Skip to content

Correctieverzoek

Online regelen

Afspraak maken 

Correctieverzoek indienen

Een correctieverzoek kunt u schriftelijk indienen, dit doet u op de volgende manier:

  • U schrijft een brief waarin u uitlegt wat er gewijzigd moet worden en waarom;       
  • Uw brief is voorzien van uw handtekening;
  • U sluit een kopie van uw legitimatiebewijs bij;

Tot slot voegt u bewijsstukken bij die uw verzoek ondersteunen. Dit is belangrijk omdat de gemeente alleen op basis van officiële brondocumenten gegevens kan corrigeren in de Basisregistratie personen (BRP) 

U stuurt de brief met uw verzoek naar: 

Gemeente Almere
T.a.v. Burgerzaken –  Team BRP
Postbus 200
1300 AE Almere

Wilt u liever uw correctieverzoek persoonlijk indienen, maak dan een afspraak met afdeling Burgerzaken via www.almere.nl of op telefoonnummer 14036. 

De gemeente beslist of uw gegevens daadwerkelijk fout geregistreerd staan. Wij brengen u schriftelijk op de hoogte van dit besluit.

Wat kan niet gewijzigd worden

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) geeft niet de mogelijkheid om achteraf een verhuisdatum te veranderen. De datum waarop u uw adreswijziging aan ons heeft doorgegeven is bepalend. Ook al bent u feitelijk eerder of later op het adres gaan wonen.  

Wat vindt u van onze website?