Direct naar paginainhoud
menu

Coronamaatregelen

Vanwege de coronacrisis gaan de naturalisatieceremonies niet door. De verklaring is nu schriftelijk. Lees meer hierover bij Ceremonie. Momenteel kun je geen afspraak maken voor een informatiegesprek. Bij versoepeling van de coronamaatregelen vanuit de Rijksoverheid zullen wij meer informatie hierover kunnen geven. Vanwege de omstandigheden kan het langer duren voor jouw Nederlandse nationaliteit in de Basisregistratie Personen (BRP) is verwerkt.

Er kunnen voor naturalisatie en optie voorlopig geen afspraken of terugbel notities worden gemaakt. Dit geldt voor informatieafspraken en aanvragen.

Informatiegesprek Nederlandse nationaliteit

Momenteel kun je geen afspraak maken voor een informatiegesprek. Tijdens het informatiegesprek hoor je welke documenten je nodig hebt om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. Aan het einde van het gesprek maken we een vervolgafspraak voor jouw aanvraag. Bij de aanvraag lever je de nodige documenten in.

Er zijn kosten verbonden aan jouw aanvraag. Kijk voor meer informatie bij tarieven.

Meenemen naar jouw afspraak

 • jouw geldige paspoort of een geldige identiteitskaart van een EU/EER land;
 • heb je een verblijfsvergunning asiel? Neem dan alleen een paspoort mee. Ook als jouw paspoort verlopen is neem je deze mee;
 • een geldig verblijfsdocument;
 • jouw geboorteakte (als deze heeft);
 • jouw inburgeringsdiploma, andere diploma's of vrijstellings- of ontheffingsbrief (als van toepassing);
 • jouw rapporten van eerste en nader gehoor van de IND (als je deze hebt afgelegd bij de IND).

Optie of naturalisatie

Je kunt Nederlander worden door optie of naturalisatie. De belangrijkste verschillen zijn:

Bij optie is inburgering niet verplicht. De gemeente behandelt jouw aanvraag. De burgemeester neemt de beslissing op jouw aanvraag. Jouw aanvraag wordt binnen 26 weken behandeld. 
Bij naturalisatie is inburgering verplicht, tenzij je een ontheffing of vrijstelling hebt. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt jouw aanvraag. De koning neemt de beslissing op jouw aanvraag. Jouw aanvraag wordt binnen 12 maanden behandeld.

Kijk voor meer informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over optie of naturalisatie.

Ceremonie

De verklaring van verbondenheid is schriftelijk vanwege de huidige coronamaatregelen. Je krijgt een formulier thuisgestuurd met de vraag deze in te vullen, jouw handtekening op het formulier te zetten en terug te sturen.
Als de gemeente de ingevulde en ondertekende verklaring van verbondenheid van je hebt gekregen, krijg je het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging per aangetekende brief opgestuurd. Op dat moment ben je Nederlander.

Deze bijzondere procedure geldt alleen zolang de landelijke beperkende maatregelen vanwege het coronavirus duren.

Veelgestelde vragen Nederlandse nationaliteit aanvragen

Kan een kind met een andere nationaliteit meenaturaliseren met een ouder?

Ja, het is mogelijk dat het kind met een andere nationaliteit meenaturaliseert met een ouder. Maak een afspraak voor informatie over de voorwaarden bij burgerzaken.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de optieprocedure?

Je kunt voor de optieprocedure in aanmerking komen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De voorwaarden zijn onder andere: 

 • Je bent meerderjarig; 
 • Je hebt een verblijfsvergunning.

Uitzonderingen op de bovenstaande voorwaarden zijn mogelijk, er gelden dan extra voorwaarden in de rest van het proces. Uitzonderingsgevallen zijn: 

 • Je bent het kind van immigranten;
 • Je hebt geen nationaliteit, maar woont hier al drie jaar (je bent dan staatloos);
 • Bij langdurig verblijf: Je woont hier vanaf jouw vierde jaar, of je hebt de AOW-leeftijd bereikt en je woont hier 15 jaar;
 • Je bent oud-Nederlander;
 • Je bent minstens drie jaar getrouwd met een Nederlander en woont hier 15 jaar. 

Voldoe je aan geen van de voorwaarden voor optie, dan kun je wellicht via naturalisatie Nederlander worden.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de naturalisatieprocedure?

Op de website van de Rijksoverheid vind je informatie over de voorwaarden. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst vind je meer informatie over Nederlander worden. 

Uit hoeveel delen bestaat de naturalisatietoets?

De naturalisatietoets bestaat uit twee delen: 

 • Deel 1 test de kennis van de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse staatsinrichting;
 • Deel 2 test het taalniveau op vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken.

Je moet eerst slagen voor deel 1 voordat je deel 2 mag doen.

Kan ik de kosten voor naturalisatie of optie betalen in het stadhuis?

Ja, je betaalt de kosten voor naturalisatie of optie bij Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak. Kies voor de optie 'informatie over naturalisatie'.

Ik ben genaturaliseerd. Wanneer kan ik mijn Nederlandse paspoort aanvragen?

Je kunt jouw Nederlandse paspoort tien dagenna de naturalisatieceremonie aanvragen. Op het moment dat de naturalisatie heeft plaatsgevonden, moet dat nog verwerkt worden in de BRP (Basisregistratie personen), daarom is het niet mogelijk om het eerder aan te vragen.  

Wat gebeurt er met de achternaam van een minderjarige als de vader een naamswijziging krijgt Koninklijk Besluit?

Als de naam van een vreemdeling die Nederlander wordt in het naturalisatie KB wordt gewijzigd of vastgesteld, kan deze wijziging of vaststelling ook gevolgen hebben voor de kinderen.

Kinderen (ook Nederlandse) delen in de naamswijziging of -vaststelling van een ouder als zij de naam van die ouder hebben, minderjarig zijn én onder het gezag van die ouder staan. 

Het moet wel gaan om wijziging of vaststelling van de naam van de juridische ouder, dus niet van een partner van de ouder of een andere gezagsdrager.

Wat vindt u van onze website?