 euro netto per maand
Getrouwden/samenwonenden 21 jaar tot AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen)2.064 euro netto per maand
Getrouwden/samenwonenden vanaf AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen)2.250 euro netto per maand

Vergoeding via DUO voor studenten

Als student kon je onder bepaalde voorwaarden in 2022 de energietoeslag aanvragen. In 2023 krijgen de studenten een eenmalige tegemoetkoming van 400 euro via DUO. Je kunt daarom als student in 2023 geen energietoeslag aanvragen.

Andere voorwaarden

Naast de inkomensvoorwaarden moet je op peildatum 1 september 2023 aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Je bent 21 jaar of ouder
 • Je woont in de gemeente Almere
 • Je hebt een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning

Je krijgt maximaal 1 energietoeslag per huishouden. Woon je met meerdere mensen met een uitkering op 1 adres, dan is alleen aan de hoofdbewoner de energietoeslag uitbetaald. De hoofdbewoner is de persoon die het langst ingeschreven staat op het adres. Bij commerciële kamerhuur kunnen wel meer mensen die op hetzelfde adres wonen recht hebben op de energietoeslag.

Geen recht op de energietoeslag

Je hebt geen recht op de energietoeslag als je op 1 september 2023:

 • In een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd wonen)
 • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres hebt
 • Een woning deelt en geen hoofbewoner bent van de woning
 • Staat ingeschreven op de volgende adressen (maatschappelijke opvang): Spoordreef 14b, Markt 122, Schoutstraat 41, Brouwerstraat 4B, Brasemstraat 15

De energietoeslag telt niet mee als inkomen

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering en ook niet voor de toeslagen die je van de Belastingdienst ontvangt. Als je energietoeslag krijgt gaan andere toeslagen of uitkeringen dus niet omlaag. 

Er is 1 situatie waarin de energietoeslag wel gevolgen kan hebben: als je de toeslag op een spaarrekening zet. Dan heb je meer spaargeld. De overheid noemt dat vermogen. Als je vermogen boven een bepaald bedrag komt, kan dat gevolgen hebben voor toeslagen en uitkeringen. Het is daarom verstandig om de energietoeslag ook echt uit te geven aan de kosten die je voor energie moet betalen.

Stap 2: Aanvraag energietoeslag

Je vraagt de energietoeslag vanaf 11 december aan via de knop hieronder. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2024. Je hebt voor de aanvraag een DigiD en een e-mailadres nodig. Heb je een partner, dan heb je ook een DigiD van je partner nodig. Als je nog geen DigiD hebt kun je een DigiD aanvragen.

Lukt het je niet om digitaal een aanvraag te doen, dan kan je contact opnemen met 14 036. 
Als je een aanvraag digitaal indient, hebben wij direct de meeste gegevens en is de kans groter dat uw aanvraag direct in behandeling kan worden genomen. De papieren versie zal meer tijd kosten.

Controleer e-mailbevestiging

Kijk na je aanvraag of je een e-mail met de bevestiging hebt gekregen. Kijk ook in je spammailbox. Als je geen bevestiging hebt gekregen, dan is jouw aanvraag niet bij ons binnengekomen en kunnen wij niet starten met de afhandeling. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036, onder vermelding van ‘aanvraag Energietoeslag’.

Hoe lang duurt het 

We doen ons best om alle aanvragen binnen 8 weken te beoordelen. Veel mensen doen tegelijk een aanvraag. Door drukte kan het daarom wat langer duren.

Hulp of advies 

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036. Wij kijken samen hoe we je kunnen helpen met de aanvraag.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening