Direct naar paginainhoud
menu

Rijbewijs

Maak alleen een afspraak voor het verlengen van een document als deze al verlopen is of binnen 4 weken verloopt. Is uw document langer geldig? Neem dan vanaf 4 weken voor het verlopen van uw document contact op met 14 036.

Heeft u al een rijbewijs, ID-kaart of paspoort aangevraagd en nog geen afspraak om uw document op te halen? Bel dan 14 036 voor een afspraak. In alle andere gevallen maken we bij de aanvraag een afspraak wanneer u het document kunt ophalen.

Tijdelijke Europese regeling geldigheid rijbewijzen

Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Door de regeling kunnen mensen binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. De voorwaarden van de tijdelijke regeling zijn: 

 • Het rijbewijs is verlopen/verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020.
 • Bestuurders van wie het rijbewijs of een categorie op het rijbewijs verloopt in deze periode kunnen 9 maanden doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs. De 9 maanden gaan in vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.
 • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling. 
 • De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.

Uitzonderingen

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Heeft u uw (brommer)rijbewijs of categorie-uitbreiding gehaald, wilt u uw rijbewijs vernieuwen of omwisselen? U kunt hiervoor bij Burgerzaken in het stadhuis terecht. Maak hiervoor een afspraak.

Komt u met meerdere personen naar de afdeling Burgerzaken op één afspraak? Vul dan in het afspraakformulier de gegevens van een van u in. Maakt u een afspraak voor uw kind(eren) waarbij u aanwezig bent, dan mag u ook uw eigen gegevens invullen.

Meenemen

Neem bij het aanvragen van een rijbewijs het volgende mee.
Bij de eerste aanvraag

 • een goedgelijkende, recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden) die voldoet aan de wettelijke eisen;
 • een geldig identiteitsbewijs.

Bij vernieuwing van uw rijbewijs:

 • een goedgelijkende, recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden) die voldoet aan de wettelijke eisen;
 • uw huidige rijbewijs

De kosten van het rijbewijs dient u bij de aanvraag te betalen.

In de volgende gevallen moet u medisch goedgekeurd zijn door het CBR voordat u een rijbewijs aanvraagt:

 • als u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig heeft;
 • als u een medische beperking heeft;
 • als uw rijbewijs verloopt op of na uw vijfenzeventigste verjaardag.

Hiervoor heeft u een gezondheidsverklaring nodig deze kunt u bij het CBR aanvragen.

Spoedprocedure

Heeft u uw rijbewijs sneller nodig dan na vijf werkdagen? Dan kunt u gebruikmaken van de spoedprocedure. Hier zijn extra kosten aan verbonden. U kunt uw rijbewijs dan binnen twee werkdagen afhalen. Als u het rijbewijs vóór 13.00 uur aanvraagt, kunt u deze al de volgende werkdag na 10.00 uur afhalen (onder voorbehoud). Houd hierbij rekening met de openingstijden van Burgerzaken

Geldigheid rijbewijs

Het Nederlandse rijbewijs is standaard tien jaar geldig. In een aantal gevallen is dit korter. Kijk voor meer informatie over de geldigheidsduur van de verschillende soorten rijbewijzen op de website: RDW.

Rijbewijs kwijt of gestolen

Bent u uw rijbewijs kwijtgeraakt of is deze gestolen? Dan moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met de gemeente. U kunt dit doen door online een afspraak te maken of te bellen naar 14 036. Hiermee voorkomt u dat er fraude met uw document wordt gepleegd. 

Teruggevonden rijbewijs

U ontvangt een brief om uw teruggevonden rijbewijs op te halen wanneer:

 • U ingeschreven staat in Almere
 • Uw rijbewijs is afgegeven bij Burgerzaken
 • Uw rijbewijs nog niet als vermist geregistreerd staat bij de RDW

Woont u in een andere gemeente? Dan wordt uw teruggevonden rijbewijs opgestuurd naar de RDW (de uitgevende instantie in Nederland van rijbewijzen).

Tarieven rijbewijs
Product Kosten
Rijbewijs € 40,65
Extra kosten spoedprocedure € 34,10

Veelgestelde vragen rijbewijs

Wat moet ik doen als ik geen keuring wil ondergaan, maar toch mijn rijbewijs wil verlengen of vernieuwen?

Als u geen keuring wilt ondergaan, dan kunt u tijdelijk afstand doen van de categorieën C en/of D. Dat betekent dat u tijdelijk niet meer in het bezit bent van deze categorieën. U vraagt bij de gemeente een rijbewijs aan, waarbij u aangeeft dat u de categorieën C en/of D tijdelijk in de wacht wilt zetten. Een keuring is dan niet nodig. Bij verlenging of vernieuwing van uw rijbewijs komen dan alleen de lichtere categorieën op uw rijbewijs te staan. Op het moment dat u weer gebruik wilt maken van de zware categorieën moet u alsnog de keuring ondergaan. Daarna moet u een nieuw rijbewijs aanvragen, zodat de zware categorieën weer worden bijgeschreven.

Wat moet ik doen als ik geen keuring wil ondergaan, maar toch mijn rijbewijs wil verlengen of vernieuwen?

Als u geen keuring wilt ondergaan, dan kunt u tijdelijk afstand doen van de categorieën C en/of D. Dat betekent dat u tijdelijk niet meer in het bezit bent van deze categorieën. U vraagt bij de gemeente een rijbewijs aan, waarbij u aangeeft dat u de categorieën C en/of D tijdelijk in de wacht wilt zetten. Een keuring is dan niet nodig. Bij verlenging of vernieuwing van uw rijbewijs komen dan alleen de lichtere categorieën op uw rijbewijs te staan. Op het moment dat u weer gebruik wilt maken van de zware categorieën moet u alsnog de keuring ondergaan. Daarna moet u een nieuw rijbewijs aanvragen, zodat de zware categorieën weer worden bijgeschreven.

Wat heb ik nodig om mijn bromfietsrijbewijs aan te vragen?

Nadat je geslaagd bent voor zowel je theorie-examen als je praktijkexamen, mag je je bromfietsrijbewijs aanvragen. Neem bij het aanvragen van een bromfietsrijbewijs (categorie AM) het volgende mee:
 • Goed lijkende pasfoto;
 • Geldig legitimatiebewijs;
 • Pinpas.
Je hebt voor het aanvragen geen toestemming nodig van een ouder.

Hoe zit het met de geldigheid van mijn rijbewijs als ik tussen de 65 en de 75 ben?

Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt, tussen de 65 en 70 jaar? Dan is uw vernieuwde rijbewijs geldig tot uw 75e. Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt tussen de 70 en 75 jaar en verloopt uw rijbewijs voor uw 75e? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig. Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt ouder dan 75 jaar? Dan moet u medisch gekeurd worden en is uw rijbewijs daarna maximaal 5 jaar geldig. 

Kan ik tegelijkertijd een afspraak maken voor mijn verlopen rijbewijs en paspoort?

Ja, dat is mogelijk. U kunt beide afspraken tegelijkertijd plannen.

Mag ik mijn oude rijbewijs houden?

Nee, als u het rijbewijs komt vernieuwen, mogen wij u het oude rijbewijs niet teruggeven. 

Kan ik telefonisch antwoord krijgen of mijn rijbewijs al klaar ligt?

Nee, telefonisch wordt hier geen informatie over verstrekt. 

Kan ik mijn rijbewijs aanvragen op de dag van mijn examen?

We raden je aan de dag na je examen een afspraak te plannen om je rijbewijs aan te vragen. Dan is het zeker dat alle gegevens geregistreerd staan.

Kan ik mijn papieren kentekenbewijs omruilen voor een pasje?

Ja, dit is mogelijk. Dit vraagt u online aan via de RDW.

Mag ik met een verlopen rijbewijs rijden?

Is uw rijbewijs verlopen tussen 1 februari en 31 augustus 2020? Dan mag u 7 maanden na de verloopdatum doorrijden met uw rijbewijs binnen Europa.

Wat is code 95?

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs dat achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent. De code is vijf jaar geldig. Als u de nascholingsuren voor code 95 heeft afgerond, verstuurt het CBR automatisch een Verklaring van nascholing (VVN) naar de RDW. U ontvangt hiervan per e-mail bericht, zodat u een nieuw rijbewijs met code 95 aan kunt vragen. Kijk voor meer informatie op de website van het CBR.

Waar kan ik code 95 op mijn rijbewijs laten plaatsen?

Heeft u een Verklaring van Vakbekwaamheid (code 95) behaald en wilt u een rijbewijs met code 95? Dan kunt u dat persoonlijk aanvragen bij Burgerzaken in het stadhuis. Dit gebeurt op afspraak.  Kies bij het maken van de online afspraak voor de categorie ‘rijbewijs’. 

Waar vind ik meer informatie over de Verklaring van Vakbekwaamheid?

Meer informatie over de Verklaring van Vakbekwaamheid vindt u op www.rijbewijs.nl. 

Welke Gezondheidsverklaringen (voorheen Eigen Verklaringen) zijn er?

Er bestaan drie soorten Gezondheidsverklaringen (voorheen Eigen Verklaringen): 
 • Enkele Gezondheidsverklaring
  Deze verklaring is nodig bij de eerste afgifte van een rijbewijs A, B, of BE als u jonger bent dan 75 jaar. Ook is deze verklaring nodig bij de afgifte van een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur vanwege een medische indicatie of als u vrijwillig een tussentijds onderzoek naar uw geschiktheid wenst. In sommige gevallen is de enkele verklaring nodig voor de omwisseling van een buitenlands rijbewijs;
 • Dubbele Gezondheidsverklaring
  Deze verklaring is nodig voor afgifte/vernieuwing van een rijbewijs als u 75 jaar of ouder bent. Voor de enkele en dubbele verklaring geldt: als keuring door een arts nodig is, kunt u naar uw eigen huisarts gaan. Deze zal u echter meestal doorverwijzen naar een andere arts;
 • Gezondheidsverklaring C/D/E
  Deze verklaring is nodig bij een eerste aanvraag of vernieuwing voor de categorieën C, CE, D of DE. Een Arbo-arts moet de keuring doen.
Op de website van het CBR vindt u meer informatie over de Gezondheidsverklaring.

Hoe kan ik mijn Nederlandse rijbewijs vernieuwen als ik in het buitenland woon?

Neem hiervoor contact op met de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

Wat is 2toDrive?

2toDrive is in Nederland ingevoerd om de verkeersveiligheid te vergroten. Door jongeren onder begeleiding te laten rijden kunnen zij onder relatief veilige omstandigheden rijervaring opdoen. Zo willen we het aantal ongelukken waar jongeren bij betrokken zijn verminderen. Voor meer informatie kijkt u op www.2todrive.nl.

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn rijbewijs aanvragen?

Een brommer/scooterrijbewijs (AM) kan worden aangevraagd vanaf 16 jaar. Een autorijbewijs (B) kan worden aangevraagd vanaf 17 jaar, hiervoor is tot 18 jaar een begeleiderspas nodig. Voor meer informatie kijkt u op www.2todrive.nl.

Wat heb ik als 17-jarige nodig om mijn rijbewijs aan te vragen?

Neem bij het aanvragen van een rijbewijs het volgende mee: 
 • een geldig identiteitsbewijs;
 • indien van toepassing: rijbewijs AM (bromfietsrijbewijs);
 • een recente pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen;
Let op voor de aanvraag van het rijbewijs moet de betaling van de begeleiderpas verwerkt zijn bij de RDW. U heeft geen toestemming nodig van een gezaghouder om het rijbewijs aan te vragen.

Wat is een rijbewijs met beperkende bepalingen?

Een beperkende bepaling is bijvoorbeeld dat u niet elk voertuig mag besturen of dat u alleen in een aangepast voertuig mag rijden.  Uw rijbevoegdheid kan door verschillende redenen worden ingeperkt, bijvoorbeeld door een ongeval of een ziekte. U moet dan een nieuw rijbewijs aanvragen waar de inperking in is verwerkt.
Wat vindt u van onze website?