Direct naar paginainhoud
menu

Gaat u (ver)bouwen? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Lees hier voor meer informatie hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt.

In het kort

Wie wil bouwen, verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het (ver)bouwen van een woning, het bouwen van een bedrijfspand en plaatsing van een beschoeiing.

Dit heeft u nodig

Uw aanvraag is compleet wanneer u de wettelijke verplichte bijlagen meestuurt. Die staan in de regeling Omgevingsrecht. Als u de aanvraag doet via het Omgevingsloket (omgevingsloket.nl) leest u direct welke bijlagen verplicht zijn. In sommige gevallen heeft u geen vergunning nodig. Dan is (ver)bouwen vergunningsvrij.

Hoe lang duurt het

De wet bepaalt de termijn die de gemeente heeft om op een aanvraag te beslissen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kent een reguliere procedure en een uitgebreide procedure. De reguliere procedure mag 8 weken duren en kan éénmaal met 6 weken worden verlengd. De uitgebreide procedure mag 6 maanden duren en kan ook éénmaal met 6 weken worden verlengd. De procedure start na het indienen van de aanvraag in het omgevingsloket.

Als uw aanvraag niet volledig is, wordt u hierover geïnformeerd. U krijgt dan de gelegenheid om de ontbrekende gegevens in te dienen. De gemeente zal daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. De beslistermijn schijft op met de termijn die u krijgt om de aanvullende gegevens aan te leveren. Wanneer u geen of onvoldoende gegevens aanlevert binnen de gestelde termijn kan de gemeente besluiten om uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

Kosten

Voor een aanvraag omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd. Een overzicht van alle leges van de gemeente Almere vindt u in de Legesverordening en tarieventabel.

Bij een bouwactiviteit is de heffingsgrondslag, de door de gemeente berekende bouwkosten. De berekende bouwkosten worden dus niet bepaald op grond van de door u op het aanvraagformulier ingevulde bouwkosten. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van, door de raad vastgesteld, standaard bouwkosten per eenheid. Deze bouwkosten per eenheid kunt u terugvinden in de tabel "bouwkosten legesberekening" van bijlage 1 in de tarieventabel van de legesverordening. Informatie over de vaststelling vn de bouwkosten van type bouwwerken die niet in de tabel "bouwkosten legesberekening" staan, vindt u in de legesverordening.

De legesverordening en tarieventabel worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving zijn veel zaken online te regelen www.almere.nl.

Heeft u advies nodig of heeft u een vraag over een vergunning dan kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. U kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch via 14036 of door het contactformulier in te vullen.

U vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis.

Wat vindt u van onze website?