Skip to content

Briefadres

 

Het is mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk als u in een instelling voor gezondheidszorg of in een gevangenis verblijft. Een briefadres is het adres van een particuliere bekende die bereid is om uw post in ontvangst te nemen of het adres van een door de gemeente aangewezen instelling.

Goed te weten

 • Degene die bereid is om uw post in ontvangst te nemen, moet ervoor zorgen dat de post u persoonlijk bereikt. Het is daarom niet mogelijk om een briefadres te hebben op een postbus of een leeg adres. Het adres van een kantoor- of bedrijfspand kunt u ook niet gebruiken als briefadres. Onder bepaalde voorwaarden kunt u via de gemeente het adres van het Leger des Heils gebruiken als briefadres.
 • De gemeente verstrekt een briefadres voor maximaal zes maanden, eventueel gevolgd door een verlenging van zes maanden. Voor verlenging gebruikt u dezelfde aanvraagformulieren. U moet deze  één maand voor de einddatum van uw briefadres invullen in verband met de afhandeltermijn. Het formulier haalt u op in de centrale hal van het Stadhuis.

 • Het is niet verplicht om een briefadres te kiezen in de gemeente waar u voor het laatst een woonadres had. U moet de aangifte indienen bij de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer krijg ik een briefadres? Een briefadres wordt uitsluitend verstrekt aan personen zonder woonadres.
 • Wat is een woonadres? Een woonadres is het adres waar u woont of wanneer u op meer dan één adres woont, het adres waar u, naar redelijke verwachting, gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten. Een woonadres is het adres waar, bij het ontbreken van een adres, u naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd verblijft.

 • Zijn er nog speciale voorwaarden aan verbonden? Bewijs waaruit blijkt dat de oude woning verkocht is met oplevering-/overdracht datum. Bewijs waaruit de aankoop van de nieuwe woning blijkt, met verwachte oplevering-/overdracht datum.
 • Wordt het briefadres altijd toegekend? Ja, indien aan alle voorwaarden is voldaan.
 • Kan ik het briefadres intrekken als het op mijn woonadres is toegekend? Ja dit is mogelijk, hiervoor moet u een procedure voor een adresonderzoek opstarten. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

 

Briefadres aanvragen

Wilt u een briefadres in de gemeente Almere? Dan kunt u dit aanvragen via het Aangifteformulier Briefadres. Het formulier is verkrijgbaar bij de gastheren/-vrouwen in de centrale hal van het stadhuis.

Bij de aanvraag van een briefadres heeft u nodig: 

 • uw schriftelijke motivatie (reden) voor het aangeven van een briefadres;
 • een geldig identiteitsbewijs van uzelf;
 • een lijst met gespecificeerde verblijfsadressen en/of -plaatsen (met vermelding van de verblijfsduur) van de afgelopen vier weken en voor de komende drie maanden. Heeft u geen verblijfsadressen? Geef dan zo gedetailleerd mogelijk op waar u verblijft/slaapt;
 • een lijst met adressen waar u uw privéspullen bewaart;
 • indien van toepassing:
  - een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner;
  - een ontslagbrief detentie als u recent uit detentie bent ontslagen;
  - een bewijs van woning- en/of kamerzoekende;
  - een bewijs (afwijzing) aangifte briefadres vorige gemeente;
  - een verklaring verblijf in (zorg)instelling;
  - een bewijs van echtscheiding/ontbinding partnerschapsregistratie als u aangeeft hierdoor in woningnood te zijn gekomen.

U kunt de stukken afgeven bij de balie of opsturen per post of e-mail

Hervestiging/eerste vestiging en briefadres aanvraag

Staat u niet geregistreerd in Nederland en heeft u geen vaste woonplaats (Registratie niet ingezetenen) en wilt u een briefadres aanvragen? Dan kunt u het formulier hiervoor ophalen bij de gastheren/-vrouwen in de centrale hal van het stadhuis.

Bij de aanvraag van een briefadres heeft u nodig: 

 • uw schriftelijke motivatie (reden) voor het aangeven van een briefadres;
 • een geldig identiteitsbewijs van uzelf;
 • een lijst met gespecificeerde verblijfsadressen en/of -plaatsen (met vermelding van de verblijfsduur) van de afgelopen vier weken en voor de komende drie maanden. Heeft u geen verblijfsadressen? Geef dan zo gedetailleerd mogelijk op waar u verblijft/slaapt;
 • een lijst met adressen waar u uw privéspullen bewaart;
 • indien van toepassing:
  - een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner;
  - een ontslagbrief detentie als u recent uit detentie bent ontslagen;
  - een bewijs van woning- en/of kamerzoekende;
  - een bewijs (afwijzing) aangifte briefadres vorige gemeente;
  - een verklaring verblijf in (zorg)instelling;
  - een bewijs van echtscheiding/ontbinding partnerschapsregistratie als u aangeeft hierdoor in woningnood te zijn gekomen.

Voor het inleveren van het aangifteformulier Briefadres en de bijgevoegde stukken moet u een afspraak maken door te bellen naar het telefoonnummer 14 036. De medewerker aan de telefoon zal een afspraak voor u inplannen. Bij de afspraak moet u het Aangifteformulier Briefadres inleveren. De medewerker zal controleren of het formulier compleet is ingevuld.

Afhandeling en beslissing 

Na ontvangst van het formulier en de benodigde stukken nemen we binnen zes weken een besluit over het briefadres. U krijgt de beschikking schriftelijk, per e-mail of persoonlijk uitgereikt. Het kan zijn dat we aanvullende vragen hebben over uw aangifte. In dat geval nemen we schriftelijk, per e-mail of persoonlijk contact met u op.

Briefadres bij Leger des Heils

Heeft u een beschikking gekregen voor een briefadres bij het Leger des Heils? Dan moet u zich met de beschikking bij het Leger des Heils melden. U krijgt dan een instemmingsverklaring met een stempel die u moet inleveren bij de gemeente. U moet dit binnen vijf werkdagen doen.

Wat vindt u van onze website?