Direct naar paginainhoud
menu

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u binnen deze relatie een kind? Dan heeft u als partner van de biologische moeder automatisch het juridisch ouderschap over het kind. Erkenning is dan niet nodig. Ook heeft u binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap allebei automatisch het ouderlijk gezag. 

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u toch het juridisch ouderschap van het kind op u nemen. Dit heet erkenning. Elk kind dat binnen uw relatie wordt geboren, moet apart erkend worden. We leggen het ouderschap vast in de Basisregistratie Personen (BRP) en de geboorteakte. U kunt hiervoor bij Burgerzaken in het stadhuis terecht. Maak hiervoor een afspraak.

Direct een afspraak maken

Concreet betekent erkenning dat:

 • u een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind krijgt;
 • het kind erfrecht krijgt;
 • het kind bij de erkenning uw achternaam kan krijgen.

Wanneer erkennen?

U kunt het kind op verschillende momenten erkennen:

 • voor de geboorte (erkenning ongeboren vrucht);
 • tegelijk met de geboorteaangifte;
 • op een later moment (hier is geen termijn aan verbonden. Het is ook mogelijk dat een kind op meerderjarige leeftijd door de vader of duo-ouder wordt erkend. De erkenning geldt vanaf de datum van erkenning en werkt dus niet terug tot de geboorte).

Meenemen*

Neem bij de erkenning het volgende mee:

 • de erkenner dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen (ID, paspoort, verblijfsdocument of rijbewijs);
 • als het kind jonger is dan 16 jaar, is er toestemming nodig van de biologische moeder;
 • bij erkenning van het eerste kind uit de relatie moet de biologische moeder persoonlijk aanwezig zijn en een geldig identiteitsbewijs meebrengen. Bij erkenning van volgende kinderen uit dezelfde relatie is schriftelijke toestemming (origineel, geen kopie) en een geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder voldoende;
 • als het kind 12 jaar of ouder is, moet het kind ook zelf aanwezig zijn met een geldig identiteitsbewijs en toestemming geven.

*Mogelijk zijn er aanvullende documenten vereist wanneer u niet in Nederland ingeschreven (woonachtig) bent. Voor meer informatie over eventuele aanvullende documenten kunt u contact opnemen met burgerzaken via 14 036.

Naamskeuze

Bij de erkenning van het eerste kind kan de achternaam van het kind worden gekozen. De naam die u kiest, geldt ook voor de eventuele volgende kinderen uit dezelfde relatie. Als u kiest voor de achternaam van de man of duo-moeder, moeten zowel de biologische moeder als de vader of duo-moeder persoonlijk langskomen bij Burgerzaken in het stadhuis. Maakt u bij de erkenning van het eerste kind geen naamkeuze? Dan krijgen de kinderen uit deze relatie automatisch de achternaam van de biologische moeder. Als de erkenning na de geboorte plaatsvindt (minder- en meerderjarige kinderen) behoudt het kind de achternaam die het al heeft, tenzij men er voor kiest deze aan te passen. Meer informatie over het kiezen van een achternaam vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Gezag

Door de erkenning heeft u als vader of duo-moeder nog geen gezag, dat wil zeggen dat u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind bent. Daarvoor moet u het ouderlijk gezag bij de rechtbank aanvragen. Heeft u het kind erkend en bent u vervolgens getrouwd/een geregistreerd partnerschap aangegaan met de biologische moeder? Dan heeft u daardoor allebei het ouderlijk gezag. U hoeft hiervoor niet meer naar de rechtbank. 

Kosten

Het erkennen van een kind is gratis.

Veelgestelde vragen erkenning kind

Kan ik een kind erkennen als ik geen Nederlandse Nationaliteit heb?

Ja, dat kan. U heeft dan uw geboorteakte en verklaring burgerlijke staat nodig, om een verzoek tot erkenning te kunnen doen.

Wat gebeurt er met de achternaam van het kind bij erkenning ná de geboorte (minder- en meerderjarige kinderen)?

 

Na de erkenning van het kind, minder- en meerderjarig, behoudt het kind de achternaam die het al heeft. Tenzij men er voor kiest deze aan te passen. Meer informatie over het kiezen van een achternaam vindt u op de website van de Rijksoverheid

Ik ben vader geworden, maar ben niet getrouwd en heb geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind. Wat moet ik doen?

Als u een kind heeft gekregen, maar niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind, kunt u het kind erkennen. Door de erkenning wordt u de wettelijke vader van het kind. 

Waar kan ik mijn kind erkennen?

U kunt uw kind bij elke ambtenaar van de Burgerlijke Stand in iedere gemeente in Nederland erkennen. Het maakt niet uit, uit welke gemeente de ouders komen.

Wat gebeurt er na de erkenning met het paspoort dat het kind al heeft?

Als het kind na de geboorte erkend wordt en al een paspoort heeft, vervalt het paspoort als het kind door de erkenning een andere achternaam krijgt. U moet in dat geval een nieuw paspoort aanvragen. Als het kind na de erkenning dezelfde achternaam houdt, blijft het paspoort geldig. 

Kan ik mijn kind ook op een later tijdstip erkennen?

Ja, dat kan. Als u uw kind op een later tijdstip erkent, voegen wij een latere vermelding aan de geboorteakte van het kind toe waarop u als erkenner vermeld wordt. De geboorteakte bestaat dan uit twee bladen. Op blad 2 staat de erkenner. Ook wordt de erkenning verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). De erkenning is geldig vanaf de erkenningsdatum en dus niet met terugwerkende kracht.

Mijn echtgenoot is niet de vader van mijn kind, wat kan ik doen?

Als de moeder van een kind getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, wordt haar echtgenoot of partner automatisch de vader van het kind. Als de echtgenoot of geregistreerde partner overlijdt en het kind wordt binnen 306 dagen daarna geboren, is hij ook de wettelijke vader. Zelfs als de moeder in de tussentijd is hertrouwd of een nieuw geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Het is mogelijk om het vaderschap te ontkennen. Bijvoorbeeld omdat de echtgenoot of geregistreerde partner niet de biologische vader van het kind is. In de meeste gevallen moet u naar de rechtbank voor ontkenning van het vaderschap. U heeft dan een advocaat nodig.

Wie kan de ontkenning van het vaderschap regelen en wanneer?

De moeder, de vader, het kind zelf of afstammelingen van het kind kunnen via een advocaat ontkenning van het vaderschap aanvragen bij de rechtbank:

 • De moeder kan het verzoek tot een jaar na de geboorte van het kind indienen;
 • De vader kan het verzoek tot een jaar nadat hij te weten is gekomen dat hij niet de biologische vader van het kind is indienen;
 • Het kind kan het verzoek tot drie jaar nadat het te weten kwam dat de man niet zijn of haar biologische vader is indienen;
 • Een kind dat jonger dan 18 jaar was toen het te weten kwam dat de man niet zijn of haar biologische vader is, kan het verzoek tot die jaar na zijn of haar achttiende verjaardag indienen.

Er is één geval waarin u niet naar de rechtbank hoeft voor de ontkenning van het vaderschap. Dit is wanneer de vader is overleden en het kind binnen 306 dagen na het overlijden wordt geboren. In dit geval kan alleen de moeder ontkenning van het vaderschap aanvragen bij de gemeente.

Wanneer kan het vaderschap niet ontkend worden?

De moeder en vader kunnen het vaderschap niet ontkennen als de man voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap wist van de zwangerschap of de man akkoord gegaan is met de daad waardoor het kind verwekt is.

Kan ik een kind erkennen dat niet de Nederlandse nationaliteit heeft?

Ja, dat kan. De erkenning kan gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind. 

Als u het kind erkent voor het zeven jaar is, krijgt het automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Als u het kind erkent als het zeven jaar of ouder is, moet u binnen een jaar bewijzen dat u de biologische vader bent. Dit bewijs levert u met een DNA-onderzoek.

Heeft u geen DNA-bewijs en wilt u dat het kind toch de Nederlandse nationaliteit krijgt? Dan kunt u het kind opgeven voor de optieprocedure. U moet het kind dan minimaal drie jaar hebben opgevoed.

Ik woon in het buitenland en moeder en kind wonen in Nederland.

Als u in het buitenland woont en het kind heeft de achternaam van de moeder, maar u wilt wel het kind erkennen, dan doet u dat in het land waar u woont. De moeder moet dan de erkenningsakte aanleveren voorzien van eventuele gevraagde documenten.

Als u in Nederland op bezoek bent, kunt u ook langskomen op het stadhuis, aan de balie Burgerzaken. De moeder moet dan ook aanwezig zijn. Het kind heeft dan de achternaam van de moeder.

Als het kind uw achternaam krijgt, moet zowel u als de moeder persoonlijk langskomen om toestemming te geven. Neem naast uw paspoort ook uw geboorteakte mee en een verklaring van de burgerlijke staat. 

Hoe kan ik een kind erkennen als de moeder en kind in het buitenland wonen?

Als partner kun je zowel persoonlijk als schriftelijk de erkenning aanvragen. De moeder en het kind hoeven dan niet aanwezig te zijn. Het kind heeft dan de achternaam van de moeder. Wilt u dat het kind uw achternaam krijgt, dan moeten zowel de moeder als u aanwezig zijn bij de aanvraag. Het kan ook aangevraagd worden met een door de notaris opgestelde authentieke volmacht.

Is het kind ouder dan 12 jaar, dan moet het kind aanwezig zijn bij de aanvraag om toestemming te geven. Of het kan aangevraagd worden met een door de notaris opgestelde authentieke volmacht.

Is het kind ouder dan 16 jaar, dan moet het kind aanwezig zijn bij de aanvraag om toestemming te geven, samen met u als erkenner.

 

Waar kan ik een kind erkennen dat in het buitenland wordt geboren?

U kunt uw kind laten erkennen in het buitenland. Informeer bij de lokale autoriteiten of zij een akte van erkenning kunnen opmaken. Bijvoorbeeld bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van dat land. 

Als u in Nederland woont, kunt u het kind ook in Nederland erkennen. Hiervoor gaat u naar de gemeente. Dat kan ook als u in het buitenland woont, maar wel de Nederlandse nationaliteit heeft. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit doet u met een schriftelijke volmacht die een notaris heeft opgemaakt. Informeer bij notaris of de gemeente naar de werkwijze.

Wie staat er op de geboorteakte als de vader het kind niet erkend heeft?

Als u niet getrouwd bent en er heeft voor de geboorte geen erkenning van de ongeboren vrucht plaatsgevonden, dan is er bij de geboorte geen wettelijke vader. Op de geboorteakte wordt dan geen naam van de vader vermeld. 

Erkent u het kind voor de geboorte? Dan heeft het kind op het moment van de geboorte wel een wettelijke vader. Op de geboorteakte wordt de naam van de vader vermeld.

Wat vindt u van onze website?