Bijlage A: Vermogensgrens

Vermogensgrens

Met vermogen bedoelen wij hier: een 2de huis (in binnen- of buitenland), spaargeld, luxe artikelen zoals een boot en auto, en andere waardevolle bezittingen. Bij een auto telt de dagwaarde tot €1.365 niet mee. Is jouw auto meer waard dan €1.365, dan wordt die hogere waarde bij jouw vermogen opgeteld.

Jouw vermogen mag niet meer bedragen dan:

Gehuwd/ samenwonend€ 13.010  (totaal van jullie samen)
Alleenstaande ouder€ 13.010  
Alleenstaande€ 6.505