Onderhoud aan bomen

Bomen zijn erg waardevol voor Almere. Ze zorgen voor een groene buurt en zijn een belangrijke voedselbron voor vogels en insecten. Dat Almere zo groen is, wordt gezien als een van haar mooiste kwaliteiten. Dat willen we graag zo houden. En hoe doen we dat dan?


In de stad staan ongeveer 100.000 bomen. Om de omgeving veilig en de bomen gezond te houden, inspecteren we ze regelmatig en snoeien we de bomen wanneer dat nodig is. Als een boom ziek of erg aangetast is kunnen we deze ook verwijderen, zo houden we de openbare ruimte veilig.

Hoe we bomen inspecteren

Iedere boom wordt minimaal een keer per vier jaar door een onafhankelijk adviesbureau gecontroleerd op veiligheid en gezondheid. Het adviesbureau registreert de boom, boomsoort, stamdiameter en hoogte. Het bureau geeft een advies of de boom gesnoeid moet worden. Wanneer een boom gevaar oplevert kunnen we deze ook verwijderen.

Verwijderen doen we alleen wanneer de boom gevaar oplevert. Het adviesbureau controleert de bomen op zichtbare gebreken voor de veiligheid, bijvoorbeeld dode takken, holten of rottingen. Op de stam van bomen kunnen ook parasitaire schimmels zitten. Deze schimmels zie je eerst aan een paddenstoel op de stam, maar die verdwijnt weer. Dan is de aantasting niet altijd zichtbaar en kan het ook lastig zijn om te zien waarom we de boom verwijderen. Toch kan de schimmel zorgen voor houtrot in de stam of wortels. Hierdoor kunnen takken of de stam breken.

Hoe we bomen snoeien

Na advies van het adviesbureau dat elke vier jaar onze bomen controleert, snoeien we de bomen. Waar een boom staat en hoe deze er uitziet, bepaalt of we de boom snoeien. Een boom langs een dreef snoeien we bijvoorbeeld eerder zodat het verkeer er geen last van heeft. Soms is het nodig om grotere takken helemaal weg te halen. Goed groeiende bomen herstellen binnen enkele jaren van zo’n ingreep. Een boom die midden op een grasveld in een park staat, mag met zijn takken tot op de grond reiken.

Boswerkzaamheden

Werkzaamheden voor veilige, gezonde en gevarieerde bossen en parken

Almere heeft veel groene plekken: bossen en parken waar gevarieerde bomen en struiken staan, die aantrekkelijk zijn voor bewoners, vogels en insecten. We inspecteren alle bomen regelmatig en kijken waar onderhoud nodig is. Dit wordt gedaan door onafhankelijke veiligheidsexperts. Zij kijken daarbij onder andere naar ziekten, plagen en dood hout in de bomen. Uit een recente inspectie is naar voren gekomen dat er op verschillende plekken in bossen en parken solitaire bomen staan die voor onveilige situaties kunnen zorgen. Uiteraard willen we dit voorkomen. Daarom gaan we deze bomen verwijderen. Het verwijderen van de bomen gebeurt alleen als het echt nodig is.

Als we grote groepen bomen verwijderen, planten we ook weer nieuwe bomen terug. We planten verschillende soorten bomen. Ook hebben we aandacht voor de bosranden. Het hout van de bomen die we verwijderen laten we grotendeels liggen. We verwijderen dit op een later moment, zodat we de bodem nu niet stuk rijden. We zijn met deze werkzaamheden begonnen in het najaar van 2021.

Onderhoud na recente inspectie

Uit een recente inspectie is naar voren gekomen dat er op verschillende plekken bomen staan die voor onveilige situaties kunnen zorgen. Uiteraard willen we dit voorkomen, daarom verwijderen en vervangen we bomen in de stad.

In diverse straten en plantsoenen in Almere Stad en Buiten is geconstateerd dat een aantal bomen niet meer veilig zijn en zijn al verwijderd of worden dat binnenkort. Op de meeste plekken planten wij een nieuwe boom of bomen terug.

In najaar nieuwe bomen

Het planten van een nieuwe boom of bomen is helaas vanwege de warme winter nu niet verstandig voor het behoud van de boom. We gaan deze vervangende bomen daarom komend najaar (oktober t/m december) planten. Dan hebben de bomen meer overlevingskans om tot een mooie volwassen boom uit te groeien.

Op onderstaande kaart zie je waar we aan de slag gaan. Een enkele groene stip betekent dat we de boom verwijderen, een blauwe rand om de groene stip betekent dat we de boom vervangen. Laadt de kaart niet? Bekijk deze dan via almereinkaart.nl.

Legenda met symbool voor 'bomen vervangen' en 'bomen'


De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht en het verwijderen van bomen doen we alleen als het echt nodig is. Vaak planten we ook weer nieuwe bomen terug. Het gaat om bomen in woonwijken en om bomen in parken. De werkzaamheden starten eind januari en duren tot en met maart 2022.

Hoe we bomen kiezen

Als we nieuwe bomen planten kiezen we deze zorgvuldig uit bij de kwekerij. Daarbij houden we bijvoorbeeld rekening met waar de boom komt te staan. Hoe we dat doen?