Blauwalg

Wat is blauwalg?

Blauwalg is een bacterie in het water die eruit ziet als lichtgroen wier of een blauwgroene laag die op olie lijkt. Als deze laag dikker wordt, krijgen de algen minder ruimte en sterven ze af. Er ontstaat dan een groenachtige, stinkende brij in het water. Als er blauwalgen in het water zitten, is het niet meer veilig om te zwemmen.

Wanneer en waar ontstaat blauwalg?

De bacterie ontstaat bij warm weer, waarbij de watertemperatuur tussen de 20 en 30 graden is. We hebben daarom vooral in de zomer en het najaar last van de bacterie. Blauwalg komt vooral voor in zoet, stilstaand water van vijvers en in zwemplassen. Vooral in het Gooimeer en de Almeerse grachten treffen we jaarlijks blauwalg aan.

Kan ik ziek worden van blauwalg?

Je kunt alleen ziek worden van blauwalg als je vervuild water inslikt. De giftige stoffen dringen niet door de huid. Volwassenen worden zelden vergiftigd. Kleine kinderen zijn kwetsbaarder, omdat zij eerder water binnenkrijgen en minder weerstand hebben. Dit geldt ook voor honden die altijd met open bek zwemmen.

Wat zijn de symptomen van een blauwalgvergiftiging?

Blauwalgen kunnen giftige stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor mensen en dieren. Deze giftige stoffen heten toxinen. Slik je water in waar blauwalgen in voorkomen, dan kun je binnen 12 uur last krijgen van:

 • hoofdpijn
 • huiduitslag
 • maagkramp
 • misselijkheid
 • braken
 • diarree
 • koorts
 • een pijnlijke of rode keel
 • oorpijn
 • oogirritaties
 • loopneus
 • gezwollen lippen

Deze verschijnselen houden ongeveer vijf dagen aan en verdwijnen vanzelf.

Wat doen we tegen blauwalg?

Gemeente

In de havenkom en de jachthaven van Almere Haven en bij het strand aan Gooimeerdijk-West aan het Gooimeer plaatsen we uit voorzorg olieschermen en propellers in het water om blauwalg zoveel mogelijk te voorkomen. De overige Almeerse wateren houden we in de gaten. Wanneer er toch een blauwgroene laag op het water komt, verwijderen we deze laag. Op deze manier voorkomen we ook de stankoverlast.

Waterschap

Blauwalg ontstaat vooral daar waar water snel warm wordt. Bijvoorbeeld bij ondiepe watergangen. Waterschap Zuiderzeeland baggert de watergangen in Almere. Door te baggeren wordt het water dieper en stijgt de temperatuur minder snel. De kans op blauwalg is dan kleiner.

Provincie

In het zomerseizoen houdt de provincie Flevoland de waterkwaliteit bij de officiële zwemwaterlocaties in de gaten. Daarbij wordt ook gekeken naar blauwalg. Bij gevaar voor blauwalg in het zwemwater kan de provincie een negatief zwemadvies geven of een zwemverbod instellen.

Informatie over zwemwaterlocaties en waarschuwingen over blauwalgen vind je op:

Je kunt ook bellen met de zwemwatertelefoon van de provincie Flevoland: 0320- 265700.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied verzorgt de kwaliteit van het water en de bestrijding van blauwalg buiten de dijken. Dus ook van het Gooimeer. In de zomerperiode inspecteert Rijkwaterstaat het water iedere week en adviseert zij de gemeente.