Direct naar paginainhoud
menu

Coronamaatregelen | Afspraak

Door de strenge lockdown zijn er helaas beperkte afspraakmogelijkheden.

Wil je een pasfoto maken? Bij veel fotowinkels kun je een afspraak maken. Kijk hiervoor op hun website. De pasfoto moet o.a. goedgelijkend en recent (niet ouder dan 6 maanden) zijn, zie pasfoto-eisen.

Maak een afspraak als je jouw rijbewijs hebt behaald voor auto of brommer of een categorie-uitbreiding. Ook kun je een afspraak maken als je jouw rijbewijs wilt omwisselen of vernieuwen. Is je rijbewijs niet verlopen of verloopt het pas over een tijdje? Maak 4 weken voor het verlopen van jouw rijbewijs een afspraak om deze te vernieuwen.

Afspraak maken

Coronamaatregelen | Rijden met een verlopen rijbewijs

Door de coronamaatregelen is het niet altijd mogelijk om een rijbewijs op tijd te verlengen. Daarom heeft het Ministerie van I&W een nieuwe regeling getroffen. Deze regeling geldt alleen in Nederland. Op basis van die nieuwe regels gelden de volgende verlengingen:

 • Jouw rijbewijs verliep in de periode tussen 1 februari en 1 juni 2020: jouw rijbewijs is nog geldig tot 1 juli 2021
 • Jouw rijbewijs verliep in de periode vanaf 1 juni tot 1 september 2020: jouw rijbewijs is nog 13 maanden na de verloopdatum geldig
 • Jouw rijbewijs verliep of verloopt in de periode vanaf 1 september 2020 tot 1 juli 2021: jouw rijbewijs is nog 10 maanden na de verloopdatum geldig. 
 • Je mag gedurende de bovengenoemde verlengingsperioden ook in andere landen van de Europese Unie (EU) met jouw rijbewijs rijden.
 • Je bent in deze periode verzekerd.

Wil je jouw rijbewijs wel verlengen? Dat kan. Je mag langer doorrijden op basis van de coulanceregeling, maar het hoeft niet. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid

Meenemen naar jouw afspraak

 • een geldig identiteitsbewijs; 
 • 1 pasfoto in kleur die voldoet aan de eisen (de pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn);
 • neem jouw huidige rijbewijs mee bij vernieuwing of omwisseling;
 • pinpas.

In de onderstaande gevallen heb je ook een gezondheidsverklaring van het CBR nodig: 

 • als je een rijbewijs voor vrachtwagen (categorie C) of bus (categorie D) wilt aanvragen;
 • als je een medische aandoening hebt;
 • als jouw rijbewijs verloopt op of na jouw vijfenzeventigste verjaardag.
   

Rijbewijs kwijt of gestolen

Is jouw rijbewijs gestolen of ben je het kwijtgeraakt? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Je kunt bellen naar 14 036. Als je de vermissing of diefstal meldt, voorkom je dat er fraude met jouw rijbewijs wordt gepleegd. 

Teruggevonden rijbewijs

Je ontvangt een brief om jouw teruggevonden rijbewijs op te halen wanneer:

 • Je ingeschreven staat in Almere;
 • Jouw rijbewijs is afgegeven bij Burgerzaken;
 • Jouw rijbewijs nog niet als vermist geregistreerd staat bij de RDW.

Rijbewijs met spoed nodig?

Dan kun je gebruikmaken van een spoedprocedure. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. 

Als je het reisdocument vóór 13.00 uur aanvraagt, kun je deze al de volgende werkdag na 10.00 uur afhalen (onder voorbehoud).

Langer rijden met rijbewijs van buiten de EU

Met een rijbewijs van buiten de EU mag je maximaal 185 dagen rijden in Nederland. Het buitenlandse rijbewijs moet daarna omgewisseld worden voor een Nederlands rijbewijs. Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om dit op tijd te doen. Meer informatie over de voorwaarden vind je op de website van RDW.

Veelgestelde vragen rijbewijs

Wat moet ik doen als ik geen keuring wil ondergaan (van de categorieën C en/of D), maar toch mijn rijbewijs wil verlengen of vernieuwen?

Als u geen keuring wilt ondergaan, dan kunt u tijdelijk afstand doen van de categorieën C en/of D. Dat betekent dat u tijdelijk niet meer in het bezit bent van deze categorieën. U vraagt bij de gemeente een rijbewijs aan, waarbij u aangeeft dat u de categorieën C en/of D tijdelijk in de wacht wilt zetten. Een keuring is dan niet nodig. Bij verlenging of vernieuwing van uw rijbewijs komen dan alleen de lichtere categorieën op uw rijbewijs te staan.

Op het moment dat u weer gebruik wilt maken van de zware categorieën moet u alsnog de keuring ondergaan. Daarna moet u een nieuw rijbewijs aanvragen, zodat de zware categorieën weer worden bijgeschreven.

Wat heb ik nodig om mijn bromfietsrijbewijs aan te vragen?

Nadat je geslaagd bent voor zowel je theorie-examen als je praktijkexamen, mag je je bromfietsrijbewijs aanvragen.

Neem bij het aanvragen van een bromfietsrijbewijs (categorie AM) het volgende mee:

 • Een goedgelijkende, recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden);
 • Geldig identiteitsbewijs;
 • Pinpas.

Je hebt voor het aanvragen geen toestemming nodig van een ouder.

 

Hoe zit het met de geldigheid van mijn rijbewijs als ik tussen de 65 en de 75 ben?

Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt, tussen de 65 en 70 jaar? Dan is uw vernieuwde rijbewijs geldig tot uw 75e.

Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt tussen de 70 en 75 jaar en verloopt uw rijbewijs voor uw 75e? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.

Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt ouder dan 75 jaar? Dan moet u medisch gekeurd worden en is uw rijbewijs daarna maximaal 5 jaar geldig. 

Kan ik tegelijkertijd een afspraak maken voor mijn verlopen rijbewijs en paspoort?

Ja, dat is mogelijk. U kunt beide afspraken tegelijkertijd plannen.

Mag ik mijn oude rijbewijs houden?

Wanneer u het nieuwe rijbewijs komt afhalen, moet u het oude rijbewijs inleveren.

Kan ik telefonisch antwoord krijgen of mijn rijbewijs al klaar ligt?

Nee, telefonisch wordt hier geen informatie over verstrekt. 

Kan ik mijn rijbewijs aanvragen op de dag van mijn examen?

We raden je aan de dag na je examen een afspraak te plannen om je rijbewijs aan te vragen. Dan is het zeker dat alle gegevens geregistreerd staan.

Mag ik met een verlopen rijbewijs rijden?

Door de coronamaatregelen is het niet altijd mogelijk om een rijbewijs op tijd te verlengen. Daarom heeft het Ministerie van I&W een nieuwe regeling getroffen. 
Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.

Wat is code 95?

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs dat achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent. De code is vijf jaar geldig.

Als u de nascholingsuren voor code 95 heeft afgerond, verstuurt het CBR automatisch een Verklaring van nascholing (VVN) naar de RDW. U ontvangt hiervan per e-mail bericht, zodat u een nieuw rijbewijs met code 95 aan kunt vragen.

Kijk voor meer informatie op de website van het CBR.

Waar kan ik code 95 op mijn rijbewijs laten plaatsen?

Heeft u een Verklaring van Vakbekwaamheid (code 95) behaald en wilt u een rijbewijs met code 95? Dan kunt u dat persoonlijk aanvragen bij Burgerzaken in het stadhuis. Dit gebeurt op afspraak. 

Kies bij het maken van de online afspraak voor de categorie ‘rijbewijs’. 

Waar kan ik het laatste nieuws vinden over de 'aanvulling vervallen vrijstelling code 95'?

Voor meer nieuws over aanvulling vervallen vrijstelling code 95 kunt u terecht op de pagina van RDW.

Waar vind ik meer informatie over de Verklaring van Vakbekwaamheid?

Meer informatie over de Verklaring van Vakbekwaamheid vindt u op www.rijbewijs.nl

Welke Gezondheidsverklaringen (voorheen Eigen Verklaringen) zijn er?

Er bestaan drie soorten Gezondheidsverklaringen (voorheen Eigen Verklaringen): 

 • Enkele Gezondheidsverklaring
  Deze verklaring is nodig bij de eerste afgifte van een rijbewijs A, B, of BE als u jonger bent dan 75 jaar. Ook is deze verklaring nodig bij de afgifte van een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur vanwege een medische indicatie of als u vrijwillig een tussentijds onderzoek naar uw geschiktheid wenst. In sommige gevallen is de enkele verklaring nodig voor de omwisseling van een buitenlands rijbewijs;
 • Dubbele Gezondheidsverklaring
  Deze verklaring is nodig voor afgifte/vernieuwing van een rijbewijs als u 75 jaar of ouder bent. Voor de enkele en dubbele verklaring geldt: als keuring door een arts nodig is, kunt u naar uw eigen huisarts gaan. Deze zal u echter meestal doorverwijzen naar een andere arts;
 • Gezondheidsverklaring C/D/E
  Deze verklaring is nodig bij een eerste aanvraag of vernieuwing voor de categorieën C, CE, D of DE. Een Arbo-arts moet de keuring doen.

Op de website van het CBR vindt u meer informatie over de Gezondheidsverklaring.

Hoe kan ik mijn Nederlandse rijbewijs vernieuwen als ik in het buitenland woon?

Neem hiervoor contact op met de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

Wat is 2toDrive?

2toDrive is in Nederland ingevoerd om de verkeersveiligheid te vergroten. Door jongeren onder begeleiding te laten rijden kunnen zij onder relatief veilige omstandigheden rijervaring opdoen. Zo willen we het aantal ongelukken waar jongeren bij betrokken zijn verminderen.

Voor meer informatie kijkt u op www.2todrive.nl.

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn rijbewijs aanvragen?

Een brommer/scooterrijbewijs (AM) kan worden aangevraagd vanaf 16 jaar.

Een autorijbewijs (B) kan worden aangevraagd vanaf 17 jaar, hiervoor is tot 18 jaar een begeleiderspas nodig.

Voor meer informatie kijkt u op www.2todrive.nl.

Wat heb ik als 17-jarige nodig om mijn rijbewijs aan te vragen?

Neem bij het aanvragen van een rijbewijs het volgende mee: 

 • een geldig identiteitsbewijs;
 • indien van toepassing: rijbewijs AM (bromfietsrijbewijs);
 • een recente pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen;

Let op voor de aanvraag van het rijbewijs moet de betaling van de begeleiderpas verwerkt zijn bij de RDW.

U heeft geen toestemming nodig van een gezaghouder om het rijbewijs aan te vragen.

Wat is een rijbewijs met beperkende bepalingen?

Een beperkende bepaling is bijvoorbeeld dat u niet elk voertuig mag besturen of dat u alleen in een aangepast voertuig mag rijden. 

Uw rijbevoegdheid kan door verschillende redenen worden ingeperkt, bijvoorbeeld door een ongeval of een ziekte.

U moet dan een nieuw rijbewijs aanvragen waar de inperking in is verwerkt.

Wat vindt u van onze website?