Direct naar paginainhoud
menu

Correctieverzoek indienen

Een correctieverzoek kunt u schriftelijk indienen, dit doet u op de volgende manier:

  • U schrijft een brief waarin u uitlegt wat er gewijzigd moet worden en waarom;       
  • Uw brief is voorzien van uw handtekening;
  • U sluit een kopie van uw legitimatiebewijs bij;

Tot slot voegt u bewijsstukken bij die uw verzoek ondersteunen. Dit is belangrijk omdat de gemeente alleen op basis van officiële brondocumenten gegevens kan corrigeren in de Basisregistratie personen (BRP) 

U stuurt de brief met uw verzoek naar: 

Gemeente Almere
T.a.v. Burgerzaken –  Team BRP
Postbus 200
1300 AE Almere

Wilt u liever uw correctieverzoek persoonlijk indienen, maak dan een afspraak met afdeling Burgerzaken via telefoonnummer 14036 of maak een afspraak via onderstaande button.

Maak afspraak voor correctieverzoek

De gemeente beslist of uw gegevens daadwerkelijk fout geregistreerd staan. Wij brengen u schriftelijk op de hoogte van dit besluit.

Wat kunt u niet wijzigen

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) geeft niet de mogelijkheid om achteraf een verhuisdatum te veranderen. De datum waarop u uw adreswijziging aan ons heeft doorgegeven is bepalend. Ook al bent u feitelijk eerder of later op het adres gaan wonen.  

Nieuw identiteitsbewijs nodig na wijziging persoonsgegevens

Is een van uw persoonsgegevens gewijzigd? Bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, geboortedatum of geslacht? Dan moet u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Uw oude paspoort, ID-kaart of rijbewijs is niet meer geldig. Deze documenten moet u bij de gemeente inleveren. Het is wel mogelijk om ze geperforeerd terug te krijgen.

Wat vindt u van onze website?