Direct naar paginainhoud
menu

Kenniscafés Flevoland voor ondernemers

In Emmeloord en Zeewolde organiseren de gemeenten binnen Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland, Stichting Steenbreek & NL Greenlabel kenniscafés voor ondernemers werkzaam in de groen, grond en grijze (verharding) sector. Elk Kenniscafé heeft zijn eigen thema waarvoor verschillende sprekers aanwezig zijn. De avond begint met een inhoudelijke keynote-spreker.

Kenniscafé 1: de toekomstige tuin is klimaatadaptief

 • Woensdag 5 februari van 17.00 tot 21.00 uur, Zeewolde

Hoe richt u uw tuin klimaatbestendig in? In de workshop vormen we een versteende tuin om naar een klimaatbestendige tuin. Dit doet u samen met de andere ondernemers. Het Kenniscafé is bedoeld voor inspiratie, kennisoverdracht en ook om nieuwe contacten te leggen met ondernemers en leveranciers in Flevoland.

Kenniscafé 2: biodiversiteit, circulariteit en waterberging

 • Woensdag 26 februari van 18.30 tot 21.30 uur, Emmeloord
 • Maandag 9 maart van 18.30 tot 21.30 uur, Zeewolde

Het tweede kenniscafé staat helemaal in het teken van biodiversiteit, circulariteit en waterberging.

Kenniscafé 3: duurzame bedrijfsvoering

 • Maandag 16 maart van 18.30 tot 21.30 uur, Emmeloord
 • Woensdag 25 maart van 18.30 tot 21.30 uur, Zeewolde

In dit kenniscafé is het thema duurzame bedrijfsvoering. Hoe kunt u dit onderwerp omzetten tot business en genereert u omzet?

Deelname is gratis. Meld u aan via: Kenniscafeflevolandverberg dit@gmail.com. U ontvangt een bevestigingsmail met het volledige programma en de locatie.

Klimaatverandering in Flevoland nu al merkbaar

Ons klimaat verandert. Extreme buien komen vaker voor, de temperaturen stijgen en droogte zorgt regelmatig, zeker in 2018, voor problemen. Het KNMI heeft, in opdracht van het samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland (KAF), de feiten op een rij gezet. Het onderzoek geeft inzicht in het huidige klimaat in Flevoland en hoe het klimaat in Flevoland zich in de toekomst mogelijk zal ontwikkelen. De overheden in Flevoland gebruiken deze informatie als bron om knelpunten in het gebied te bepalen en plannen te ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van steden en dorpen.

Uitkomsten

De veranderingen in het klimaat zijn nu al merkbaar. En ook al is Nederland een klein land, het klimaat verschilt al in de verschillende regio’s. Voor het onderzoek in Flevoland heeft het KNMI gebruik gemaakt van neerslagstations en meteostations in ons gebied. Een paar feiten en cijfers uit het onderzoek van het KNMI:

 • Sinds 1991 steeg de gemiddelde temperatuur met circa 1 graad Celsius in Flevoland.
 • Het aantal zomerse dagen (25 °C of warmer) laat een stijgende trend zien. In 2018 waren er 49 zomerse dagen in Lelystad; gemiddeld zijn het er 21 per jaar.
 • De kans op een hittegolf wordt steeds groter.
 • De opwarming van het klimaat leidt tot een langer groeiseizoen en daarmee ook tot verlenging van het aantal ‘allergie dagen’ voor hooikoortspatiënten.
 • De jaarlijkse hoeveelheid neerslag is in Flevoland met 20 % toegenomen sinds 1951.
 • Door het opwarmende klimaat neemt de hoeveelheid waterdamp in de lucht toe. Daardoor neemt niet alleen de hoeveelheid maar ook de kans op extreme neerslag toe.

Stresstesten

Op basis van alle uitkomsten is het belangrijk om samen met gemeenten te kijken waar zich knelpunten voordoen op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte. Dit doen we door zogenaamde ‘stresstesten’. Met gebruik van computermodellen kunnen we inventariseren wat lokaal de effecten zijn van het veranderende klimaat. Dit is in een aantal gemeenten al gebeurd. In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie  is afgesproken dat in 2019 alle gemeenten de stresstest hebben uitgevoerd.

Naar boven

Klimaatatlas Almere

Een van de vier doelstellingen van het Waterplan Almere is dat we zorgen voor een klimaatbestendige leefomgeving. In Almere hebben we dan ook al stresstesten uitgevoerd. De resultaten hiervan staan op de Klimaatatlas Almere

Bij projecten in de openbare ruimte houden we rekening met de resultaten van de stresstesten. Als uit de stresstest blijkt dat er veel water blijft staan op bepaalde locaties gaan we na of dit bijvoorbeeld naar een groenstrook geleid kan worden. Op locaties waar op warme dagen veel hitte ontstaat, zoeken we naar mogelijkheden voor meer schaduwrijk groen in de wijk.

Samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland (KAF)

Het KAF, het samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland, bestaat uit GGD Flevoland, Rijkswaterstaat Midden Nederland en de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde en het Waterschap Zuiderzeeland. Gezamenlijk werken deze partijen aan klimaatadaptie. Dit betekent dat we samenwerken om effecten van klimaatverandering in Flevoland zoveel mogelijk te verkleinen.

Naar boven

Waterplan Almere

Almere is een ‘Stad van het zuiverste water’. Een stad die water omarmt als een bron van leven, plezier en economie. Een stad die steeds beter duurzaam weet om te gaan met alle kringlopen van hemelwater, oppervlaktewater, bodemwater en afvalwater. Gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland hebben de koers voor de inrichting en het beheer uitgezet in het Waterplan 2017-2022. De gezamenlijke ambitie is om Almere verder te versterken als een ondernemende, klimaatbestendige en veelzijdige waterstad.

Download

Wat vindt u van onze website?