Hulp bij formulieren, aangifte en administratie

Vindt u de formulieren die u moet invullen moeilijk? Deze organisaties kunnen u helpen met uw administratie, het invullen van uw belastingaangifte of andere formulieren:

• VMCA (Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere): www.vmca.nl

• Algemene Bond voor Ouderen (ANBO): www.anbo.nl

• Raad-en-daad-balie van het Leger des Heils: www.legerdesheils.nl

• Wijkteam: www.wijkteamsalmere.nl

Sociaal Raadslieden

Begrijpt u de uitleg over sociale regelingen niet? Krijgt u brieven van instanties waar u niets van snapt? Als u een laag inkomen heeft, kunt u voor hulp terecht bij de Sociaal Raadslieden. Zij geven gratis informatie en advies. Ook kunnen zij helpen bij het schrijven van brieven of bezwaarschriften. Meer informatie over spreekuren bij u in de buurt vindt u op www.raadsliedenalmere.nl of bel (036) 545 48 41.