Direct naar paginainhoud
menu

Het gebruik maken van een omgevingsvergunning gebeurt op eigen risico. Lees hier voor meer informatie over de procedure inzage, bezwaar en beroep van de omgevingsvergunning.

Inzage, bezwaar en beroep bij een omgevingsvergunning

U kunt de lijst met vergunningaanvragen en besluiten bekijken op officiƫlebekendmakingen.nl. Wilt u de hele aanvraag inzien, bel dan 14 036 (ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur).

Reguliere procedure bezwaar maken

Als de gemeente Almere binnen acht weken een besluit heeft genomen over een aanvraag, dan valt dit onder de zogeheten reguliere procedure. Een aanvrager of belanghebbende (bijvoorbeeld een omwonende) kan bezwaar maken tegen dit besluit. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit. Hoe en wanneer u dat kunt doen staat altijd vermeld bij de gepubliceerde aanvragen en besluiten.

Uitgebreide procedure bezwaar en beroep aantekenen

Bij een aanvraag in de uitgebreide procedure (duurt 26 weken) komt er eerst een ontwerpbesluit. U kunt als aanvrager of belanghebbende (bijvoorbeeld een omwonende) een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit als het ter inzage ligt. Het ontwerpbesluit ligt zes weken ter inzage.

U kunt alleen beroep aantekenen tegen het definitieve besluit bij een uitgebreide procedure. En alleen als er eerder al een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit. De besluiten en de bijbehorende stukken liggen gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Binnen deze zes weken dient er beroep aangetekend te worden bij de rechtbank.

Zienswijze indienen

Een ieder kan binnen zes weken vanaf de eerste dag van ter inzagelegging zienswijzen over de ontwerpbeschikking en (indien aanwezig) de ontwerp verklaring van geen bedenkingen indienen bij Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere, t.a.v. de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving, postbus 200, 1300 AE Almere.

De ter inzage gelegde aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Eenvoudig een afspraak maken kan via www.almere.nl. Wilt u toch liever bellen? Dat kan op 14 036.

Aanpassen van de aanvraag door uw bezwaarschrift

Uw bezwaar kan aanleiding zijn om een vergunningaanvraag te laten aanpassen. Als dit zo is, dan informeert de gemeente u hierover schriftelijk.

Geen bezwaar

Als niemand bezwaar indient, binnen zes weken na het bekendmaken van de beslissing, dan is een vergunning onherroepelijk. De werkzaamheden kunnen dan beginnen. Hebt u ook andere vergunningen nodig? Wacht dan met de werkzaamheden totdat alle vergunningen onherroepelijk zijn. Begint u eerder, dan loopt u het risico dat u uw werkzaamheden op eigen kosten ongedaan moet maken.

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving zijn veel zaken online te regelen www.almere.nl.

Heeft u advies nodig of heeft u een vraag over een vergunning dan kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. U kunt een afspraak maken, of bel 14036 of vul het contactformulier in. We bellen u dan op de dag en het tijdstip dat u wenst. Noteer bij het maken van uw afspraak goed uw telefoonnummer en vermeld duidelijk waar uw afspraak over gaat.

U vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis.

Wat vindt u van onze website?