Direct naar paginainhoud

Wegen, bruggen en paden

Bereikbaarheid en onderhoud aan alle wegen, fietspaden, busbanen en (fiets)bruggen is voor een grote stad als Almere heel belangrijk. We voeren regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Deze kun je vinden op de werkzaamhedenkaart.

Tijdens werkzaamheden is de bereikbaarheid op die plekken tijdelijk minder goed. We geven veel aandacht aan goede omleidingsroutes, waarbij we goed letten op de veiligheid van alle weggebruikers én wegwerkers. 

Wil je weten waar werkzaamheden plaatsvinden bij jou in de buurt? Kijk op de werkzaamhedenkaart.

Fietspaden

Almere heeft 500 kilometer aan fietsroutes. 440 km fietspad is geasfalteerd en ligt vrij van autowegen en busbanen. Dat geeft veel ruimte en mogelijkheden om het vele groen en water te ontdekken op een manier die ook nog eens gezond is! Op het hoofdfietsnetwerk hebben fietsers voorrang en de honderden bruggen en tunnels zorgen ervoor dat je overal snel en veilig komt. We zorgen goed voor het fietsnetwerk en werken constant aan het onderhouden en verbeteren van de fietspaden. Almere is echt een stad om op de fiets te ontdekken.

Busbanen

Al in 2012 werd voor Almere een mobiliteitsplan opgesteld. Daarin stond dat de busbanen zo overzichtelijk mogelijk moesten worden voor overstekend verkeer. Op veel plekken in de stad zijn de busbaanhekken verwijderd of er is een andere afscherming voor in de plaats gekomen. Met name bij winkels of scholen is hier zorgvuldig naar gekeken. Door het plaatsen van hekken en bosjes langs de busbaan voorkomen we ongewenst oversteekgedrag zo veel mogelijk.

Bruggen

Almere is een waterrijke stad. Er zijn daarom veel houten bruggen voor wandelaars en fietsers aangelegd. Een deel van deze bruggen nadert - na bijna 40 jaar gebruik - het einde van de levensduur. Daarom vervangen we de komende jaren verschillende bruggen. We hebben niet voldoende geld om alle bruggen te vervangen. Daarom wordt een aantal bruggen verwijderd. Bekijk het overzicht van de brugwerkzaamheden. In de wintermaanden kunnen de houten bruggen en ook het pad ernaartoe glad zijn. Hier kunnen geen strooivoertuigen komen, dus kijk voor fietspaden die wel gestrooid worden bij ijzel en sneeuw naar de strooiroutes.

Meldingen

Kom je op je route bijzondere dingen tegen waar je een melding van wil maken of heb je een klacht over het onderhoud en beheer van bruggen, laat het ons weten via een melding openbare ruimte. Voor vragen of informatie kun je contact opnemen via het contactformulier. Je kunt ook bellen naar telefoonnummer 14 036 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Andere wegen

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer- en onderhoud aan de wegen in de stad. Zijn er binnen de gemeente werkzaamheden, dan vind je die op de kaart. De Provincie Flevoland zorgt voor het onderhoud aan vaarwegen en wegen in Flevoland. En Rijkswaterstaat zorgt voor de rijkswegen, voornamelijk snelwegen. Ook werken en investeren het Rijk, provincie Flevoland en Gemeente Almere samen in een goede bereikbaarheid van Almere. Het onderhoud aan de Hogering in Almere is daar een mooi voorbeeld van.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening