Aanlegvergunning

Aanlegvergunning

Een aanlegvergunning is een omgevingsvergunning. U hebt deze vergunning nodig voor werkzaamheden ( geen bouw ) in gebieden met een speciale waarde op bijvoorbeeld landschappelijk, cultuurhistorische of archeologische gebied.

Voorbeelden van werkzaamheden: 

  • aanleggen van wegen, paden en/of parkeerplaatsen
  • sloten graven of dempen
  • bomen rooien of planten
  • grond ophogen of afgraven
  • aanleggen van nutsvoorzieningen 

 

Waarom een omgevingsvergunning aanvragen?

Met een omgevingsvergunning onderzoekt de gemeente of uw werkzaamheden passen in de geplande inrichting van het gebied ( bestemmingsplan ). Ook let de gemeente erop dat uw werk de landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde niet aantast. 

Op het omgevingsloket online kunt u een vergunning check uitvoeren, om na te gaan of een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden.