Direct naar paginainhoud

Enquête kleurbehoud

De gemeenteraad hield in juni 2019 een enquête om te onderzoeken hoe bewoners van de Regenboogbuurt denken over het behoud van de kleuren.

De Regenboogbuurt is bijzonder door de opmerkelijke vormgeving en het unieke kleurgebruik. Uit de enquête blijkt dat 86% van de bewoners niet wil dat de muren van woningen in de Regenboogbuurt een andere kleur krijgen dan de oorspronkelijke kleur. De meeste respondenten (69%) vinden dat de gemeente erop moet toezien dat de huizen in de Regenboogbuurt in de oorspronkelijke kleur blijven. Wat betreft elementen als daklijsten, afdakjes en balkons is een kleine meerderheid voor kleurbehoud. Als het gaat om deuren en kozijnen zijn er ongeveer evenveel voor- en tegenstanders. De volledige uitslag van de enquête is te vinden in het onderzoeksrapport Kleurbehoud Regenboogbuurt.

Aanpassing welstandsnota

Het college van burgemeester en wethouders stelt op basis van de uitkomsten van de enquête aan de gemeenteraad voor om de welstandsnota te wijzigen. Deze wijziging houdt in dat de Regenboogbuurt onder welstandszorg komt te staan. Met de welstandnota kan de gemeente op verzoek controleren of de grote vlakken (gevels) van huizen de juiste kleur hebben. Als er grote afwijkingen zijn ontstaan, kan de gemeente handhaven.

Gevolgen voor bewoners van de Regenboogbuurt

Als de Regenboogbuurt onder welstandszorg komt te staan, moeten de grote vlakken van uw huis de oorspronkelijke kleuren hebben. In het koopcontract staat welke kleuren zijn voorgeschreven voor bepaalde onderdelen van uw huis. Heeft jouw woning een andere dan de oorspronkelijke kleur? Dan geldt een overgangsregeling. Binnen vijf jaar na de vaststelling van de welstandsnota moet de woning weer in de oorspronkelijke kleur geschilderd zijn. 

Bovenstaande geldt voor bewoners van de Regenboogbuurt met een koopwoning. Heb je een huurwoning in de Regenboogbuurt? Dan heeft de gemeente contact met de woningcorporatie.

Veelgestelde vragen Regenboogbuurt

Regenboogbuurt

Waar kan ik een grote afwijking melden? Kan ik dit anoniem melden?

Je kunt een grote afwijking melden bij de gemeente door contact op te nemen met telefoonnummer 14 036 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) of via e-mail: info@almere.nl. Pas na het indienen van een verzoek tot handhaving komt de gemeente in actie. Het indienen van een verzoek hoeft niet per se tot handhavend optreden te leiden.

Wat zijn de gevolgen van een grote kleurafwijking?

De gemeente kan handhaven op grote afwijkingen. Dit bekent dat grote gevelvlakken in een andere kleur dan de oorspronkelijke zijn geschilderd. Constateert de gemeente een grote afwijking bij jouw woning, dan kun je die woning overschilderen. Dit moet uiterlijk binnen vijf jaar na de vaststelling van de welstansnota gebeurd zijn.

Vanaf welke datum gaat dit in?

De nieuwe regeling is in februari 2020 ingegaan.

De schilder komt volgende week, wat nu?

We raden je aan de woning in de oorspronkelijke kleur te laten schilderen. Binnen vijf jaar na de vaststelling van de welstandsnota moet de woning sowieso de oorspronkelijke kleur hebben. Nu de juiste kleur verf gebruiken, zorgt ervoor dat je niet binnen vijf jaar uw woning opnieuw hoeft te laten schilderen.

Waar vind ik de oorspronkelijke kleuren van de woningen?

Je vindt de oorspronkelijke kleuren van de huizen in de Regenboogbuurt in je koopcontract en in de kleurendatabase op de website van de Regenboogbuurt.

Hebben jullie in beeld welke kleuren de woningen nu hebben?

Jaarlijks maakt de gemeente luchtfoto’s. Hierop kunnen we de kleuren van de woningen zien. Deze foto’s gebruiken we bij het vaststellen van een mogelijke afwijking.

Mijn huis is in de loop van de jaren verkleurd door de zon en heeft dus niet meer de oorspronkelijke kleur. Is dit een grote afwijking?

De gemeente ziet het niet als een grote afwijking als de kleuren van een woning (bijvoorbeeld) door de zon zijn verbleekt. Je beslist zelf of je in dit geval jouw woning schildert. Gebruik dan de oorspronkelijke kleuren.

Wat is een grote afwijking?

Een grote afwijking betekent dat grote gevelvlakken in een andere kleur dan de oorspronkelijke kleur worden geschilderd. In het geval van een grote afwijking kan de gemeente handhaven.

Mijn huis is al in andere kleuren geschilderd. Moet ik het weer in de oorspronkelijke kleuren schilderen?

Zijn de grote vlakken op dit moment in een andere kleur geschilderd, dan geldt er een overgangsregeling. Binnen vijf jaar na de vaststelling van de welstandsnota moeten deze woningen weer in de oorspronkelijke kleur geschilderd zijn.

Welke onderdelen van mijn huis mag ik wel in een andere kleur schilderen?

In het koopcontract van uw huis staat welke kleuren zijn voorgeschreven, en voor welke onderdelen van de woning geen kleuren zijn voorgeschreven.

Welke onderdelen van mijn huis mag ik niet in een andere kleur schilderen?

In het koopcontract staat welke kleuren zijn voorgeschreven voor bepaalde onderdelen van jouw huis. De gemeente controleert of je voor de grote vlakken van je huis (gevel, muren) de oorspronkelijke kleuren gebruikt.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening