Skip to content

Nederlandse nationaliteit aanvragen

Wilt u Nederlander worden? Er zijn twee mogelijkheden om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen: 

 • door naturalisatie;
 • door optie. 

De verschillen tussen naturalisatie en optie zijn:

 • bij naturalisatie overlegt u het inburgeringsdiploma of een vergelijkbaar diploma, bij optie is dit niet nodig;
 • naturalisatie wordt behandeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), optie wordt behandeld de gemeente;
 • bij naturalisatie beslist de Koning; bij optie beslist de burgemeester;
 • bij naturalisatie doet u afstand van uw oorspronkelijke nationaliteit, bij optie hoeft dat in principe niet;
 • de behandeling van een verzoek tot naturalisatie duurt zes tot twaalf maanden, de behandeling van een verzoek tot optie duurt maximaal 13 weken;
 • de kosten voor naturalisatie zijn hoger dan voor optie. 

Termijn

U kunt de aanvraag indienen door eerst een afspraak te maken. Klik op onderstaande button en vul bij Thema Naturalisatie in. Kies vervolgens voor de optie Informatiegesprek Naturalisatie/Optie aanvragen

De behandeling van een verzoek tot naturalisatie door de IND duurt zes tot twaalf maanden. De behandeling van een verzoek tot optie door de gemeente duurt maximaal dertien weken.

De laatste stap in het proces is de naturalisatieceremonie. Tijdens deze ceremonie wordt u Nederlander. U wordt hiervoor uitgenodigd.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan de naturalisatie of optieprocedure. De kosten voor het verzoek tot naturalisatie of optie betaalt u op het moment van de daadwerkelijke aanvraag. Zonder deze betaling wordt uw verzoek niet in behandeling genomen.

Tarieven naturalisatieaanvraag via normale procedure
Aanvraag Kosten
Aanvraag voor één persoon € 881,00
Gezamenlijke aanvraag twee partners € 1.124,00
Aanvraag voor meenaturaliserend kind (t/m 18 jaar) € 130,00
Naturalisatie via optieverklaring
Aanvraag Kosten
Aanvraag voor 1 persoon € 187,00
Gezamenlijke aanvraag 2 partners € 319,00
aanvraag voor mee-opterend kind € 21,00
Tarieven naturalisatieaanvraag via normale procedure, als u staatloos bent of een verblijfsvergunning asiel heeft
Aanvraag Kosten
Aanvraag voor 1 persoon € 655,00
Gezamenlijke aanvraag 2 partners € 899,00

Meer informatie

Wilt u meer informatie over naturalisatie of optie? Maak dan een afspraak bij Burgerzaken. Kies voor de optie ‘Informatie over naturalisatie’. Neem een geldig identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Let op: als u deze afspraak maakt, krijgt u meer informatie over naturalisatie of optie. Naturaliseren of opteren vindt niet tijdens deze afspraak plaats.

Veelgestelde vragen Nederlandse nationaliteit aanvragen
Kan een kind met een andere nationaliteit meenaturaliseren met een ouder?

Ja, het is mogelijk dat het kind met een andere nationaliteit meenaturaliseert met een ouder. Maak een afspraak voor informatie over de voorwaarden bij burgerzaken.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de optieprocedure?

U kunt voor de optieprocedure in aanmerking komen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. De voorwaarden zijn onder andere: 

 • U bent meerderjarig; 
 • U heeft een verblijfsvergunning.

Uitzonderingen op de bovenstaande voorwaarden zijn mogelijk, er gelden dan extra voorwaarden in de rest van het proces. Uitzonderingsgevallen zijn: 

 • U bent het kind van immigranten;
 • U heeft geen nationaliteit, maar woont hier al drie jaar (u bent dan staatloos);
 • Bij langdurig verblijf: U woont hier vanaf uw vierde jaar, of u heeft de AOW-leeftijd bereikt en u woont hier 15 jaar;
 • U bent oud-Nederlander;
 • U bent minstens drie jaar getrouwd met een Nederlander en woont hier 15 jaar. 

Voldoet u aan geen van de voorwaarden voor optie, dan kunt u wellicht via naturalisatie Nederlander worden. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor de naturalisatieprocedure?

Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de voorwaarden. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst vindt u meer informatie over Nederlander worden. 

Uit hoeveel delen bestaat de naturalisatietoets?

De naturalisatietoets bestaat uit twee delen: 

 • Deel 1 test de kennis van de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse staatsinrichting;
 • Deel 2 test het taalniveau op vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken.

U moet eerst slagen voor deel 1 voordat u deel 2 mag doen.

Kan ik de kosten voor naturalisatie of optie betalen in het stadhuis?

Ja, u betaalt de kosten voor naturalisatie of optie bij Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak. Kies voor de optie 'informatie over naturalisatie'.

Ik ben genaturaliseerd. Wanneer kan ik mijn Nederlandse paspoort aanvragen?

U kunt uw Nederlandse paspoort tien dagen na de naturalisatieceremonie aanvragen. Op het moment dat de naturalisatie heeft plaatsgevonden, moet dat nog verwerkt worden in de BRP (Basisregistratie personen), daarom is het niet mogelijk om het eerder aan te vragen.  

Wat gebeurt er met de achternaam van een minderjarige als de vader een naamswijziging krijgt Koninklijk Besluit?

Als de naam van een vreemdeling die Nederlander wordt in het naturalisatie KB wordt gewijzigd of vastgesteld, kan deze wijziging of vaststelling ook gevolgen hebben voor de kinderen.

Kinderen (ook Nederlandse) delen in de naamswijziging of -vaststelling van een ouder als zij de naam van die ouder hebben, minderjarig zijn én onder het gezag van die ouder staan. 

Het moet wel gaan om wijziging of vaststelling van de naam van de juridische ouder, dus niet van een partner van de ouder of een andere gezagsdrager.

Wat vindt u van onze website?