Direct naar paginainhoud

Onderhoud aan bomen

Bomen zijn erg waardevol voor Almere. Ze zorgen voor een groene buurt en zijn een belangrijke voedselbron voor vogels en insecten. Dat Almere zo groen is, wordt gezien als een van haar mooiste kwaliteiten. Dat willen we graag zo houden. En hoe doen we dat dan?


In de stad staan ongeveer 100.000 bomen. Om de omgeving veilig en de bomen gezond te houden, inspecteren we ze regelmatig en snoeien we de bomen wanneer dat nodig is. Als een boom ziek of erg aangetast is kunnen we deze ook verwijderen, zo houden we de openbare ruimte veilig.

Hoe we bomen inspecteren

Iedere boom wordt minimaal een keer per vier jaar door een onafhankelijk adviesbureau gecontroleerd op veiligheid en gezondheid. Het adviesbureau registreert de boom, boomsoort, stamdiameter en hoogte. Het bureau geeft een advies of de boom gesnoeid moet worden. Wanneer een boom gevaar oplevert kunnen we deze ook verwijderen.

Verwijderen doen we alleen wanneer de boom gevaar oplevert. Het adviesbureau controleert de bomen op zichtbare gebreken voor de veiligheid, bijvoorbeeld dode takken, holten of rottingen. Op de stam van bomen kunnen ook parasitaire schimmels zitten. Deze schimmels zie je eerst aan een paddenstoel op de stam, maar die verdwijnt weer. Dan is de aantasting niet altijd zichtbaar en kan het ook lastig zijn om te zien waarom we de boom verwijderen. Toch kan de schimmel zorgen voor houtrot in de stam of wortels. Hierdoor kunnen takken of de stam breken.

Bomen inspecteren in 2023

Van eind maart tot september controleren we ongeveer een kwart (circa 30.000) van de bomen in Almere. In Almere Stad Oost controleren we alle laan- en straatbomen op veiligheid en onderhoudsaspecten. Daarnaast controleren we jaarlijks een aantal bomen waarvan we weten dat ze een gebrek (ziekte of aantasting) hebben.

Hoe we bomen snoeien

Na advies van het adviesbureau dat elke vier jaar onze bomen controleert, snoeien we de bomen. Waar een boom staat en hoe deze er uitziet, bepaalt of we de boom snoeien. Een boom langs een dreef snoeien we bijvoorbeeld eerder zodat het verkeer er geen last van heeft. Soms is het nodig om grotere takken helemaal weg te halen. Goed groeiende bomen herstellen binnen enkele jaren van zo’n ingreep. Een boom die midden op een grasveld in een park staat, mag met zijn takken tot op de grond reiken.

Breuksnoei

Breuksnoei is een nieuwe snoeimethode die wordt toegepast wordt bij oude bomen. Na een kleine insnede wordt de tak gecontroleerd afgebroken. Dat ziet er anders uit dan bij de traditionele manier van snoeien. Dat komt omdat we bij breuksnoei de natuurlijke situatie nabootsen. Alsof er een storm is langs gekomen, die de takken heeft afgebroken.

Waarom gebruiken we breuksnoei?

In de natuur ontstaan door het afbreken van (grote) takken holtes, scheuren en gaten in de bast van oude bomen. De holtes in treurwilgen zijn bijvoorbeeld geschikt voor vogels, vleermuizen en insecten. Traditioneel snoeiwerk zorgt voor een recht snoeivlak. Dit levert geen holtes, dus weinig ecologische meerwaarde op. Bij breuksnoei hopen we dat wel te bereiken.

Boswerkzaamheden

Almere heeft veel groene plekken: bossen en parken waar gevarieerde bomen en struiken staan, die aantrekkelijk zijn voor bewoners, vogels en insecten. We inspecteren alle bomen regelmatig en kijken waar onderhoud nodig is. Dit wordt gedaan door onafhankelijke veiligheidsexperts. Zij kijken daarbij onder andere naar ziekten, plagen en dood hout in de bomen. Uit een recente inspectie is naar voren gekomen dat er op verschillende plekken in bossen en parken solitaire bomen staan die voor onveilige situaties kunnen zorgen. Uiteraard willen we dit voorkomen. Daarom gaan we deze bomen verwijderen. Het verwijderen van de bomen gebeurt alleen als het echt nodig is.

Als we grote groepen bomen verwijderen, planten we ook weer nieuwe bomen terug. We planten verschillende soorten bomen. Ook hebben we aandacht voor de bosranden. Het hout van de bomen die we verwijderen laten we grotendeels liggen. We verwijderen dit op een later moment, zodat we de bodem nu niet stuk rijden. We zijn met deze werkzaamheden begonnen in het najaar van 2021.

Boomonderhoud

Bij een controle is gezien dat er op verschillende plekken bomen staan die voor onveilige situaties kunnen zorgen. Uiteraard willen we dit voorkomen, daarom verwijderen en vervangen we bomen in de stad. Op de meeste plekken planten wij een nieuwe boom of bomen terug.

Op onderstaande kaart zie je waar we bomen weghalen en terugplanten.

In tekst: [rondje] boom wordt naar verwachting begin 2025 teruggeplant [ruitje] boom kan i.v.m. kabels en leidingen of groot onderhoud niet worden teruggeplant

Wanneer planten we

Voordat we een boom terugzetten doen we voorbereidende werkzaamheden. We verwijderen dan oude boomwortels en verbeteren de grond. Ook controleren we of een boom niet te dicht bij kabels en leidingen komt te staan. Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat we de nieuwe boom niet meer in dit plantseizoen kunnen neerzetten. Het planten van de nieuwe boom doen we daarom in het volgende plantseizoen. Deze begint in oktober 2024. Wanneer we een boom eerder in het seizoen planten, dan heeft hij een kleinere overlevingskans.

Kabels en leidingen

We proberen elke boom die we weghalen te vervangen. Soms heeft een boom te weinig ruimte of staat de boom dichtbij kabels en leidingen. Omdat er dan een risico is dat de nieuwe boom de kabels en leidingen kapot maakt, kunnen we niet altijd een nieuwe terugplaatsen.

Hoe we bomen kiezen

Als we nieuwe bomen planten kiezen we deze zorgvuldig uit bij de kwekerij. Daarbij houden we bijvoorbeeld rekening met waar de boom komt te staan. Hoe we dat doen?

Illustratie Almere skyline
Jouw mening