Enquête kleurbehoud

De Regenboogbuurt is bijzonder door de opmerkelijke vormgeving en het unieke kleurgebruik. De gemeenteraad wilde weten hoe bewoners van deze buurt denken over het behoud van de kleuren. Daarom hebben zij in juni 2019 een uitnodiging ontvangen om een enquête in te vullen.

Uitkomst enquête

Uit de enquête blijkt dat 86% van de bewoners niet wil dat het mogelijk is dat de muren van woningen in de Regenboogbuurt een andere kleur krijgen dan de oorspronkelijke kleur. De meeste respondenten (69%) vinden dat de gemeente erop moet toezien dat de huizen in de Regenboogbuurt in de oorspronkelijke kleur blijven. Wat betreft elementen als daklijsten, afdakjes en balkons is een kleine meerderheid voor kleurbehoud. Als het gaat om deuren en kozijnen zijn er ongeveer evenveel voor- en tegenstanders. De volledige uitslag van de enquête kunt u vinden in het onderzoeksrapport Kleurbehoud Regenboogbuurt.

Aanpassing welstandsnota

Het college van burgemeester en wethouders stelt op basis van de uitkomsten van de enquête aan de gemeenteraad voor om de welstandsnota te wijzigen. Deze wijziging houdt in dat de Regenboogbuurt onder welstandszorg komt te staan. De welstandnota maakt het mogelijk dat de gemeente op verzoek kan controleren of de grote vlakken (gevels) van huizen de juiste kleur hebben. Als er grote afwijkingen zijn ontstaan, kan de gemeente handhavend optreden.

De gemeenteraad besluit of de welstandsnota wordt vastgesteld. Naar verwachting zal de gemeenteraad in februari 2020 hier een besluit over nemen.

Gevolgen voor bewoners van de Regenboogbuurt

Als de Regenboogbuurt onder welstandszorg komt te staan, moeten de grote vlakken van uw huis de oorspronkelijke kleuren hebben. In het koopcontract staat welke kleuren zijn voorgeschreven voor bepaalde onderdelen van uw huis. Heeft uw woning een andere dan de oorspronkelijke kleur? Dan geldt een overgangsregeling. Binnen vijf jaar na de vaststelling van de welstandsnota moet uw woning weer in de oorspronkelijke kleur geschilderd zijn. 

Bovenstaande geldt voor bewoners van de Regenboogbuurt met een koopwoning. Heeft u een huurwoning in de Regenboogbuurt? Dan heeft de gemeente contact met de woningcorporatie.

Veelgestelde vragen Regenboogbuurt

Regenboogbuurt

Waar kan ik een grote afwijking melden? Kan ik dit anoniem melden?

U kunt een grote afwijking melden bij de gemeente door contact op te nemen met telefoonnummer 14 036 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) of via e-mail: info@almere.nl. Pas na het indienen van een verzoek tot handhaving komt de gemeente in actie. Het indienen van een verzoek hoeft niet per se tot handhavend optreden te leiden.

Wat zijn de gevolgen als er sprake is van een grote afwijking?

De gemeente kan handhaven op grote afwijkingen. Dit bekent dat grote gevelvlakken in een andere kleur dan de oorspronkelijke zijn geschilderd. Constateert de gemeente een grote afwijking bij uw woning, dan kunt u uw woning overschilderen. Dit moet uiterlijk binnen vijf jaar na de vaststelling van de welstansnota gebeurd zijn.

Vanaf welke datum gaat dit in?

De nieuwe regeling gaat in zodra de gemeenteraad de welstandsnota heeft vastgesteld en de Regenboogbuurt hierin als gebied is opgenomen. Naar verwachting gebeurt dit in januari 2020.

De schilder komt volgende week, wat nu?

We raden u aan de woning in de oorspronkelijke kleur te laten schilderen. Binnen vijf jaar na de vaststelling van de welstandsnota moet de woning sowieso de oorspronkelijke kleur hebben. Nu de juiste kleur verf gebruiken, zorgt ervoor dat u niet binnen vijf jaar uw woning opnieuw hoeft te laten schilderen.

Waar vind ik de oorspronkelijke kleuren van de woningen?

U kunt de oorspronkelijke kleuren van de huizen in de Regenboogbuurt terugvinden in uw koopcontract en in de kleurendatabase op de website van de Regenboogbuurt.

Hebben jullie in beeld welke kleuren de woningen nu hebben?

Jaarlijks maakt de gemeente luchtfoto’s. Hierop kunnen we de kleuren van de woningen zien. Deze foto’s gebruiken we bij het vaststellen van een mogelijke afwijking.

Mijn huis is in de loop van de jaren verkleurd door de zon en heeft dus niet meer de oorspronkelijke kleur. Is dit een grote afwijking?

De gemeente ziet het niet als een grote afwijking als de kleuren van een woning (bijvoorbeeld) door de zon zijn verbleekt. U beslist zelf of u in dit geval uw woning schildert. Doet u dit, gebruik dan de oorspronkelijke kleuren.

Wat is een grote afwijking?

Een grote afwijking betekent dat grote gevelvlakken in een andere kleur dan de oorspronkelijke kleur worden geschilderd. In het geval van een grote afwijking kan de gemeente handhaven.

Mijn huis is al in andere kleuren geschilderd, wat nu? Moet ik het weer in de oorspronkelijke kleuren schilderen?

Zijn de grote vlakken op dit moment in een andere kleur geschilderd, dan geldt er een overgangsregeling. Binnen vijf jaar na de vaststelling van de welstandsnota moeten deze woningen weer in de oorspronkelijke kleur geschilderd zijn.

Welke onderdelen van mijn huis mag ik wel in een andere kleur schilderen?

In het koopcontract van uw huis staat welke kleuren zijn voorgeschreven, en voor welke onderdelen van de woning geen kleuren zijn voorgeschreven.

Welke onderdelen van mijn huis mag ik niet in een andere kleur schilderen?

In het koopcontract staat welke kleuren zijn voorgeschreven voor bepaalde onderdelen van uw huis. De gemeente controleert of u voor de grote vlakken van uw huis (gevel, muren) de oorspronkelijke kleuren gebruikt.