Nederlandse nationaliteit aanvragen

Wil je de Nederlandse nationaliteit aanvragen? Je maakt dan eerst een afspraak voor een informatiegesprek, dat kan telefonisch via nummer 14 036. Een informatiegesprek is alleen mogelijk als je alle nodige documenten in bezit hebt. De wachttijd voor een informatiegesprek kan momenteel oplopen tot zes maanden. 

Momenteel kan het langer duren voordat de Nederlandse nationaliteit bij je gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) is verwerkt.  Meer informatie over naturalisatie.

Informatiegesprek Nederlandse nationaliteit

Alleen als je alle nodige documenten hebt kan je een afspraak maken. Op de website van de IND staat welke documenten je nodig hebt. Lees deze informatie eerst goed door vóórdat je een afspraak maakt. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 14 036.  Tijdens je afspraak bekijken we de documenten. We kunnen dan pas bepalen of je een aanvraag kan doen. Heb je niet alle documenten bij je? Dan maken we direct een nieuwe afspraak voor je. In sommige gevallen kan er tijdens een informatiegesprek meteen een aanvraag worden gedaan. Je betaalt dan ook meteen voor de aanvraag. Kijk voor meer informatie bij de tarieven

Afspraak maken

Meenemen naar de jouw afspraak 

 • je geldige paspoort(en); 
 • je geldige identiteitskaart(en).

Voor je aanvraag neem je ook mee: 

 • je geldige verblijfsdocument; 
 • heb je een verblijfsvergunning asiel? Neem dan ook een verlopen paspoort mee (als je die hebt); 
 • je reisdocument voor vreemdelingen of vluchtelingen, ook als deze al verlopen is (als je die hebt); 
 • je originele geboorteakte; 
  Is jouw geboorteakte al geregistreerd bij de gemeente, dan hoeft dit niet meer. Twijfel je en heb je een akte thuis? Neem deze dan voor de zekerheid mee. Je hoeft geen geboorteakte in te leveren als je een verblijfsvergunning asiel bepaalde of onbepaalde tijd hebt. Soms moet je de akte laten vertalen en/of legaliseren. Meer informatie hierover vind je op de website van Nederland wereldwijd
 • je diploma’s met cijferlijsten;
  Dit kan een inburgeringsdiploma zijn, maar ook een ander diploma. Heb je vrijstelling of ontheffing van de inburgeringsplicht? Neem dan de brief van DUO of de gemeente mee, waarin staat dat je geen inburgeringsexamen (meer) hoeft te doen. 
 • je rapporten van eerste en nader gehoor van de IND (als je deze hebt afgelegd bij de IND).

Optie of naturalisatie

Je kunt Nederlander worden door optie of naturalisatie. De belangrijkste verschillen zijn: 

 • Bij optie is inburgering niet verplicht. De gemeente behandelt de aanvraag. De burgemeester neemt de beslissing op je aanvraag. Je aanvraag wordt binnen 26 weken behandeld.  
 • Bij naturalisatie is inburgering verplicht, tenzij je ontheffing of vrijstelling hebt. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt je aanvraag. De koning neemt de beslissing op de aanvraag. Je aanvraag wordt binnen 12 maanden behandeld. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over optie of naturalisatie.

Geplastificeerde documenten

Wij nemen geen documenten aan die geplastificeerd zijn. Wij kunnen dan niet controleren of de documenten officieel zijn.

Expats

Geplastificeerde documenten van expats worden ter controle naar de IND gestuurd. Het kan zes á acht weken duren voordat je het document weer terugkrijgt. Pas als de documenten door de IND zijn goedgekeurd kunnen wij je aanvraag in behandeling nemen.

Afstand doen van je nationaliteit

Als je Nederlander wordt, verlies je de nationaliteit die je nu hebt. Soms moet je zelf afstand doen, maar het kan ook automatisch gaan. Er zijn ook situaties waarbij je wel je nationaliteit mag behouden. Op de website van de IND staan de regels uitgelegd. Je kunt hier ook per land zoeken naar de voorwaarden die bij jouw nationaliteit horen.

Ceremonie

De verklaring van verbondenheid is schriftelijk vanwege de huidige coronamaatregelen. Je krijgt een formulier thuisgestuurd met de vraag deze in te vullen, jouw handtekening op het formulier te zetten en terug te sturen.
Als de gemeente de ingevulde en ondertekende verklaring van verbondenheid van je hebt gekregen, krijg je het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging per aangetekende brief opgestuurd. Op dat moment ben je Nederlander.

Deze bijzondere procedure geldt alleen zolang de landelijke beperkende maatregelen vanwege het coronavirus duren.

Veelgestelde vragen Nederlandse nationaliteit aanvragen

Kan een kind met een andere nationaliteit meenaturaliseren met een ouder?

Ja, het is mogelijk dat het kind met een andere nationaliteit meenaturaliseert met een ouder. Maak een afspraak voor informatie over de voorwaarden bij burgerzaken.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de optieprocedure?

Je kunt voor de optieprocedure in aanmerking komen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De voorwaarden zijn onder andere: 

 • Je bent meerderjarig; 
 • Je hebt een verblijfsvergunning.

Uitzonderingen op de bovenstaande voorwaarden zijn mogelijk, er gelden dan extra voorwaarden in de rest van het proces. Uitzonderingsgevallen zijn: 

 • Je bent het kind van immigranten;
 • Je hebt geen nationaliteit, maar woont hier al drie jaar (je bent dan staatloos);
 • Bij langdurig verblijf: Je woont hier vanaf jouw vierde jaar, of je hebt de AOW-leeftijd bereikt en je woont hier 15 jaar;
 • Je bent oud-Nederlander;
 • Je bent minstens drie jaar getrouwd met een Nederlander en woont hier 15 jaar. 

Voldoe je aan geen van de voorwaarden voor optie, dan kun je wellicht via naturalisatie Nederlander worden.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de naturalisatieprocedure?

Op de website van de Rijksoverheid vind je informatie over de voorwaarden. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst vind je meer informatie over Nederlander worden. 

Uit hoeveel delen bestaat de naturalisatietoets?

De naturalisatietoets bestaat uit twee delen: 

 • Deel 1 test de kennis van de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse staatsinrichting;
 • Deel 2 test het taalniveau op vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken.

Je moet eerst slagen voor deel 1 voordat je deel 2 mag doen.

Kan ik de kosten voor naturalisatie of optie betalen in het stadhuis?

Ja, je betaalt de kosten voor naturalisatie of optie bij Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak. Kies voor de optie 'informatie over naturalisatie'.

Ik ben genaturaliseerd. Wanneer kan ik mijn Nederlandse paspoort aanvragen?

Je kunt jouw Nederlandse paspoort tien dagen na de naturalisatieceremonie aanvragen. Op het moment dat de naturalisatie heeft plaatsgevonden, moet dat nog verwerkt worden in de BRP (Basisregistratie personen), daarom is het niet mogelijk om het eerder aan te vragen.  

Wat gebeurt er met de achternaam van een minderjarige als de vader een naamswijziging krijgt Koninklijk Besluit?

Als de naam van een vreemdeling die Nederlander wordt in het naturalisatie KB wordt gewijzigd of vastgesteld, kan deze wijziging of vaststelling ook gevolgen hebben voor de kinderen.

Kinderen (ook Nederlandse) delen in de naamswijziging of -vaststelling van een ouder als zij de naam van die ouder hebben, minderjarig zijn én onder het gezag van die ouder staan. 

Het moet wel gaan om wijziging of vaststelling van de naam van de juridische ouder, dus niet van een partner van de ouder of een andere gezagsdrager.