Direct naar paginainhoud
menu

Regelmatig benaderen Almeerders de gemeente met de vraag of ze mogen overnachten in gebouwen die hier niet voor zijn bestemd. Bijvoorbeeld voor een slaapfeestje op school als afsluiting van een schooljaar of een overnachting in een clubhuis voor of na een sportevenement. Voor een ‘incidenteel nachtverblijf’ in zulke gebouwen stelt de huidige regelgeving de nodige eisen. De gemeente heeft hier nu een ‘handreiking slapen in bijzonder gebouw’ voor gemaakt.

In het Bouwbesluit moet de ‘logiesfunctie’ normaal gesproken al in de vergunning staan. Maar dat betekent dat er veel zwaardere eisen aan die gebouwen gesteld moeten worden, terwijl er maar af en toe geslapen wordt. Daarom staat de gemeente incidenteel overnachten op die locaties toe zonder vergunning. U moet wel vooraf de gemeente op de hoogte stellen dat u van plan bent om er mensen te laten overnachten. Dit om de veiligheid van de logés te waarborgen. Zoals tijdige waarschuwing bij brand, veilige vluchtwegen, goede ventilatie en voldoende toiletten.

Incidenteel nachtverblijf

Een nachtverblijf is incidenteel als er maximaal vier keer per jaar voor maximaal drie aaneengesloten nachten wordt geslapen in het pand. Gebeurt dat vaker, dan moet het gebouw  voldoen aan het Bouwbesluit en wordt ook gekeken naar het bestemmingsplan. Commerciële logeerpartijen vallen niet onder de handreiking, net als het laten slapen van kinderen tot zes jaar.

Melden

Stel de gemeente Almere uiterlijk veertien dagen voor het incidentele nachtverblijf op de hoogte via brandveiligheidVTHverberg dit@almere.nl. Na de melding neemt een medewerker van Brandveiligheid met u de plannen door om na te gaan of ze voldoen aan de handreiking. Mogelijk vindt er ook nog een controle plaats.
Als de overnachting deel uitmaakt van een evenement, dan heeft u mogelijk voor dat evenement ook een vergunning nodig. Check dit onder ‘Evenementenvergunning’ .

Vraag bij twijfel altijd een vergunning aan bij de gemeente.
Let op: heeft u geen vergunning nodig, dan heeft u mogelijk nog wel toestemming nodig van uw verzekeringsmaatschappij en de eigenaar van het gebouw.

Wat vindt u van onze website?