Hulp bij formulieren, aangifte en administratie

Vind je de formulieren die je moet invullen moeilijk? Deze organisaties kunnen je helpen met jouw administratie, het invullen van jouw belastingaangifte of andere formulieren:

• VMCA (Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere): www.vmca.nl

• Algemene Bond voor Ouderen (ANBO): www.anbo.nl

• Raad-en-daad-balie van het Leger des Heils: www.legerdesheils.nl

• Wijkteam: www.wijkteamsalmere.nl

Sociaal Raadslieden

Begrijp je de uitleg over sociale regelingen niet? Krijg je brieven van instanties waar je niets van snapt? Als je een laag inkomen hebt, kun je voor hulp terecht bij de Sociaal Raadslieden. Zij geven gratis informatie en advies. Ook kunnen zij helpen bij het schrijven van brieven of bezwaarschriften. Meer informatie over spreekuren bij jou in de buurt vind je op www.raadsliedenalmere.nl of bel (036) 545 48 41.