Direct naar paginainhoud
menu

Nederlandse nationaliteit aanvragen

Wilt u Nederlander worden? Er zijn twee mogelijkheden om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen: 

  • door naturalisatie;
  • door optie. 

De verschillen tussen naturalisatie en optie zijn onder andere:

  Naturalisatie Optie
     
Inburgering verplicht, tenzij ontheffing of vrijstelling niet verplicht
Wordt behandeld door de Immigratie- & naturalisatiedienst (IND) de gemeente
Beslissing door de koning de burgemeester
Duur van verzoek maximaal 12 maanden maximaal 26 weken

Stappen in het proces

Informatiegesprek (1e afspraak)

U maakt eerst een afspraak voor een informatiegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over het proces om Nederlander te worden en kijken we of u aan de voorwaarden voldoet. U neemt mee naar het intakegesprek:

  • Een geldig paspoort (of een geldig identiteitsbewijs van een EU/EER land)

Als u dit in uw bezit heeft, neemt u ook mee:

  • Een geldig verblijfsdocument
  • Uw geboorteakte
  • Uw inburgeringsdiploma, andere diploma's of vrijstellings- of ontheffingsbrief
  • Uw rapporten van eerste en nader gehoor van de IND

Klik op onderstaande button voor het maken van een afspraak voor een informatiegesprek. Vul bij Thema Naturalisatie in.

Vervolggesprek voor de Aanvraag (2e afspraak)

Als tijdens het informatiegesprek blijkt dat u de Nederlandse nationaliteit kunt aanvragen, maken wij een vervolgafspraak met u om de aanvraag in te dienen.

Er zijn kosten verbonden aan de naturalisatie- of optieprocedure. U betaalt dit bij het vervolggesprek. Zonder betaling wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Ceremonie

De koning beslist op uw aanvraag op advies van de IND. De IND informeert u schriftelijk over het advies. Krijgt u een positief advies, dan is de laatste stap in het proces de naturalisatieceremonie. Tijdens deze ceremonie wordt u Nederlander. Na ontvangst van de brief van de IND kan het nog twaalf weken duren voordat u een uitnodiging voor de ceremonie ontvangt.

Bij een optie-procedure beslist de burgemeester op uw aanvraag. Als alles akkoord is ontvangt u binnen 13 weken een uitnodiging voor de ceremonie. Een enkele keer hebben wij meer tijd nodig voor een beslissing, dan ontvangt u hiervan binnen 13 weken bericht.

Naturalisatieaanvraag als u een verblijfsvergunning regulier heeft of EU/EER-onderdaan bent
Aanvraag Kosten
Aanvraag voor één persoon € 901,00
Gezamenlijke aanvraag twee partners € 1.150,00
Aanvraag voor meenaturaliserend kind (t/m 18 jaar) € 133,00
Afleggen Optieverklaring
Aanvraag Kosten
Aanvraag voor 1 persoon € 191,00
Gezamenlijke aanvraag 2 partners € 326,00
aanvraag voor mee-opterend kind € 21,00
Naturalisatieaanvraag als u staatloos bent of een verblijfsvergunning asiel heeft
Aanvraag Kosten
Aanvraag voor 1 persoon € 670,00
Gezamenlijke aanvraag 2 partners € 920,00
Aanvraag voor mee-naturaliserend kind (tot 18 jaar) € 133,00
Wat vindt u van onze website?