Overzicht werkzaamheden bruggen

Meerdere oude houten bruggen voor fietsers en voetgangers zal de gemeente Almere de komende jaren vervangen. De nieuwe bruggen zijn niet gemaakt van de kwetsbare en onderhoudsgevoelige houtconstructies, maar van duurzamere materialen als staal, composiet en beton. Hierbij is ook aan het milieu gedacht. Het vrijgekomen hout uit de bestaande bruggen komt in het leuningwerk van de nieuwe bruggen of pop andere locaties en ook wordt er op verschillende locaties gebruik gemaakt van gerecycled plastic als duurzaam alternatief voor standaard kunststoffen.

In mei 2020 is er een meerjarig contract getekend tussen de gemeente en Knipscheer Infrastructuur uit Almere. De gemeente en Knipscheer trekken samen op om de bruggen te ontwerpen en vervangen. Het meerjarige contract voorkomt dat voor elke brug afzonderlijke aanbestedingsprocedures moeten worden doorlopen. Bovendien verkort dit het proces van vervangingsbesluit tot de uitvoering.

De voor dit jaar geplande bruggen zijn ontworpen. De vergunningverlening kan worden opgestart, waarna het verleggen van kabels en leidingen volgt en het inkopen en produceren van de materialen. De eerste buitenwerkzaamheden starten dit najaar. Op deze pagina komt regelmatig een update over de voortgang van de diverse projecten.

Overzicht locaties met brugwerkzaamheden

Locatie/brug

Werkzaamheden

Planning

Waterwijk/Von Draisbrug

Vervangen brug

afgerond
Markerkant/Beitelbrug

Vervangen brug

afgerond
Veluwsekant/Michauxbrug

Vervangen brug

november 2020 – augustus 2021
Stedenwijk/LimburgsebrugVervangen brugfebruari 2021 – augustus 2021
Stedenwijk/BreukelenbrugVervangen brugmei 2021 – augustus 2021
Grote BrekkenbrugVervangen brugaugustus 2021 - oktober 2021
DunlopbrugVervangen brugaugustus 2021 - november 2021
Wijde BlikbrugVervangen brugoktober 2021 - december 2021

Ontwerp Limburgsebrug (download in pdf)

Een nieuwe Limburgsebrug - Omleiding voor fietsers

De bestaande Limburgsebrug is een houten fiets- en voetgangersbrug die aan het einde van zijn levensduur is en maakt onderdeel uit van een belangrijke fietsroute. Het was tijd de brug te vervangen voor een nieuw exemplaar en daarbij is ook direct een slag geslagen met zowel de vormgeving van de nieuwe brug en het combineren van de werkzaamheden met de track rond het Weerwater.

Omleidingsroute voor voetgangers en fietsers

Tijdens de werkzaamheden leiden we doorgaand fiets- en voetverkeer om. Een fietser die van Stad naar Haven fietst, hoeft nauwelijks om te rijden. Een fietser die van de zuidoever van het weerwater komt, heeft wel extra omrijtijd. De lengte van de omleiding is hier ongeveer 500 meter, dit betekent voor een gemiddelde fietser een extra reistijd van 2 minuten.

Architectonisch ontwerp

Op de nieuwe brug komen zowel het voetpad van de nieuw aangelegde track rond het weerwater als de doorgaande fietsverbinding naar Almere stad samen. Het ontwerp van de nieuwe brug is gemaakt door de Almeerse architect Rene van Zuuk en is fraai vormgegeven. Er is gekozen voor een slanke betonnen brug met een cortenstalen leuningwerk, al met al een zeer fraai ontwerp dat mooi opgaat in de omgeving.

Tijdsduur en werkwijze

Het aanleggen van de nieuwe brug neemt ongeveer een half jaar in beslag. De werkzaamheden beginnen zodra de weersomstandigheden het toelaten met het verwijderen van de oude brug. Als alles goed openen we begin augustus de nieuwe brug voor publiek. In de tussentijd werken we voortdurend aan de nieuwe brug. We beginnen met het aanbrengen van de nieuwe heipalen. Hierbij wordt er een bijzonder systeem toegepast, zogenaamde inwendig geheide buispalen. Deze heimethodiek beperkt de mate van trilling en overlast naar de omgeving.

Bijzondere heitechniek

Een paal bestaat uit meerdere buizen (segmenten). De eerste buis is voorzien van een aangelaste voetplaat.

Hierop wordt geheid met een valblok op een grindprop in de buis. Nadat het eerste segment op voldoende diepte is, kan het volgende segment worden aangebracht en vast gelast. Deze stappen worden herhaald totdat de palen op diepte zijn aangebracht. Een resterend deel van de buis kan op de gewenste hoogte worden afgebrand. De palen worden gevuld met wapening en beton.

Nadat de heipalen zijn afgerond kunnen de betonnen landhoofden worden gemaakt en kan er begonnen worden met de realisatie van het dek. Dit dek wordt op locatie gerealiseerd, dit was nodig om het dek niet te dik of zwaar te maken voor de situatie ter plaatse.

Om het dek op locatie te kunnen storten wordt er een tijdelijke ondersteuningsconstructie gemaakt. Als de brug is gerealiseerd zal het beton nog moeten uitharden voordat de afwerking kan worden opgestart en de leuningen kunnen worden aangebracht. Na afronding van de werkzaamheden ligt er een brug die minimaal 60 jaar mee kan en die een mooie schakel vormt voor zowel voetgangers als fietsers.

Volgende stap vervanging Micheauxbrug

Regelmatige gebruikers van de Michauxbrug weten vast nog wel dat vorig jaar, in augustus 2020, de Michauxbrug onherstelbaar beschadigd is geraakt en voor de veiligheid direct moest worden verwijderd. Sinds die tijd is er een omleidingsroute ingesteld voor fietsers en voetgangers. Deze route zal nog enige tijd in stand moeten blijven, maar er is intussen hard gewerkt aan een nieuw ontwerp voor vervanging van de brug. 

Ontwerp en functie

Het ontwerp van de nieuwe Michauxbrug is inmiddels klaar en door de welstandscommissie beoordeeld en goedgekeurd. U vindt een impressie van het ontwerp op de achterzijde van deze brief. Het wordt een brug met een fraaie vormgeving maar ook met een nuttige functie. De brug kan namelijk open door middel van een ophaalsysteem, zodat woonboten erdoor kunnen voor onderhoud. De oorspronkelijke fundering is goed en kan worden gebruikt om de nieuwe brug daar op te bouwen. Daarnaast is een deel van het hout van de oude brug bewaard en krijgt een duurzame bestemming als leuningen aan de nieuwe brug. Tot slot wordt het dek gemaakt van planken van gerecycled plastic.

Tijdsduur en werkwijze

Het aanleggen van de nieuw te plaatsen brug neemt ongeveer 4 maanden in beslag. De aannemer is inmiddels gestart met de voorbereidingen om de nieuwe brug te kunnen plaatsen. We doen ons best om deze nog voor de zomervakantie op te leveren, maar zijn nog wel afhankelijk van de doorlooptijd van de staalproductie. Openstelling van de nieuwe Michauxbrug zal dus net voor of net na de zomervakantie gaan plaatsvinden. Daarna kan iedereen er weer met plezier, veilig en naar hartenlust gebruik van maken. 

Omleidingsroute voor voetgangers en fietsers

Tijdens de werkzaamheden blijft de huidige omleiding voor het doorgaande fiets- en voetverkeer in stand en aangegeven op de borden.

Heeft u vragen over de werkzaamheden rondom de vervanging van de Michauxbrug? Stuur dan een email naar infoverberg dit@almere.nl. Meld u daarbij dat het om ‘vervanging Michauxbrug’ gaat.