Direct naar paginainhoud
menu

Voortoets bestemmingsplan

De aanvraag van een omgevingsvergunning doet u bij het Omgevingsloket. Na uw aanvraag toetsen wij de plannen aan de (lokale) regels zoals bestemmingsplan, welstandseisen, bouwbesluit en bouwverordening. U heeft niet altijd een vergunning nodig. Daarom is het verstandig om eerst een vergunningscheck of voortoets te laten doen. 

Wat is een voortoets?

Via het Omgevingsloket.nl kunt u kijken of u een vergunning nodig heeft. Is het onduidelijk of uw activiteit past in het bestemmingplan, dan is het mogelijk om via een voortoets uw plannen te laten toetsen aan het geldende bestemmingsplan o.a. voor:

  • Verbouwen van een woning of op erf bij de woning
  • Verbouwen van een bedrijfspand
  • Het vestigen of uitbreiden van een bedrijf
  • Het uitoefenen van een aan huis gebonden beroep of kleinschalige bedrijfsactiviteiten aan huis

Waarom een voortoets doen?

Met een voortoets toetsen wij uw plannen aan het geldende bestemmingsplan.

Zo weet u of uw plan kans van slagen heeft. U krijgt schriftelijk bericht of het mogelijk is om de gewenste activiteiten te kunnen uitvoeren op de aangegeven locatie

Aanvragen

Controleer of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlage zijn toegevoegd. Heeft u niet alle gevraagde bijlage toegevoegd dan kan de behandeling van uw aanvraag vertraging oplopen of buiten behandeling worden gelaten.

Stuur het aanvraagformulier en bijlage naar het volgende adres:

Via email: infoverberg dit@almere.nl

Per post naar:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300AE Almere

Hoe lang duurt het

Voor het afhandelen van een voortoets hanteren wij een servicenorm van 4 weken. Is uw activiteit niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, dan kunnen wij voor u onderzoeken of voor uw plan een ontheffing mogelijk is. De afhandeltermijn zal dan langer duren.

Kosten

Voor een aanvraag omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd. Een overzicht van alle leges van de gemeente Almere vindt u in de Legesverordening en tarieventabel.

Bij een bouwactiviteit is de heffingsgrondslag, de door de gemeente berekende bouwkosten. De berekende bouwkosten worden dus niet bepaald op grond van de door u op het aanvraagformulier ingevulde bouwkosten. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van, door de raad vastgesteld, standaard bouwkosten per eenheid. Deze bouwkosten per eenheid kunt u terugvinden in de tabel "bouwkosten legesberekening" van bijlage 1 in de tarieventabel van de legesverordening. Informatie over de vaststelling vn de bouwkosten van type bouwwerken die niet in de tabel "bouwkosten legesberekening" staan, vindt u in de legesverordening.

De legesverordening en tarieventabel worden elk jaar opnieuw vastgesteld

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving zijn veel zaken online te regelen www.almere.nl.

Heeft u advies nodig of heeft u een vraag over een vergunning dan kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. U kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch via 14036 of door het contactformulier in te vullen.

U vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis.

Wat vindt u van onze website?