Direct naar paginainhoud
menu

Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, toets de gemeente uw bouwplannen aan de zogenaamde eisen van welstand. Het gaat niet alleen om het ontwerp van een gebouw, maar ook of het gebouw past in zijn omgeving. Lees hier voor meer informatie over de welstandsregels en welstandseisen.

Wat is welstand

De gebouwen om ons heen, in het bijzonder het uiterlijk daarvan, zijn van grote invloed op de kwaliteit van onze leefomgeving. Een goede kwaliteit van de omgeving voorkomt verloedering, blijft aantrekkelijk en behoudt zijn waarde. De gemeente heeft een wettelijke taak zorg te dragen voor een goede omgevingskwaliteit en gebruikt daarvoor verschillende instrumenten. Eén instrument dat specifiek bedoeld is om invloed uit te oefenen op het uiterlijk van bouwwerken is het welstandsbeleid.

De welstandsnota

Het welstandbeleid is vastgelegd in de Welstandsnota. Wanneer u een vergunning voor bouwactiviteiten aanvraagt wordt uw plan getoetst aan de criteria uit deze nota. Tenzij uw bouwplan in een welstandsvrij gebied ligt, dan gelden die criteria niet. Uw gemeente heeft er namelijk het vertrouwen in dat kwaliteit van de bebouwing bij de bewoners in goede handen is. Zij is ervan overtuigd dat daarmee het stadsbeeld van Almere levendiger en verrassender kan worden. Dit betekent niet dat er geen gemeentelijk aandacht meer is voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Bouwactiviteiten in gebieden waar het algemeen belang voor de stad groot is, bijvoorbeeld de stadscentra, langs de hoofdinfrastructuur en in het groenblauwe raamwerk, worden wel getoetst aan de criteria uit de welstandsnota. Daarnaast blijft er aandacht voor bijzondere stadsdelen, bijvoorbeeld de voormalige BouwRai-gebieden. Ook reclame is niet welstandsvrij.

Reclame

Reclame is welstandsplichtig, ook in welstandsvrije gebieden. Het risico van wildgroei bij het vrijlaten van reclame in de openbare ruimte, of op bouwwerken is groot. Beperking is noodzakelijk, om te voorkomen dat de beeldkwaliteit ondergeschikt wordt aan reclame. Het gaat dan om criteria voor alle soorten reclame uitingen. Het belangrijkste doel hiervan is om een samenhang in het geheel aan reclames te verkrijgen die het karakter en de identiteit van Almere als moderne stad ondersteunen en versterken. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid, de belevingswaarde en de vindbaarheid voor burgers, ondernemers en bezoekers.

Een reclame-uiting is praktisch altijd een vergunningplichtige activiteit, een vergunning kunt u aanvragen via het omgevingsloket.nl.

Vooroverleg

De Commissie welstand en erfgoed biedt de mogelijkheid om vrijblijvend een bouwvoornemen in vooroverleg te komen bespreken. Op deze manier kan in een vroegtijdig stadium duidelijkheid worden verschaft over de vraag of het uit te werken bouwplan zal kunnen voldoen aan redelijke eisen van welstand. Een verzoek om een afspraak kunt u indienen door een e-mail te sturen naar de secretaris van de Welstandscommissie via infoverberg dit@almere.nl

Vergadercyclus

De openbare vergadering van de commissie vindt om de twee weken op de woensdag plaats in het Stadhuis. Tijdens deze vergadering kunnen aanvragers en betrokkenen hun standpunt mondeling toelichten. Deze vergaderingen zijn ook voor publiek openbaar toegankelijk. Indien u van plan bent een vergadering bij te wonen, verzoeken wij u - vanwege de beperkte vergaderruimte - zich hiervoor aan te melden.

Agenda woensdag 20 januari 2021

Dossiernr.Datum indieningOmschrijvinglocatie
20514623 december 2020bouwen van 40 appartementen en commerciële plintMetropolestraat 15 (Terrein)
20514923 december 2020bouwen van een appartementengebouwW. Dreesweg 8 (-10)
20495816 december 2020bouwen van een wooncomplex met parkeergarage2Z3a, 2Z3b en 2Z3e (Wisselweg) (-31)
20510121 december 2020samenvoegen van winkelunitsDe Diagonaal 30 (Hoofdgebouw)
20508418 december 2020uitbreiding en herbouw bedrijfsruimteDe Steiger 4 (Hoofdgebouw)
205029         17 december 2020  Bouw van bestaande tribune inclusief overkappingMuiderzandplaats 1 (Terrein)
204915      14 december 2020bouwen van een voetgangersbrug4F4. Homeruskwartier (Terrein)
203986 9 oktober 2020bouwen van 84 appartementen4E4D-EKW19 en 20, 4E4D-EKW28 en 29, 4E4D-EKW503 en 504 (Terrein)
204908 11 december 2020 bouwen van 121 woningen4E3. Europakwartier oost (Terrein)
204919  14 december 2020  bouwen van 28 woningen4E3. Europakwartier oost (Terrein)
205051 18 december 2020plaatsen van een kunstwerk ter ere van de gevallen short stirlingBos der Onverzettelijken
20502617 december 2020 plaatsen van bloembakken, tafels en stoelen die terras afbakenenGlobeplein 12 (Terrein)

Commissie welstand en erfgoed

De toets aan de welstandscriteria wordt uitgevoerd door de Commissie welstand en erfgoed. Dit is een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en cultuurhistorie. Deze commissie is door de gemeenteraad benoemd om het uiterlijk van bouwwerken en reclame te toetsen aan de criteria uit de Welstandnota. Daarnaast adviseert de commissie gevraagd en ongevraagd aan Burgemeester en wethouders over (toekomstige) monumenten en beschermde stadsgezichten, de plaatsing ervan op de gemeentelijke monumentenlijst en vergunningsaanvragen die hierop betrekking hebben.

Samenstelling van de Commissie welstand en erfgoed

  • dhr. P.T. (Peer) Glandorff – voorzitter - architect
  • mevr. F. (Fenna) Haakma Wagenaar - stedebouwkundige/architect
  • mevr. J. (Jolijn) Falk- architect
  • dhr. A.M. (Ben) Kuipers - landschapsarchitect
  • dhr. J. (Jouke) van der Werf - erfgoed/monumenten
  • secretaris: mevr. J.S. (Jolie) Kalmijn / dhr. N.A. (Niels) ten Wolde

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving zijn veel zaken online te regelen www.almere.nl.

Heeft u advies nodig of heeft u een vraag over een vergunning dan kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. U kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch via 14036 of door het contactformulier in te vullen. 

U vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis

Wat vindt u van onze website?