Direct naar paginainhoud
menu

Wanneer u een demonstratie, betoging of een manifestatie wilt organiseren op een openbare plaats, dan moet u hiervan minimaal 48 uur van te voren schriftelijk melding doen bij de gemeente.

Aan deze melding kan de burgemeester voorschriften of beperkingen verbinden om ervoor te zorgen dat de activiteit ordelijk verloopt. In het uiterste geval kan de burgemeester de activiteit verbieden.

De burgemeester kan tijdens de betoging aanwijzingen of opdracht geven de manifestatie te beëindigen of uiteen te gaan. Dit indien in strijd wordt gehandeld met een voorschrift, beperking of aanwijzing en/of ter bescherming van de volksgezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Kosten

Voor het aanvragen van deze melding zijn geen kosten verbonden.

Verzenden

Controleer of u het meldingsformulier volledig heeft ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het meldingsformulier vervolgens naar het volgende adres:

Gemeente AlmereAfdeling Vergunning, Toezicht & HandhavingPostbus 2001300 AE Almere

Of via de email naar info@almere.nl

Wat vindt u van onze website?