Omgevingsvergunning aanvragen

Ga je (ver)bouwen? Dan kan het zijn dat je een omgevingsvergunning nodig hebt. Lees hier hoe je een omgevingsvergunning aanvraagt.

Wie wil bouwen, verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het (ver)bouwen van een woning, het bouwen van een bedrijfspand en plaatsing van een beschoeiing.

Complete aanvraag

Je aanvraag is compleet wanneer je de wettelijke verplichte bijlagen meestuurt. Die staan in de regeling Omgevingsrecht. Als je de aanvraag doet via het Omgevingsloket lees je direct welke bijlagen verplicht zijn. In sommige gevallen heb je geen vergunning nodig. Dan is (ver)bouwen vergunningsvrij.

Hoe lang duurt aanvraag omgevingsvergunning

De wet bepaalt de termijn die de gemeente heeft om op een aanvraag te beslissen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kent een reguliere procedure en een uitgebreide procedure. De reguliere procedure mag 8 weken duren en kan éénmaal met 6 weken worden verlengd. De uitgebreide procedure mag 6 maanden duren en kan ook éénmaal met 6 weken worden verlengd. De procedure start na het indienen van de aanvraag in het omgevingsloket.

Als je aanvraag niet volledig is, krijg je hierover informatie. Je krijgt dan de gelegenheid om de ontbrekende gegevens in te dienen. Wij geven aan binnen welke termijn je de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. De beslistermijn schuift op met de termijn die je krijgt om de aanvullende gegevens aan te leveren. Als je geen of onvoldoende gegevens aanlevert binnen de gestelde termijn, kan de gemeente besluiten om je aanvraag niet in behandeling te nemen.

Kosten

Voor een aanvraag omgevingsvergunning ben je leges verschuldigd. Een overzicht van alle leges van de gemeente Almere vind je in de Legesverordening en tarieventabel.

Bij een bouwactiviteit is de heffingsgrondslag, de door de gemeente berekende bouwkosten. De berekende bouwkosten worden dus niet bepaald op grond van de door jou op het aanvraagformulier ingevulde bouwkosten. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van, door de raad vastgesteld, standaard bouwkosten per eenheid. Deze bouwkosten per eenheid kun je terugvinden in de tabel "bouwkosten legesberekening" van bijlage 1 in de tarieventabel van de legesverordening. In de legesverordening staat informatie over de vaststelling van de bouwkosten van type bouwwerken die niet in de tabel "bouwkosten legesberekening" staan.

De legesverordening en tarieventabel worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Advies en vragen over vergunningen

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het telefoonnummer 14 036 of maak gebruik van het contactformulier. De medewerkers van het Klant Contact Centrum helpen je graag verder.

Het inloopspreekuur bij de balie op het Ondernemersplein in het Stadhuis van Almere is tijdelijk gesloten.