Direct naar paginainhoud
menu

Nederlandse nationaliteit aanvragen

Wilt u Nederlander worden? Er zijn twee mogelijkheden om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen: 

 • door naturalisatie;
 • door optie. 

De verschillen tussen naturalisatie en optie zijn onder andere:

  Naturalisatie Optie
     
Inburgering verplicht, tenzij ontheffing of vrijstelling niet verplicht
Wordt behandeld door de Immigratie- & naturalisatiedienst (IND) de gemeente
Beslissing door de koning de burgemeester
Duur van verzoek maximaal 12 maanden maximaal 26 weken

Stappen in het proces

Informatiegesprek (1e afspraak)

U maakt eerst een afspraak voor een informatiegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over het proces om Nederlander te worden en kijken we of u aan de voorwaarden voldoet. U neemt mee naar het intakegesprek:

 • Een geldig paspoort (of een geldig identiteitsbewijs van een EU/EER land)

Als u dit in uw bezit heeft, neemt u ook mee:

 • Een geldig verblijfsdocument
 • Uw geboorteakte
 • Uw inburgeringsdiploma, andere diploma's of vrijstellings- of ontheffingsbrief
 • Uw rapporten van eerste en nader gehoor van de IND

Klik op onderstaande button voor het maken van een afspraak voor een informatiegesprek. Vul bij Thema Naturalisatie in.

Vervolggesprek voor de Aanvraag (2e afspraak)

Als tijdens het informatiegesprek blijkt dat u de Nederlandse nationaliteit kunt aanvragen, maken wij een vervolgafspraak met u om de aanvraag in te dienen.

Er zijn kosten verbonden aan de naturalisatie- of optieprocedure. U betaalt dit bij het vervolggesprek. Zonder betaling wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Ceremonie

De koning beslist op uw aanvraag op advies van de IND. De IND informeert u schriftelijk over het advies. Krijgt u een positief advies, dan is de laatste stap in het proces de naturalisatieceremonie. Tijdens deze ceremonie wordt u Nederlander. Na ontvangst van de brief van de IND kan het nog twaalf weken duren voordat u een uitnodiging voor de ceremonie ontvangt.

Bij een optie-procedure beslist de burgemeester op uw aanvraag. Als alles akkoord is ontvangt u binnen 13 weken een uitnodiging voor de ceremonie. Een enkele keer hebben wij meer tijd nodig voor een beslissing, dan ontvangt u hiervan binnen 13 weken bericht.

Naturalisatieaanvraag als u een verblijfsvergunning regulier heeft of EU/EER-onderdaan bent
Aanvraag Kosten
Aanvraag voor één persoon € 901,00
Gezamenlijke aanvraag twee partners € 1.150,00
Aanvraag voor meenaturaliserend kind (t/m 18 jaar) € 133,00
Afleggen Optieverklaring
Aanvraag Kosten
Aanvraag voor 1 persoon € 191,00
Gezamenlijke aanvraag 2 partners € 326,00
aanvraag voor mee-opterend kind € 21,00
Naturalisatieaanvraag als u staatloos bent of een verblijfsvergunning asiel heeft
Aanvraag Kosten
Aanvraag voor 1 persoon € 670,00
Gezamenlijke aanvraag 2 partners € 920,00
Aanvraag voor mee-naturaliserend kind (tot 18 jaar) € 133,00

Veelgestelde vragen Nederlandse nationaliteit aanvragen

Kan een kind met een andere nationaliteit meenaturaliseren met een ouder?

Ja, het is mogelijk dat het kind met een andere nationaliteit meenaturaliseert met een ouder. Maak een afspraak voor informatie over de voorwaarden bij burgerzaken.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de optieprocedure?

U kunt voor de optieprocedure in aanmerking komen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. De voorwaarden zijn onder andere: 
 • U bent meerderjarig; 
 • U heeft een verblijfsvergunning.
Uitzonderingen op de bovenstaande voorwaarden zijn mogelijk, er gelden dan extra voorwaarden in de rest van het proces. Uitzonderingsgevallen zijn: 
 • U bent het kind van immigranten;
 • U heeft geen nationaliteit, maar woont hier al drie jaar (u bent dan staatloos);
 • Bij langdurig verblijf: U woont hier vanaf uw vierde jaar, of u heeft de AOW-leeftijd bereikt en u woont hier 15 jaar;
 • U bent oud-Nederlander;
 • U bent minstens drie jaar getrouwd met een Nederlander en woont hier 15 jaar. 
Voldoet u aan geen van de voorwaarden voor optie, dan kunt u wellicht via naturalisatie Nederlander worden. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor de naturalisatieprocedure?

Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de voorwaarden. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst vindt u meer informatie over Nederlander worden. 

Uit hoeveel delen bestaat de naturalisatietoets?

De naturalisatietoets bestaat uit twee delen: 
 • Deel 1 test de kennis van de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse staatsinrichting;
 • Deel 2 test het taalniveau op vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken.
U moet eerst slagen voor deel 1 voordat u deel 2 mag doen.

Kan ik de kosten voor naturalisatie of optie betalen in het stadhuis?

Ja, u betaalt de kosten voor naturalisatie of optie bij Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak. Kies voor de optie 'informatie over naturalisatie'.

Ik ben genaturaliseerd. Wanneer kan ik mijn Nederlandse paspoort aanvragen?

U kunt uw Nederlandse paspoort tien dagen na de naturalisatieceremonie aanvragen. Op het moment dat de naturalisatie heeft plaatsgevonden, moet dat nog verwerkt worden in de BRP (Basisregistratie personen), daarom is het niet mogelijk om het eerder aan te vragen.  

Wat gebeurt er met de achternaam van een minderjarige als de vader een naamswijziging krijgt Koninklijk Besluit?

Als de naam van een vreemdeling die Nederlander wordt in het naturalisatie KB wordt gewijzigd of vastgesteld, kan deze wijziging of vaststelling ook gevolgen hebben voor de kinderen. Kinderen (ook Nederlandse) delen in de naamswijziging of -vaststelling van een ouder als zij de naam van die ouder hebben, minderjarig zijn én onder het gezag van die ouder staan.  Het moet wel gaan om wijziging of vaststelling van de naam van de juridische ouder, dus niet van een partner van de ouder of een andere gezagsdrager.
Wat vindt u van onze website?